Lietuvos Dvasios žodžiai

  Šiandien Lietuvoje gyvena daug dvasios ieškotojų. Atliekančių įvairias pratybas. Labai dažnai, atkeliavusias iš Rytų. Tai puiku. Tačiau neturėtumėme užmiršti, kur gimėme, kur mūsų šaknys. Ten, kur šaknys, stiebiasi į dangų ir kamienas, veši lapai. Ką beatliktume ir kuo betikėtume, nėra paprastas atsitiktinumas, jog į šį pasaulį atėjome būtent šiame žemės lopinėlyje, o ne kitame. Visi esame Lietuvos Dvasios vaikai.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tai mes degėme švariąją Amžinają Ugnį ant savo kalvų žemėje, kuri dabar vadinama Lietuva. Niekas nepradingo. Akmenys saugo mūsų atmintį. Vietos kvėpuoja Šventosios Ugnies ritmu. Atbusk, protėvių Žeme! Jau laikas ateina. Tavo Užduotis BŪTI tarp Rytų ir Vakarų. Kurti savo kelią ir tapti trečiąja dvasine jėga.

Skleisti į pusiausvyrą vedančią darną. Nėra daug laiko. Sunkūs uždaviniai. Jau seniai ruošiu žmones, siunčiu čia atitinkamai paruoštas sielas – kurios jau čia yra buvusios ir kurios buvo kitur. Tai nesvarbu. Dabar visi čia.

 

Čia bus viena iš sąmoningumo santalkų. Ji jau yra. Ir visada čia buvo. Laikas naujam laikotarpiui. Klausyti ir išgirsti. Išgirdus perteikti. Dirbkite savo tylų darbą, atlikite pareigą. Ji nesunki, nes dirbate savo Tėvynei. Nebėkite ilgesnio kąsnio svetur. Dabar čia jūsų namai. Mylėkite juos, dirbkite jiems. Kiekvienas įneškite savo dalį į bendrą dvasinį klestėjimą.

 

Net kai atrodo tamsu, saulė pateka. Lietuvoje nėra tamsu. Tamsus tik žmonių nežinojimas. Suvaldykite besaikius norus ir sąvigraužą. Ir rietis tarpusavyje nereikia tiek. Jūs, lietuviai, didžiavyrių provaikiai. Tokie buvo jūsų tėvai ir seneliai. Neužmirškite šaknų, neužmirškite apeigų ir papročių.

 

Viskas yra užrašyta Užrašuose (Kronikose) ir gali būti duota. Ar yra tų, kurie turi klausą ir geba mus išgirsti? Klausykite, semkite ir bus duota.

 

 

2009.05.07

Artojas (Arėjas-Arijas) Lietuvos

 

***

 

Dvaras yra vieta. Tuo pačiu – tai Durys. Dvar – Dver – Durys į Platesnį Suvokimą, suvokimą Anapus. Kur išnyksta sampratos. Anapus proto – išeiti ir grįžti atgal, kad dirbum žmonėms. Vieta padeda BŪTI. Būti tikruoju Savimi. Kuris nėra kūnas ir protas, riboti suvokimai. Esi Esatis.

 

2009.05.16.

 

 

Lietuvos Dvasios pažinimas. Tai tik priemonė platesniam suvokimui ir Savasties pažinimui. Pernelyg Nesureikšminkite priemonių. Bet gerbkite ir naudokite pagal paskirtį. Šios priemonės pažinimui iki šiol veiksmingos. Valykitės, melskitės. Atbusite. Om.

 

2009.05.16.

Audronės Aleliūnaitės nuotr.