Karmos Valdovų žinia dėl karo

pure-water Stipri Žinia atėjo meditavimo metu, 2022 metų Velykų pagal katalikų apeigas rytą. Meditavimo metu rašymas neįmanomas. Tad išėjęs iš būsenos sėdu „išrašyti“ šios žinios… RG

*

Karmos Valdovai šiandien kalbėjo su tavimi.

Visi turi suprast: žmogui būdinga tikėtis ir keisti pastangoje, o karmai – įvykti. Ir žmogiškam suvokimui visada sunku pasakyti į priekį, ateitin, kol karma dar neišsivystė savo matomoje dalyje, kaip bus ir ar neišvengiama tai, kas grasina atsitikti. Žmonės skirsto pasaulį į gera ir bloga. Ir Mokytojai anapus kažkada buvo žmonėmis. Visi turi teisę į žmogišką požiūrį.

Kviečiame atjautai ir supratimui: net kai prasideda karas kaimyno darže, išlaikyti būseną „virš kovos“.

Net jei žmogiškoji prigimtis šaukiasi požiūrio. Leiskite jam [požiūriui – rg] būti. Tik prisiminkite, kad jūsų namai – Ten. Juos pažinsite pakilę virš kovos. Kai kova pasirodo medžiaginiame plane, turi tapti aišku, kad ji yra ir reiškia – buvo neišvengiama. Ji turėjo atsitikti. Praeities skauduliai linkę išsiveržti. Prie ko tai prives – prie išgijimo ar naujų skaudulių atsiradimo? Neišvengiamybė. Šis žodis turėtų apraminti smarkuolius.

Pabūkite tyloje. Atjauskite kenčiančius. Amžinybės suvokime tu esi menamas taškas begalinėje sąmonės erdvėje. Raktinis žodis yra Esu. Laikykis šio sąlyginio, bet ir tikro taško Esu. Tada jis plėsis ir taps aiškumu. Priimk savo nesupratimą ir gyvenimo ribas žmogiškajame lygmenyje. Gali būti su mumis kiekvieną akimirką. Užsimerk ir įkvėpk-iškvėpk. Prisimink. Arba dienos eigoje tiesiog prisimink Esu. Juk paprasta!

Karma praeina, nauja ateina. Tavo taškui Esu – tai paveikslėlių seka prieš Stebėtojo akis. Būk Budrus. Dvilypis pasaulis turi trauką. Jo trauka ypač sustiprėja didelių permainų, karų ir suiručių laikais. Tuomet šios medžiagos, daiktinio pasaulio valdovai šaukia:

- Pasirink pusę, kurioje kovosi!

Tai spąstai. Daug jų peržengėt. Čia dar vieni – pastiprinti kenčiančių žmonių riksmais nesuvokimo jūroje. Pakartosime – tu gali turėti savo nuomonę ir nuostatas žmogiškais klausimais. Tačiau tai negali paveikti tavo Suvokimo. Nes tavo suvokimas – Tikras, o tavo nuostatos praeinančios. Nes pats tavo kūnas praeina, jis keičiasi, sensta, miršta. Bet ne Esu suvokime, o tik žemėje.

Tad kalbame jums iš Esu suvokimo: karma atsitinka, ESU YRA. Dar kartą atskirkite laikina nuo amžina. Net pabūklams griaudžiant galite būti sąmoningi ir laimingi. Jau Dabar. Neatidėkite rytojui to, kas vyksta Dabar.

Mes apžvelgiame karą plačiu žvilgsniu. Nėra jėgos, kuri galėtų atkeisti, kas privalo įvykti didele galia. Šis karas yra trisdešimt metų atidėtas karas. Tuo metu, žlungant vienai didelei, labai didelei valstybei, karmos šluota galėjo nušluoti miestus ir kaimus, nesuskaičiuojamus tūkstančius. Karas buvo atidėtas, bet negalėjo neįvykti. Ne žmonių tai valioje. Net ne Karmos Valdovų valioje, nors mūsų gera valia tarnauja taikai. Žmonės, susivieniję suvokime galėtų pakeisti karmos eigą – bet jie negali, paskendę savo dvilypiame juodai-baltame pasaulyje, tarnauja karo dievams. Taip buvo, taip yra. Priimkite duotybę.

Atidėtas karas – visa, kas buvo įmanoma. Žmonių kančia tarnauja apsivalymui. Dirbame, kad karas neišsiplėstų. Būkite sąmoningi ir laimingi jau Dabar.

Balandžio 17 dienos rytas, Velykos, 2022 metai, Vilnius

Užrašė RG

Vydija teskleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas kaip giliausia dermė.

www.yogi.lt

pure-water

Parašykite komentarą