Išminčių citatos 23

budha_facePrieš atliekant pirmą žingsnį, tu jau prie tikslo./ Prieš atveriant burną, tu jau pasakei./ Suvokimas ateina anksčiau, nei suspėji suprasti…

Senovės kinų traktatas „U Men“, XIII a.

*

O aš gyvenu ciklono centre – tiek viršus, tiek apačia,- man vis vien…

Borisas Grebenščikovas

*

Ramiai sutik būtinybę.

Seneka

*

Aš – niekas, sąmonė – viskas.

Svamis Prakšananda

*

Negalima į tą pačią upę įbristi du kartus. Viskas teka, niekas nestovi.

Heraklitas

*

Kalbėti apie Dao – tas pats, kas kalbėti apie sapnus. Tas, kuris pasakoja apie sapne matytas brangenybes, visokius daiktus arba žvėris, gali tik nupasakoti tai, tačiau negali to perduoti kitam. Klausytojai gi, gali tik išgirsti apie tai, tačiau negali to turėti. Tiktai tas, kas moka klausyti, nieko nepriima tikėdamas ir dėl nieko nesiginčija.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Gamta nemėgsta nesaikingumo.

Hipokratas

*

Aš nesu tuo, ką galima prajausti arba suvokti. Aš nesu tai, ką jūs apie mane galvojate.

Nisargadata Maharadžas

*

Tai, kas plaukia – yra valtis. Tačiau tai, kieno dėka galima plaukti, – yra vanduo, o ne valtis. Tai, kas juda – yra vežimas. Tačiau tai, kieno dėka galima judėti, – yra jautis, o ne vežimas. Samprotavimai – tai protas. Tačiau tai, kieno dėka galima samprotauti, – yra valia (ketinimas), o ne protas. Negalima žinoti to, kodėl visa yra taip, kaip yra. Tik nežinodamas to, kodėl visa yra taip, kaip yra, neeini pasitikti to, kas ateina, ir nebėgi paskui tai, kas nueina. Nesiekdamas pasitikti ateinančio ir nesiverždamas paskui nueinantį, gali gyventi vieną gyvenimą, suvokdamas Dangaus ir Žemės šaltinį, kuriame nėra nei praeities, nei dabarties.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Visi skubame į tą pačią vietą.

Seneka

*

Žmogus nebus laisvas, jeigu nemokės valdyti savęs.

Pitagoras

*

Gyvenimo laimė priklauso nuo minčių kokybės.

Markas Aurelijus

*

Jei žinosi, kad sąmonė nėra daiktas, tuomet suprasi, kad ir daiktai nėra daiktais. Jei žinosi, kad daiktai nėra daiktais, tuomet suprasi, kad Dao nėra daiktas. Tuomet nekeleklupščiausi prieš didžiuosius žygdarbius ir nesistebėsi išmintingomis kalbomis.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Išminčius negali būti pažeidžiamas.

Seneka

*

Nepagarba protėviams yra pirmasis nedorovingumo požymis.

Aleksandras Puškinas

*

Pamokymas: viena mintis, vienas žodis, vienas posakis – visur yra ką suvokti. Tačiau tai yra tas pat, kaip daryti operaciją sveikam kūnui. Didžioji nauda paslėpta ten, kur nesekama nustatytomis taisyklėmis. Nes visada yra kažkas, kas slypi už ribų to, kas mums žinoma. Tas kažkas uždengia Dangų ir Žemę, tačiau jo negalima paliesti. „Taip“ teisinga, ir „ne taip“ teisinga: tai per grubu. „Taip“ neteisinga ir „ne taip“ neteisinga: tai per aštru. Jeigu neiti nei tuo, nei kitu keliu – kas bus teisinga? Pateiksiu pavyzdį, kad taptų suprantama.

Pavyzdys: Didysis Mokytojas Ma buvo nesveikas. Vienuolyno valdytojas jo paklausė: „Kaip jūs jautėtės tomis dienomis?“ Didysis Mokytojas Ma atsakė: „Saulės spindulio Buda ir Mėnulio spindulio Buda“. (Saulės spindulio Buda gyvena 1800 metų, o Mėnulio spindulio Buda – vieną dieną ir vieną naktį – past.).

Senovės kinų traktatas „Žydrosios uolos lentelės“, XI a.

*

Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį.

Antuanas de Sent Egziuperi

*

Baimė užkrečiama taip pat, kaip ir sloga.

 J.V.Gėtė

*

Problema yra ta, kad tu tapatiniesi su tuo, kuris pragyvena savo gyvenimą, o ne su tuo, kuris tą gyvenimą stebi. Tas, kuris pragyvena gyvenimą, neturi nieko bendra su tavimi, todėl tu gali likti jo nuošalėje.

Nisargadata Maharadžas

*

Per aspera ad astra – per kančias į žvaigždes.

Seneka

*

Molinės lėlės būna vyrais ir moterimis, jos būna brangios ir pigios. Jos padarytos iš žemės ir, kai jos bus sudaužytos, vėl nueis į žemę. Toks ir žmogus.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Mano protas padvėsė…

Borisas Grebenščikovas

*

Niekam tikęs sprendimas yra kalbėti apie karo nutraukimą, kai tuo tarpu vis dar esi persunktas ribotu suvokimu, neapykanta ir pavydu. Todėl pirmiausia pašalink savo paties neharmoningas vibracijas. Tuomet nebebus karų ir tarp tautų. Yra atskiri žmonės, kurie sudaro tautą.

Svamis Šivananda

*

Sveikinu tave, apsireiškiantį lyg Hepri (Hapra) – Dievų Sukūrėją, Tu pakyli, tu spindi, apšviesdamas šviesa savo Motiną (Hut), vainikuotas Dievų valdovo vainiku.

Himnas Ra „Egipto mirusiųjų knyga“

*

Nes jeigu dangaus kūnų judėjimas ir daugelis kitų reiškinių pasikartoja, tuomet to, kas buvo anksčiau, ir to, kas įvyks vėliau, esmė yra ta pati. Visa yra vienas ir tas pats, todėl ir laikas yra vienas ir tas pats.

Pitagorietis Eudemas „Fizika“

*

Tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai, ir paskutiniai – pirmi.

 Evangelija pagal Matą 19:30

*

Man buvo kažkaip linksma, kad aš aukštai virš pasaulio; jausmas vaikiškas, nesiginčysiu, tačiau, toldami nuo visuomenės sąlygotumų ir artėdami prie gamtos, mes nenoromis tampame vaikais; visa, kas įgyta, nukrenta nuo sielos ir ji vėl tampa tokia, kokia buvo kažkada, ir iš tikro, kada nors bus vėl.

Michailas Lermontovas „Bela“

*

Nesmerk pasaulio, nes jis sukurtas Didžiosios Minties. Ne kūrinys kaltas, o mūsų samprotavimai apie jį.

Aleksandrijos filosofai

*

Aukščiausią valdžią pasiekia tas, kuris visuose žmonėse mato save ir visą kūriniją – savyje.

 Indų išminčiai

*

Jokia tikra filosofija negali būti suvokta be savistabos.

Svamis Šivananda

*

Jeigu jus muša, reiškia, jūs kažką reiškiate. Daug blogiau, kuomet jūsų jokia jėga nepasiekia, – reiškia, jūs dar neįgavote evoliucinės reikšmės.

Sen Žermenas

*

Žinoti, reiškia daryti.

Konkordija Antarova

*

Išmokti būti tarp spjaudančiųjų ir liaupsinančiųjų, tačiau netapti abejingu.

Antropoteosofijos išmintis

*

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

*

O aš gyvenu ciklono centre – tiek viršus, tiek apačia,-  man vis vien…

Borisas Grebenščikovas

*

Ramiai sutik būtinybę.

Seneka

*

Aš – niekas, sąmonė – viskas.

Svamis Prakšananda

*

Negalima į tą pačią upę įbristi du kartus. Viskas teka, niekas nestovi.

Heraklitas

*

Kalbėti apie Dao – tas pats, kas kalbėti apie sapnus. Tas, kuris pasakoja apie sapne matytas brangenybes, visokius daiktus arba žvėris, gali tik nupasakoti tai, tačiau negali to perduoti kitam. Klausytojai gi, gali tik išgirsti apie tai, tačiau negali to turėti. Tiktai tas, kas moka klausyti, nieko nepriima tikėdamas ir dėl nieko nesiginčija.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Gamta nemėgsta nesaikingumo.

Hipokratas

*

Aš nesu tuo, ką galima prajausti arba suvokti. Aš nesu tai, ką jūs apie mane galvojate.

Nisargadata Maharadžas

*

Tai, kas plaukia – yra valtis. Tačiau tai, kieno dėka galima plaukti, – yra vanduo, o ne valtis. Tai, kas juda – yra vežimas. Tačiau tai, kieno dėka galima judėti, – yra jautis, o ne vežimas. Samprotavimai – tai protas. Tačiau tai, kieno dėka galima samprotauti, – yra valia (ketinimas), o ne protas. Negalima žinoti to, kodėl visa yra taip, kaip yra. Tik nežinodamas to, kodėl visa yra taip, kaip yra, neeini pasitikti to, kas ateina, ir nebėgi paskui tai, kas nueina. Nesiekdamas pasitikti ateinančio ir nesiverždamas paskui nueinantį, gali gyventi vieną gyvenimą, suvokdamas Dangaus ir Žemės šaltinį, kuriame nėra nei praeities, nei dabarties.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Visi skubame į tą pačią vietą.

Seneka

*

Žmogus nebus laisvas, jeigu nemokės valdyti savęs.

Pitagoras

*

Gyvenimo laimė priklauso nuo minčių kokybės.

Markas Aurelijus

*

Jei žinosi, kad sąmonė nėra daiktas, tuomet suprasi, kad ir daiktai nėra daiktais. Jei žinosi, kad daiktai nėra daiktais, tuomet suprasi, kad Dao nėra daiktas. Tuomet nekeleklupščiausi prieš didžiuosius žygdarbius ir nesistebėsi išmintingomis kalbomis.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Išminčius negali būti pažeidžiamas.

Seneka

*

Nepagarba protėviams yra pirmasis nedorovingumo požymis.

Aleksandras Puškinas

*

Pamokymas: viena mintis, vienas žodis, vienas posakis – visur yra ką suvokti. Tačiau tai yra tas pat, kaip daryti operaciją sveikam kūnui. Didžioji nauda paslėpta ten, kur nesekama nustatytomis taisyklėmis. Nes visada yra kažkas, kas slypi už ribų to, kas mums žinoma. Tas kažkas uždengia Dangų ir Žemę, tačiau jo negalima paliesti. „Taip“ teisinga, ir „ne taip“ teisinga: tai per grubu. „Taip“ neteisinga ir „ne taip“ neteisinga: tai per aštru. Jeigu neiti nei tuo, nei kitu keliu – kas bus teisinga? Pateiksiu pavyzdį, kad taptų suprantama.

Pavyzdys: Didysis Mokytojas Ma buvo nesveikas. Vienuolyno valdytojas jo paklausė“ „Kaip jūs jautėtės tomis dienomis?“ Didysis Mokytojas Ma atsakė: „Saulės spindulio Buda ir Mėnulio spindulio Buda“. (Saulės spindulio Buda gyvena 1800 metų, o Mėnulio spindulio Buda – vieną dieną ir vieną naktį – past.).

Senovės kinų traktatas „Žydrosios uolos lentelės“, XI a.

*

Ar ne geriau būtų, užuot smerkus blogį, skleisti gėrį.

Antuanas de Sent Egziuperi

*

Baimė užkrečiama taip pat, kaip ir sloga.

J.V.Gėtė

*

Problema yra ta, kad tu tapatiniesi su tuo, kuris pragyvena savo gyvenimą, o ne su tuo, kuris tą gyvenimą stebi. Tas, kuris pragyvena gyvenimą, neturi nieko bendra su tavimi, todėl tu gali likti jo nuošalėje.

Nisargadata Maharadžas

*

Per aspera ad astra – per kančias į žvaigždes.

Seneka

*

Molinės lėlės būna vyrais ir moterimis, jos būna brangios ir pigios. Jos padarytos iš žemės ir, kai jos bus sudaužytos, vėl nueis į žemę. Toks ir žmogus.

Senovės kinų traktatas „Guan In Czi“, X a.

*

Mano protas padvėsė…

Borisas Grebenščikovas

*

Niekam tikęs sprendimas yra kalbėti apie karo nutraukimą, kai tuo tarpu vis dar esi persunktas ribotu suvokimu, neapykanta ir pavydu. Todėl pirmiausia pašalink savo paties neharmoningas vibracijas. Tuomet nebebus karų ir tarp tautų. Yra atskiri žmonės, kurie sudaro tautą.

Svamis Šivananda

*

Sveikinu tave, apsireiškiantį lyg Hepri (Hapra) – Dievų Sukūrėją, Tu pakyli, tu spindi, apšviesdamas šviesa savo Motiną (Hut), vainikuotas Dievų valdovo vainiku.

Himnas Ra „Egipto mirusiųjų knyga“

*

Nes jeigu dangaus kūnų judėjimas ir daugelis kitų reiškinių pasikartoja, tuomet to, kas buvo anksčiau, ir to, kas įvyks vėliau, esmė yra ta pati. Visa yra vienas ir tas pats, todėl ir laikas yra vienas ir tas pats.

Pitagorietis Eudemas „Fizika“

*

Tačiau daug pirmųjų bus paskutiniai, ir paskutiniai – pirmi.

Evangelija pagal Matą 19:30

*

Man buvo kažkaip linksma, kad aš aukštai virš pasaulio; jausmas vaikiškas, nesiginčysiu, tačiau, toldami nuo visuomenės sąlygotumų ir artėdami prie gamtos, mes nenoromis tampame vaikais; visa, kas įgyta, nukrenta nuo sielos ir ji vėl tampa tokia, kokia buvo kažkada, ir iš tikro, kada nors bus vėl.

Michailas Lermontovas „Bela“

*

Nesmerk pasaulio, nes jis sukurtas Didžiosios Minties. Ne kūrinys kaltas, o mūsų samprotavimai apie jį.

Aleksandrijos filosofai

*

Aukščiausią valdžią pasiekia tas, kuris visuose žmonėse mato save ir visą kūriniją – savyje.

Indų išminčiai

*

Jokia tikra filosofija negali būti suvokta be savistabos.

Svamis Šivananda

*

Jeigu jus muša, reiškia, jūs kažką reiškiate. Daug blogiau, kuomet jūsų jokia jėga nepasiekia, – reiškia, jūs dar neįgavote evoliucinės reikšmės.

Sen Žermenas

*

Žinoti, reiškia daryti.

Konkordija Antarova

*

Išmokti būti tarp spjaudančiųjų ir liaupsinančiųjų, tačiau netapti abejingu.

Antropoteosofijos išmintis

*

www.yogi.lt <><><>< -->

Parašykite komentarą