Joga – langas į save

  Straipsnis, išspausdintas žurnale „Būrėja“ (2008, Nr.10) – tai pasakojimas apie žmogų, praktikuojantį jogą. Jo paties lūpomis. Asmeninė patirtis, gyvenimo pamokos, vedančios į platesnį Suvokimą bei savosios dharmos vykdymą.

Pateikiamas pilnas, nesutrumpintas tekstas.

***

 satija_str

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą