Jelena Rerich: Trys raktai

   Pateikiame Jelenos Rerich straipsnį „Trys raktai“. Šie trys raktai – tai GROŽIS, MEILĖ IR ŽINOJIMAS.

 „Reikia užkopti į kalno viršūnę. Tačiau kaip sunku kopti ir kaip lengva slysti žemyn. Argi protinga leistis? Pamąstyk, koks begalinis džiaugsmas pasiekti viršūnę ir parodyti kelią kitiems. Kiek daug tau dar nepažįstamų dalykų pamatysi nuo viršūnės ir kokie didingi bei neaprėpiami horizontai iškils prieš tavo nustebusį žvilgsnį. Tuomet tu suprasi visą nueito kelio vertę. Tu gausi tai, ko pats atkakliai ieškojai, nekreipdamas dėmesio į netektis ir nugalėdamas kliūtis.

Ir taip visuomet, kiekvieną savo gyvenimo minutę, kilk vis aukščiau ir aukščiau. Žinok, jog stačiuose šlaituose tau bus ištiesta pagalbos ranka. O kuo didesnė bus tavoji pagalba žmonėms, tuo daugiau aprėpiantis taps tavo protas ir siela, ir tai palengvins kopimą tau pačiam. … Eidamas šiais keliais, tu įsisąvinsi tris didžiuosius Grožio, Meilės ir Žinojimo raktus. Jais tu atrakinsi įėjimo, kuris veda link šviesą spinduliuojančių dieviškosios tiesos šaltinių, duris“.

*

Jelena Rerich

 ***

jelena_rerich_trys_raktai 

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt