Šivanandos žinutė. Apie nušvitimą.

  Apsigyvenk dieviškume. Gyvenk ir judėk jame. Ištirpk dieviškoje liepsnoje.

1943, gegužės 1 d.

Mylimas Mahadevai,

Nušvitimas negali įvykti kaip stebuklas, kurį sukurs Guru.

Viešpats Buda, Viešpats Jėzus, Viešpats Rama Tirtha – visi jie praktikavo (sadhana). Viešpats Krišna nurodė Ardžunai išsiugdyti beaistriškumą (vairagya) ir medituoti (abhyasa). Jis nesakė: „Aš duosiu tau išsivadavimą (mukti) dabar“.

Taigi atsikratyk klaidingo supratimo, kad Guru suteiks samadhi būseną ir visišką išsilaisvinimą (mukti). Dėk pastangas. Apsivalyk. Medituok. Ir nušvisk.

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą