Indija – energijos pliūpsnis

Straipsnis plačiąjai visuomenei, publikuotas žurnale „Būrėja“ (2008, Nr.1) apie patirtis ir keliones Indijoje.

„Rišikeše, pasaulio jogų sostinėje, rugpjūčio mėnesį su bendraminčių grupe iš Lietuvos, aplankėme naujai įsikūrusį Krija jogos mokytojo svamio Šankaranandos Girio ašramą.

Labai sunku žodžiais apsakyti pojūčius, kurie ten yra labai paprastai ir kasdieniškai „patiriami“. Pats ašramo pastatas yra didelis kupolas, jis simbolizuoja dangaus kupolą bei kiekvieno iš mūsų kaukolės kupolą. Ašramas pavadintas Dievo buveine arba sanskrito kalba Hiranyagarbha, nes pagal jogų pasaulėžiūrą Dievas yra visur, mes tiesiog turime tai suprasti ir pajausti. Ne intelektualiai, o gilesnio žinojimo pagalba.

***

indija-energijos-pliupsnis

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt