Malda klevui

Kleve mūsų, kuris esi atšlaime,

teesie amžinas tavo šlamėjimas,

teateinie tavo žydėjimo karalystė,

teesie tavo valia bičių dūzgesiui -

kaip viršūnėje, taip ir šaknyse.

Kasdieninio pavėsio duok mums šiandien

ir atleisk mums mūsų kaltes,

už laukų melioraciją,

išdraskytus žmonių ir paukščių gyvenimus

ir neleisk mūsų gundyti,

bet gelbėk nuo Tėviškės užmiršimo.

Amen.

(A.Pakėnas)

Agnės Marijos nuotr.