Išminčių citatos 10

Sąmonę plečiančios išminčių citatos. Daug saugesnės ir patikimesnės už tabletes ir kitus vaistus…:))

 

Jei įvaldysite kvėpavimą, viskas bus jūsų valioje. … Atsakymas į visus klausimus yra kvėpavimas. Jis atveria visus atsakymus.

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

- Kam reikalingas tobulėjimas? Juk mes galėjome gimti tobuli?

- Mes ir esame tobuli, tik to nežinome.

Kalno Mokytojas

 

Nors mūsų daug, mes visi esame viena duona ir vienas kūnas.

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 10:17

 

Jei žmonės užsiėmę vien tik kontempliacija, jeigu jų proto ir širdies jėga nukreipta tik į vidinio tobulėjimo paieškas, mes žinome, kad jiems uždarytas amžino judėjimo kelias. Nes Visatoje nėra galimybės gyventi tik sau, neįsitraukiant į pasaulio gyvenimą.

Žmogaus sąmonės pokyčiai negali vykti aukštyn, jei jo širdis tyli ir jis nemato kitose esybėse to paties dangaus, kurį atvėrė savyje.

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

Einu ir dainuoju: visa aplink Dievas. Aš pats sau sufijus ir pats sau jogas.

Borisas Grebenščikovas

 

Visi pojūčiai yra tavyje. Nieko nauja tavyje neatsiranda ir nieko nedingsta. Visa, ką patiri, tik suaktyvina jausmus, glūdinčius tavyje.

Sai Baba „Sai Baba kalba vakarams“

 

Iš dvasinio požiūrio taško, kiekvienas ieškotojas yra pradedantysis. Tuo momentu, kai jūs suvoksite. Kad norite nuolat ir nenutrūkstamai tobulėti, būtent šiuo momentu jūs tampate amžinu pradedančiuoju.

Šri Činmojus „Meditacija“

 

Jūs neturite kūno, tik kvėpavimą ir karmas ir vis keliaujate ratu.

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

Maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Kai valgome, nieko nelaimime, ir kai nevalgome, nieko neprarandame.

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 8:8

 

Darbas yra duotas tam, kad dieviškumą pripildytų prasmės. Negeiskite jokių jo vaisių. Atlikite viską kaip isvararpana (aukojimą Dievui). Darbas skamba unisonu su dieviškumu, kai dirbama pasaulio gerovei.

Svamis Šivananda

 

Per Žodį ateina Suvokimas, kuris išlaisvina.

Mokytojas K.H.

 

Ieškokite Dievo karalystės ir jos teisingumo, o kita jums bus duota. Vienintelė žmogaus gyvenimo prasmė yra tarnavimas pasauliui, prisidedant prie Dievo Karalystės atėjimo.

Levas Tolstojus

 

Tik supramentalinė sąmonė pažįsta Tiesą visame jos pilnume, o taip pat turi jėgą, kuri gali efektyviai veikti gyvenimą ir Materiją.

Šri Aurobindo „Laiškai apie jogą“

 

Atma nieko neatlieka. Kol nesame Atma, esame Ji – Prakriti. Mums reikia tapti Puruša.

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

Mylėk ir tada daryk, ką nori.

Šv. Augustinas

 

Pradėdamas naują dieną gyvenk taip, lyg tai būtų tavo paskutinė diena.

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

Greičiausias būdas sunaikinti stebuklą, yra paklausti, kodėl jis čia…

Iš kino filmo

 

Kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su Juo.

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 6:17

 

Galima viską matyti ir nieko nematyti, viską girdėti ir nieko negirdėti, viską kalbėti ir nieko nekalbėti. Nes jūs esate nuolatiniame Dievo Prisilietime, Samadhi.

Svamis Šankarananda Giris, 2009 Vilnius

 

Likimas ir žmogaus charakteris yra neatskiriamai susiję. Pakeitę požiūrį į praeitį, galime pakeisti ateitį.

Sergejus Lazarevas

 

Kuo dažniau veikdamas pirmenybę teiki savo paties interesams, tuo didesnė tikimybė, kad užkibai ant iliuzijos meškerės.

Sai Baba „Sai Baba kalba vakarams“

 

Kas geba remdamasis sena atrasti nauja, tas vertas būti Mokytoju.

Konfucijus

 

Žmogus būtų nelaisvas, jei jis nežinotų jokios tiesos, ir lygiai taip pat nebūtų laisvas ir net neturėtų supratimo apie laisvę, jei visa tiesa, turinti jam vadovauti gyvenime, kartą ir visam laikui visoje savo šviesoje be jokių paklydimų, jam būtų atskleista.

 Levas Tolstojus

 

Jis galėjo sudeginti šį miestą, bet miesto gi iš esmės nėra…

Borisas Grebenščikovas

 

Tačiau savo amžinąją jėgą tu negali padaryti nei geresne nei blogesne ŠIANDIEN, jei VAKAR pragyvenai tik svajonėmis apie veikimą. O veikė kiti, einantys greta tavęs, kurių dvasios ugnis buvo gal kur kas silpnesnė nei tavoji. Tačiau jie veikė, o tu vis galvojai, kaip veiksi ir praradai savo amžinają jėgą neveikloje, be naudos ir prasmės prarasdamas praskrendantčią akimirką „dabar“.

K.Antarova „Mokslas apie džiaugsmą“

 

Siekite meilės ir trokškite dvasinių dovanų.

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams14:1

 

Pasaulis –didelė cirko arena. Bet kodėl gi visi nori būti tik Magais…

Dainininkas Vitas

 

- Mokytojau, kaip surėdytas šis mūsų gyvenimas?

- Nėra jokio gyvenimo, sūnau mano, nėra…

Kalno Mokytojas

 

Meditacija sako mums tik viena: Dievas yra.

Šri Činmojus „Meditacija“

 

Besiplūkdamas visada prisimink, kad pasaulis yra tobulai teisingas. Niekas negauna to, ko nėra užsitarnavęs – šiame ar kuriame nors ankstesnių gyvenimų. Visata – tai materija tapęs teisingumas. Todėl ji ir negali būti kitokia.

Sai Baba „Sai Baba kalba vakarams“

 

Tam, kad Suvokti Gyvenimą, reikia suvokti gimimo ir mirties slėpinį.

Jogas N.

 

Šiais laikais žmonija prarado Visatos protingumo pojūtį. Visata yra gyva ir visa, kas vyksta, vyksta ne chaotiškai, o protingai.

Sergejus Lazarevas

 

Leiskite dieviškąjai energijai nevaržomai dirbti per jus. Laikykite savo kūną-fleitą tuščiavidurę, išlaisvindami ją nuo jūsų egoizmo. Tada fleitos sąvininkas iš Vrindavano (Krišna) laisvai gros šiuo kūnu-fleita. Jis dirbs per jus. Tada jūs pajusite darbo lengvumą. Jūs pajusite, kad Dievas dirba per jus. Jūs būsite laisvas, kaip paukštis. Jūs pajusite, kad esate nesikeičianti Esatis.

Svamis Šivananda

 

Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekieno pavergiamas!

Šv.Paulius, 1 Korintiečiams 6:12

 

Neslėpk nuo Dievo akių: kaip gi jis suras mus…. Dangaus miestas Jeruzalė … stovi aplink mus – ir laukia mūsų.

Borisas Grebenščikovas

 

Tuščiai išeikvojai didelę dalį savo gyvenimo. Liko nedaug laiko. Išnaudok jį kuo naudingiausiai. Tu gali patirti Dievą ir būti amžinai laimingas.

Svamis Šivananda “Šivanandos Upanišados”

 

Tikroji patirtis nėra kelias. Tikroji patirtis – kelio nebuvimas.

Jogas N.

 

Dievas – tai apskritimas, kurio centras yra niekur, o kraštinė – visur.

Hermis Trismegistas

 

Eik amžinai ištikimas ir bebaimis, ir nugalėk mylėdamas.

Mahatmų išmintis

 

Iš tikrųjų mirtis negali būti absoliuti pabaiga, kaip ir gimimas nėra reali pradžia. Gimimas įrodo ankstesnį žmogaus egzistavimo faktą, nes iš nieko neatsiranda nieko, ir mirtis įrodo nemirtingumą, nes būtis taip pat negali nustoti egzistuoti. … Teigti, kad pasaulis atsirado iš nebūties, reiškia pasakyti absurdišką mintį. Viskas, kas egzistuoja, atsirado iš to, kas buvo. Vadinasi, viskas, kas yra, neišvengiamai kada nors egzistavo.

Eliphas Levis „Transcendentinės magijos doktrina“.

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą