Juoko joga ir jos veikimo lygmenys (papildyta)

   Ne kiekvienas juokas yra joga, tačiau kiekvienas juokas – sveikatos ir geros savijautos šaltinis. Vis tik, paprastas juokas turėtų skirtis nuo praktikos, kuri yra vadinama Juoko joga. Joga yra sąmoningumas visais lygmenimis. Kas yra sąmoningas juokas? Pirmiausia, jam nereikia išorinės priežasties. Antra – vidinis motyvas keistis praktikos pagalba. Trečia – vidinės stebėsenos buvimas. O dabar trumpai apie juoką bei juoko jogą įvairiais lygmenimis.

1.      Fizinis lygmuo. Aktyviai dirba plaučiai, krūtinės ląsta, diafragma, pilvo presas, veido raumenys. Pažymėtina, kad įsijungia tos raumenų grupės, kurios kasdieniniame gyvenime yra mažiau apkrautos. Todėl po užsiėmimo yra jaučiama, kad tos mažiau treniruotos kūno vietos pavargo. Plaučiai deramai ventiliuojami ir apvalomi. Vidaus organai, visas kūnas geriau aprūpinami deguonimi. Galima sakyti, kad tai yra kvėpavimo pratimas pats savaime, pranajamos rūšis, kuri vadinama juoku. Juoko metu gaminasi endorfinai (tai biologiškai aktyvus galvos smegenų nervinių lastelių produktas, veikiantis raminamai ir malšinantis skausmą, reguliuojantis hipofizės hormonų išsiskyrimą), kurie sukuria gerą savijautą. Taip pat atpalaiduojami nugaros raumenys, stuburas. Juokas padeda reguliuoti raumenų balansą, pirmiausia, balansą tarp priekinės ir nugarinės kūno pusių.

2.      Eterinis lygmuo. Išjudinama užsistovėjusi energija, valomi energetiniai kanalai. Vyksta savaiminis judesys – energijos judėjimas visame kūne. Energetiniai blokai – viena iš pagrindinių ligų priežasčių. Energija visuomet juda. Nejudanti energija – tai užpelkėjusi vietovė, kurioje kaupiasi tvaikas, vėliau tampantis viena ar kita liga. Juokas išjudina energetinius trombus. Todėl juokas – sveikatos šaltinis ir energetinio apsivalymo būdas.

3.      Astralinis lygmuo. Juokas – tai emocinė iškrova. Fizinis – eterinis judesys persiduoda į astralinį bei subtilesnius žmogaus lygmenis. Čia vyksta emocijų apvalymas. Šiame lygmenyje jos prasideda, jame ir baigiasi. Atsirandant emocinei pusiausvyrai, emocijos lyg išnyksta. Žemesnės prigimties emocijos iš tikro išnyksta, o aukštesnės – tampa dar labiau subtiliomis, todėl  ir sunkiai pastebimos išoriniam stebėtojui. Juokas stimuliuoja, skatina šiuos procesus. Taip vyksta judėjimas iš savosios tamsos į savąją  Šviesą.

4.      Mentalinis lygmuo. Juoko praktika tiesiogiai veikia pirmuosius tris žmogaus lygmenis. Pirmieji trys savo signalus perduoda ir proto pasauliui. Kaip mintis gimdo emociją, taip ir emocija gimdo mintį. Juokas kuria pozityvias mintis. Juoko metu mentalinis procesas praktiškai nevyksta, o tai jau „rimta“ joga – proto judėjimo (tegu ir laikinas) pristabdymas. Kai juokiamės – neturime laiko galvoti. Esame užimti kažkuo kitu. Šia prasme galime teigti, kad juokas tiesiogiai veikia protą. Kitas svarbus mentalinis procesas – yra griaunama nusistovėjusi pasaulėjauta, koncepcijos ir mąstymo šablonai. Juokas padeda kurti naują realybę be prisirišimų (emocinių ir mentalinių) bei susikurtų ar auklėjimu primestų elgesio stereotipų.* Juokdamasis žmogus daro žingsnį laisvės link. Link sąmoningo ir džiaugsmingo gyvenimo.

5.      Aukštesnieji lygmenys (Budhi ir ….). Darbo žemesniuose lygmenyse rezultatai perduodami aukštesniesiems. Darbas vyksta ir juose. Kaip minėta, juokdamiesi kuriame naują, kitokį gyvenimą. Mes jį lyg „projektuojame“. Aukštesniuose lygmenyse tai reiškia taip vadinamą karminį apsivalymą ir kitokių gyvenimo situacijų pritraukimą. Suprantama, jog šis karminis apsivalymas juoku turi savas ribas.  Kaip šauksi, taip ir atsišauks, sako liaudis. Hermetikų išminties aksioma: kaip viršuje, taip ir apačioje, kaip danguje, taip ir žemėje. Visur galioja tie patys dvasiniai dėsniai. Juokas be priežasties gimdo džiaugsmą be priežasties. Šis džiaugsmas – kelio teisinga kryptimi ženklas. Jei jums reikia priežasties, kad būti laimingiems, tai jau diagnozė, sako išminčiai. Juoktis yra ženklas „Aš laimingas“. Taip siunčiame signalą Aukštesniąjai Sąmonei (arba Dievui), jis šį signalą priima ir mums atsako (per dvasinių dėsnių veikimą) gera nuotaika ir savijauta, gyvybine energija, sveikata, pozityvumu ir t.t.

Tuomet jau galime ieškoti pusiausvyros. Juokas – džiaugsmas – signalas Aukštesniąjai Sąmonei — atsakymas: Jo Malonė pasireiškianti – dar subtilesniu vidiniu džiaugsmu – ramybe ir pusiausvyra – tai veda į Platesnį Suvokimą. Ši Malonė yra tokia ir jos yra tiek, kiek esame verti, kokiai esame pasiruošę, parengę save. Taip tampama nemirtingais Dievo vaikais (aamritasya putraha).

Kai tikslas pasiektas ir pusiausvyra atrasta, visi lygmenys veikia harmoningai – išorinis juokas nebereikalingas. Subtilus vidinis džiaugsmas visuomet lieka su mumis.

Ar užtenka juoko, kad nusipelnyti Viešpaties Malonės? Ir taip ir ne. Patys tapkite juoku, susiliekite su juo – ir tapsite laisvi.

Kažkam tai – gera pagalbinė praktika, o kažkas gal būtent per juoką atras savo kelią į Platesnį Suvokimą. Juokas mus visuomet veikia vienodai, tačiau dvasine praktika tampa tik sąmoningas juokas be priežasties su tvirtai įsisąmonintu vidiniu motyvu – švarėti, keistis, atsisukti į savąją Šviesą.

Iš pradžių juokiamės lyg ir dirbtinai ir nenatūraliai, o paskui – netgi labai natūraliai. Ir įdomiausia yra tai (ir tai yra joga, o ne šiaip juokas-emocija), kad tam nereikia priežasties. Signalas yra toks – kad būti džiaugsme nereikia priežasties. Ta būsena yra savaime. Kaip minėta, mūsų kūnas, sąmonė ir pasąmonė, priima šį signalą ir pamažu ima keistis.

Juoktis derėtų kadien (jei dar nesate Nušvitę), atlikti juoko jogos praktiką grupėse, mūsų nuomone – ne dažniau nei kartą per savaitę. Esant probleminėms situacijoms, ligoms, ypač sunkiems susirgimams – praktikuoti be apribojimų. Turėtų būti labai atsargūs tie, kurie turi širdies ir kraujotakos problemų. Turite prajausti ir nuspręsti patys – kiek ir kada ir su kuo juoksitės.

Tuo pačiu, yra būtina pabrėžti, kad be savistabos ir vidinio Stebėtojo (sakshi bhutam) ši praktika gali pavirsti paviršutinišku ego džiaugsmu. Gal ir tai yra gerai, jeigu nesate dvasinis ieškotojas. Vis tik, ši praktika turėtų pateisinti „juoko jogos“ pavadinimą. Tuomet jūsų vidinis Stebėtojas visuomet stebės tai, kas vyksta, neįsitraukdamas į išorinį procesą. Jūs galite juoktis, tačiau vidinė Esmė visuomet rami, visuomet pusiausvyroje. Toks nustojęs juoktis praktiškai iš karto tampa ramus. Kitaip tariant, nėra juoko inercijos. Tokio akys visuomet juokiasi.

Paminėta inercija arba  negebėjimas greitai nurimti rodo, kad reikalingos tolesnės dvasinės praktikos, eterinio – astralinio lygmenų balansavimas. Tačiau netgi ši juoko inercija yra pozityvi ir džiaugsminga.

Stebint savo pozityvumą, jis tampa Tikruoju, kitaip tariant tvariu pozityvumu. Tuomet mes esame pusiausvyroje. Pusiausvyra yra jogos-jungties pradžia.

R.G.Narajanas

***

*Šamanizme yra panaši praktika, vadinama stalkingu. Stalkeris – tai tas, kuris griauna proto varžtus ir apribojimus sąmoningu (dažnai nestandartiniu ir „neprotingu“) judesiu ir išsilaisvina gyvenimui naujoje dvasinėje kokybėje.


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Juoko jogos užsiėmimas. 2009 metai.