Apie puslapį

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2009/08/31390026.jpg

Šis žiniatinklio puslapis buvo sukurtas 2008 metais. Tai viena iš nedaugelio mūsų šalyje susižinojimo erdvių, kurioje galima rasti dvasinių rašinių, įvairios dalykų apie dvasingumą. 2013 metais atėjo laikas kiek atsinaujinti, pakeisti skaitmeninius „rūbelius“.

 Tačiau ir mūsų suvokimas, pasaulėjauta nestovi vietoje. Štai vietoje užsienietiško žodžio „Portalas“ atsirado „Žinyčios vartai“, o vietoje žodžio „pasaulėžiūra“, manytume, gilesnius dvasinius klodus atspindintis – „pasaulėvyda“. „Jogų pasaulėžiūra“ pakeista į „dvasinę pasaulėvydą“.

 Tiesa, jogos čia netaps mažiau: juk vis tik šie žinyčios vartai vadinasi yogi.lt! Tuo pačiu, šalia jogos tradicijų gilią šaknį leidžia teosofiniai rašiniai ir mokymai, o taip pat ir Lietuvos Dvasią atliepiantis Žinojimas, primenantis mūsų seniausias tautos šaknis ir pagaliau – bendrinę, pamatinę Protėvių Pasaulėvydą arba tiesiog Vydiją.

 Šis amžius – tai apjungimo amžius. Šiuolaikinis žmogus jau gali tai daryti. Gali suvokti ir priimti, kad Dvasia vystosi daugeliu kelių. Juk jeigu būtų tiktai vienas, gal būt jis tiktų tik vienam žmogui, – kaip sakydavo Šri Ramakrišna.

 Daugelis šių rašinių – ne maistas protui. Jie veda giliau – per dvasinę pajautą, į Suvokimą arba Mokšą. Turime gražų lietuvišką žodį „nemokša“, o šis puslapis veda į priešingą nemokšai būseną – mokšą…

 Beje, nepriimkite to pernelyg rimtai. Kaip sakė vienas sąmojingas žmogus „rimtumas – tai būdas paprastus dalykus paversti sudėtingais“. Todėl ir ateityje nevengsime jogų anekdotų skyrelio… Gal būt visas šis pasaulis – daugiau ar mažiau nusisekęs anekdotas?

 Daug yra klausimų. Kas yra Sąmonė? Kas yra Žmogus? Kas esame ir kur einame? Kur mūsų namai? Tik ramus protas, darnūs jausmai įgalins mus Suvokti. Nei tie klausimai, nei atsakymai į juos nėra svarbūs. Esmingas dalykas yra Būsena, kurioje esant jie užduodami bei gaunami atsakymai. kartais būna vien tyla ir ji yra atsakymas.

 ***

Lietuviškoji Vydija, Indijoje kartais vadinama Gupta Vidya, o gal būt labiau girdėtos Joga (Yoga) teosofija, įvairių dvasinių Mokytojų mokymai, pratybos… dabar visko labai daug. Mes atrenkame tai, kas atrodo vertinga šią dieną iš didžiulio pasaulio dvasinio lobyno.

Yogi.lt pradžia – 2008 metai. Iki šiol skelbiame dalykus, kurie padeda žmonėms Suvokti. Ir esmingiausias suvokimas – kas aš esu? Niekas jums nepasakys, tik jūs patys išgirsite, suvoksite, per žodį ar per tylą. Žodžiai ir sąvokos, įkrauti dvasine Mokytojų agna, yra mūsų pagalbininkai šiame susivokime.

Tat Twam Asi. Tat Tu Esi.

Vydija te skleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas, kaip giliausia dermė (darna).

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.