Šivanandos žinutė. Apie Stebėtoją tavyje.

Nekintantis, nedualus Atmanas ar Siela yra Amžinas Stebėtojas. Kintanti regima Visata ir protas yra stebėjimo objektas.

OM

1944, vasario 1 d.

Šri Pattabhiramiah,

Išgirsk dievišką šnabždesį Tyloje. Suvok tikėjimo galią. Pajusk neišsenkančią Dievo malonę. Pažink išsivadavimo kelią.

Pastatyk atsidavimo šventyklą savo širdyje. Panirk į Tylą ir mėgaukis dvasiniu (transcendentiniu) gyvenimu.

Tegul Viešpats Narayana pasiima tave į Savąjį glėbį ir išmaudo šventuose absoliučios meilės (prema) vandenyse.

Šivananda


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Šivanandos ašramas, Bhadžanų salė. Čia nuo 1943 metų be sustojimo yra kartojama

Mahamantra.

Daivos nuotr.