Ragučio šventos Ugnies ritualas

Ragutis_Arturo

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 12.00 val. PRIE RAGUČIO AKMENS VILNIUJE VYKSTA ŠVENTOS UGNIES PERDAVIMO RITUALAS. LABAI KVIEČIAM VISUS ATEITI, PABŪTI KARTU. Ragučio akmens ir Šventyklos ieškoti Vilniaus senamiestyje, prie Šv. Paraskevos cerkvės (Didžioji g. 2).

 

Susitinkam kiekvieną sekmadienį, 12.00 valandą Ragučio šventykloje, prie Ragučio akmens – Būvai, Dainai, Maldai… (galima uždegti Ragučiui žvakutę, paaukoti gėlę ar akmenuką, arba tiesiog tyrą širdį).

Ragučio akmens ieškoti Vilniaus senamiestyje, prie Šv. Paraskevos cerkvės (Didžioji g. 2). Kartais žmonės suranda greitai, o kartais tenka paieškoti…

Kviečiam visus.

Jei negalit būti fiziškai, tuo laiku pabūkit šventose vietose pagal faktinę fizinio kūno būvojimo vietą.

Protėvių atminimui, senosios šaknies Įminimui,

Aumens

R.G.

***

Ragutis_Arturo2

Apie Dievą Ragutį

Šiandien nežinome, kokiu būdu gimė senosios legendos ir padavimai, nebegalime atsekti senųjų protėvių ryšių, užmaršties smėliu apnešti atminties-žinojimo klodai. Tačiau senosios prasmės pamažu ima kilti iš užmaršties tamsiųjų vandenų.

Todėl Ragutį galime laikyti ne puotautojų globėju, kaip buvo mėgstama sakyti mūsų tautos nedraugų, o viena iš bendrinių Saulės Dievo, Ugnies Dievo skvarmų, vėliau jo funkcijos susiaurintos iki gėrimų globėjo. O Taip pat – Pašventėju, simboliniu Prabočiu-didvyriu, Pirmuoju valdovu ir Žyniu, nešančiu ugnį, šviesą, saulę ir žinojimą bei Pašventimą savo genčiai ir visiems žmonėms.

Pašventimas Rėdos rato kontekste – pavasaris, naujas etapas, nauji metai. Jie ateidavo pavasarį, per Lygiadienį (kovo 21-22 d.) Tai – Ragučio diena. Jam aukojamos aukos ir dėkojama už naujuosius metus, kad žiema išgyventa ir pavasaris stojas. Simbolis – Ragai (ragas), skaičius – devyni. Pašventimas dvasine prasme – tai antroji gimtis, liudijanti taip vadinamą „lino kančią“. Pirmasis gimimas, pasak lietuvių liaudies išminties, – žaliu lapeliu, antrasis – balta drobele. Būdamas atsakingas už pradžią, jis simbolizuoja ir visus kitus metų bei Pašventimų etapus, jie yra prisimenami pradžioje per ritualą. Išėjęs iš Pasaulio Medžio Šventyklos centre, Ragutis yra visur.

Ką mums gali papasakoti vardas RAGUTIS visuotinių kodų kalba – (RA) – šviesa, ugnis, saulės dievybė, Ga (Gu) – gamtos skandas, Ti (Ta) – tėvo skandas Ra-Gu-Ti). Gamtiškai tariant – gyvenimą nešanti saulės šviesa, šiluma, gamtos galia, jos vyriškas aspektas. Ragučiui, pasak M.Pretorijaus, aukojami raibi gaidžiukai. Žodis raibi reiškia spalvingi – ir šiame sename žodyje esanti sėkla ra žymi saulės spalvas, margumą. Margas gaidžiukas – aliuzija į Ugnį, ugnies dieviškumą ir šventumą. Ragutis – tai mažybinė maloninė (labai dažna ir būdinga lietuviams bei jų protėviams) žodžio Raguotasis (dvasines galias nešantis) skvarma.

Daugiau apie Ragutį skaityti ČIA.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Ragutis_Arturo3

Artūro nuotraukos