Straipsnis: Apie gerą valią

  Straipsnis plačiąjai visuomenei, pagrįstas teosofijos Mokytojo D.K. išmintimi. Geros valios principas – pirmas ir pats paprasčiausias gerbūvio tarp žmonių ir tautų kūrimo instrumentas.

Tačiau pirmasis žingsnis yra ir pats sunkiausias. Toliau seka šie principai – Supratimas, Atjauta, Meilė.

***

Geros valios principas_STR

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt