Išminčių citatos 35

   Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: pirmiau, negu buvo Abraomas, Aš Esu!“

Jn. 8:58

*

Žemai lenkiuosi Indijos Mokytojams. Į mūsų gyvenimo chaosą jie atnešė tikrą kūrybą ir dvasios džiaugsmą, ir gimdančią tylą. Kaip tik tada, kai mums to labiausiai reikėjo, išgirdome jų kvietimą. Ramų, įtikinantį, išmintingą.

Nikolajus Rerichas „Liepsna“, 1917 m.

 

*

Vis bėgi bėgi, atsitrenki. Kas? Dėžė. Kokia? Karstas. Kieno? Tavo.

Šiluvos klebonas Erastas

 

*

Tiesa negali būti suformuluota, ji negali būti apibrėžta – ji turi būti išgyventa.

Motina

 

*

Mėsos garai temdo dvasios šviesą… Vargu ar gali tapti dorybingu tas, kuris puotauja prie mėsos nukrauto stalo…

Šv. Bazilijus (320-79 m. e. m.)

 

*

Pats sunkiausias dalykas mokinystės kelyje – tai saiko ir pusiausvyros išlaikymas visame kame. … Tačiau dažnai savo veržimiesi mokinys įsigudrina persistengti, užmiršdamas, jog visa kas virš saiko yra taip pat kenksminga, kaip ir visa, kas nedadaryta, ir net dar kenksmingiau.

Jelena Rerich. Iš laiškų: 1935-1938

 

*

Žinok, jog tai, kas pripildo visus buvimus, – nesuardoma. Niekas negali sunaikinti to Vieningojo, nepajudinamo. Laikinos tik šio įsikūnijimo formos, o pats jis amžinas, nesugriaunamas ir neaprėpiamas.

Bhagavatgita

 

*

Tobulumas yra ne maksimumas ir ne ekstremalumas. Tai yra pusiausvyra ir harmonizacija.

Motina

 

*

Tikintis žmogus nekariauja. Jis mokosi mylėti.

Pasaulio Mokytojai/ užrašė Astrėja

 

*

„Saulės kelias nepažįsta organizacijų ir draugijų…“ – dera suprasti, kad tiesos kelias, aukščiausias kelias, visada praeina virš organizacijų ir draugijų, nes jis talpina savyje visus, ieškančius Bendrojo Gėrio ir einančius Aukščiausioje Tarnystėje ir tuo pačiu daro negalimais apribojimus ir fanatiškumą.

Jelena Rerich. Iš laiškų: 1935-1938

 

*

Sąmonės ramybė atsiranda, pamažu pažystant Aukščiausią Pasaulį. Nėra didesnio džiaugsmo ir grožio, kaip Aukščiausiojo pasaulio buvimo teigimas. Malda gimė nuo tikro gyvojo ryšio su Aukščiausiuoju Pasauliu atpažinimo. Pati tokio ryšio sąvoka daro žmogų stipriu ir kryptingu.

Agni joga

 

*

Neapsakomas širdies siekimas yra raktas nuo visų užraktų. Ir šis pasiryžimas neturi nieko bendra nei su mirtinu beaistriškumu, nei su fizine pastanga, taip vadinama valios įtampa. Palaimintas tas, kas gali pajausti degimą ir šios ugninės energijos srautą.

Jelena Rerich. Iš laiškų: 1935-1938

 

*

Tiesa yra viena, grožis vienas ir žinojimas vienas, ir šiuo klausimu negali būti jokių tuščių diskusijų. Taip pat ir dėl grožio kultūros – nė vienas išsilavinęs žmogus nesiginčys, nes tarnavimas šviesai, subtili ir tauri širdis – bendri žmonijai.

Nikolajus Rerichas. Iš dienoraščio.

 

*

Sielai, nusileidžiančiai iš dangaus, gimimas yra mirtis.

Empedoklas, VI – V a. pr. m.e.

 

*

Kai teigiame: Meilė, Grožis, Veiksmas, mes žinome, kad ištariame tarptautinės kalbos formulę. Toji formulė, nūnai priklausanti muziejui ir scenai, turi įeiti į kasdienį gyvenimą. Grožio ženklas atidarys visus „šventuosius vartus“. Nešdami grožį, patys einame džiaugsmingai. Nugalime grožiu. Grožis – mūsų malda. Jungiamės grožiu. Ir, nujausdami tiesos kelią, su šypsena pasitinkame ateitį.

Nikolajus Rerichas. Iš dienoraščio

 

*

Karmos veikimą galima kuriam laikui pristabdyti, tačiau nesupratimo kokybę, per kurį toji karma buvo susikurta, anksčiau ar vėliau teks patirti, kad suprastum jo pasekmes ir … susiprastum… Pasekmės grįžta tam, kad tas, kuris paleido priežastį, suprastų savo klaidas ir jas taisytų. Todėl karmos tiesioginio veikimo per įvykius, poveikio sustabdymas – tai iš tiesų yra supratimo sustabdymas. Ar tai yra gėris, ar blogis?

Pasaulio Mokytojai/ užrašė Astrėja

 

 

*

Jeigu tu nori mylėti Dievą taip, kaip dera, tuomet mylėk ir savo brolius. Saulė danguje yra viena, ir meilė taip pat viena visame pasaulyje.

Henris Longfelo

 

*

Zosimas mokė Feosbiją: „Neklaidžiok, Dievo ieškodamas; tačiau sėdėk ramiausiai namuose, ir Dievas, kuris visur ir aplink …. ateis pas tave“.

Zosimas iš Panopolio, Egipto alchemikas, IV amžius

 

*

Mirtis yra tik rūbo pakeitimas.

Dalai Lama

 

*

Tačiau aš sakau jums, nežudykite nei žmonių, nei žvėrių, nei to, kas taps jūsų maistu. Nes jeigu jūs vartojate gyvą maistą, jis pripildo jus gyvybės, tačiau jeigu jūs nužudote savo maistą, miręs maistas nužudys taip pat ir jus. Nes gyvenimas kyla tiktai iš gyvenimo, o iš mirties visada gimsta mirtis. Nes visa, kas žudo jūsų maistą, taip pat žudo ir jūsų kūnus. O visa, kas žudo jūsų kūnus, žudo taip pat ir jūsų sielas. Ir kūnai jūsų tampa tuo, kuo yra maistas jūsų, taip pat, kaip dvasia jūsų tampa tuo, kuo yra jūsų mintys.

Evangelija pagal Esėjus

 

*

Nėra nieko, su kuo tu negalėtum sutikti. Nėra nieko, ko tu negalėtum atsisakyti.

Ričardas Bachas. „Mesijo vadovėlis“

 

*

Ši tyla yra sprendinys. Ši tyla yra atsakymas, visų atsakymų atsakymas.

Ošo

 

*

Žmonės primena šaltinį, iš kur jie kilę, ir kalba: grįžkim prie mūsų vieno šaltinio.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

 

*

Gilias dvasios šaknis turite. Iš jų stiprybės ir išminties semkitės. Jose pagijimą rasite. Verti jų būkite. Lietuvos žemė svarbi ateičiai. Gyvenkite ir amžinosiomis vertybėmis savo vaikus auklėkite. … Saugokite sielas, kurios yra Jums patikėtos. Saugokite savo tautos šaknis. Nurinkite nuo jų kenkėjus ir meile laistykite. … Širdies šviesą auginkitės. Tada niekas Jūsų nesupratimo tamsoje nepaklaidins.

Pasaulio Mokytojai/ Užrašė Astrėja

 

*

Dievas tarė: „Štai daviau jums visus visoje žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius, vedančius vaisius su sėklomis; jie bus jums maistas“.

Mozės knyga 1:29

 

*
Vienišas gimsta žmogus,/ vienišas miršta,/ vienas jis džiaugiasi savo darbų vaisiais,/ vienas jis ir kenčia.

Iš Indų etikos kodekso „Manudharmašastra“

 

*

Snaigė didelėje lavinoje niekada nejaučia savo atsakomybės.

Volteras

 

*

Dauguma mūsų – tai ne mes. Mūsų mintis – tai svetimų samprotavimai. Mūsų gyvenimas – miminkrija. Mūsų aistros – citatos.

Oskaras Vaildas

 

*

Materija – tai suspausta žemų vibracijų energija. Mes visi esame viena sąmonė, kuri pergyvena viską subjektyviai. Mirtis, kaip tokia, neegzistuoja. Gyvenimas yra tik sapnas. Ir mes esame savo asmeninio AŠ vaizduotės padariniai. Kaip mes suprantame save, taip mes ir sukuriame tikrovę materialiame lygmenyje.

Deividas Aikas, rašytojas

 

*

Ramybė, kuri nesuvokiama judančiame, besivystančiame pasaulyje, yra tikslas. Tačiau kuomet tikslas pasiektas, kažkokia jėga vėl stumteli viską judėti. Buvimas vienoje ar kitoje priešybėje negali jums suteikti laimės, laisvės ir meilės. Jos ateina, kuomet du kraštutinumai nebesuvokiami kaip priešybės, kada jūs, būdami erdvės laiko kontinuume, įgyjate ramybę, o būdami ramybėje (be judesio) liudijate judesį įvairiose būties formose.

Tatjana Platonova „Naujosios epochos smaragdo lentelė“ 

 

*

Тas, kas žino, kad ugnis – jo viduje, pakils į amžiną ugnį ir išliks joje amžinai./ Ugnis, vidinė ugnis, pati stipriausia iš visų jėgų, nes ji viršija visa, kas egzistuoja ir persmelkia visa, kas yra Žemėje.

Toto Atlanto smaragdo lentelės

 

*

… kas iš Ugnies, tas Ugnim bus pagarbintas.

 Agni joga

 

*

Bet kuria kaina nesvyruodamas laikykis teisingumo. Nesirūpink visuomenės nuomone ar kritika.

Svamis Šivananda

 

*

Gyvenk paprastai…..Mylėk plačiai……Rūpinkis giliai…..Kalbėk švelniai…..ir….kas liko atiduok Viešpačiui.

Guru Taksi Tarnyba, Indija

 

*

Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt