Išminčių citatos 31

   IŠMINČIŲ CITATOS.

Sąmoningumas peržengia asmeniškumą. Nėra esminio skirtumo tarp „Aš esu“ ir „Mes esame“. … Tiesa SAT, kuri ir yra pats Suvokimas, padaro mus laisvus.

Kalno Mokytojas

*

Tik Ugnis verčia išmanymą kreipti į dvasinę pusę. Visas gyvenimas, visa sąmonė, buvo ir bus suvokiamos kaip Ugnis. Ugnis – tai šviesa ir gyvybė. Ugnį kurti – tai pasaulį kurti, gyvenimą.

Vydūnas

 

*

Mes esame mąstantis vandenynas. Mes esame jaučiantis vandenynas. Vandenynas suformavo bangą, kuria esame mes patys.

Ram Dzu, 2010 09 14, Vilnius

 

*

Koks gyvenimas, toks ir mirimas.

Lietuvių išmintis

 

*

Žmonija tai jausmų ekonomikos okeanas…

Jogas Atmaram

*

Taip, kaip maistas būtinas fiziniam kūnui, o mokymasis protui, taip malda būtina dvasiniam žmogaus gyvenimui. Nežinantis, kaip melstis, žmogus nesupranta, ką reiškia bendrauti su Dievu.

Svamis Ramajanda „Krija joga“

 

*

Te Dievų galia lemtinga Gedimino miestą saugo,/ Protėvių ugnis šventoji, šviečia mum per amžių amžius.

Šlovė Gediminui. Iš Kūlgrindos repertuaro.

 

*

Peržvelkite naujaip savo gyvenimą šimtus kartų ir priimkite visus pažeminimus, nuoskaudas ir neteisybes, nesėkmes kaip brangiausius vaistus. Tai, ką jūs laikėte nuodais, buvo jūsų išsigelbėjimas. Vaistus jums siunčia Dievas, žmonės čia niekuo dėti. Išnaudokite kiekvieną` akimirką ne tam, kad keltumėte aplinkiniam pasauliui pretenzijas, o tam, kad aplink skleistumėte meilę. Kuo daugiau meilės atiduosite, tuo daugiau jos ateis į jūsų sielą.

Sergejus Lazarevas „Karmos diagnostika“

 

*

Siela privalo sklandyti virš kosmoso bedugnių, o kūnas – atlikti kasdienius savo darbus.

Paramhansa Jogananda „Jogo autobiografija“

 

*

Žmonija serga kolektyvine liga – žmonės taip įnikę į pasaulio įvykius, taip labai užhipnotizuoti nuolat kintančių pavidalų, taip labai sutelkę dėmesį į savo gyvenimo turinį, kad užmiršo esmę, tai, kas yra už turinio, už pavidalų, už minčių. Jie taip užvaldyti laiko, kad užmiršo amžinybę, kuri yra jų ištakos, jų namai, jų likimas. Amžinybė – tai gyva jų pačių tikrovė.

Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Aš esu Didysis Vienis,  Didžiojo Vienio sūnus; aš esu Ugnis, Ugnies sūnus…. Aš – Asaris, Amžinybės Viešpats.

Asaris (Oziris), Egipto Mirusiųjų knyga (XLIII,1,4)

 

*

Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse.

M.K.Čiurlionis

 

*

Visada prisiminkite, kad Dievas netoli, net visai arti. Dievas visada su jumis.

 Svamis Ramajanda „Krija joga“

 

*

Nelauk. Nebijok. Neprašyk.

Gyvenimo principai

 

*

Atsiverkit vėlių vartai, žalvario varteliai/ Raibi gaideliai gieda skaisti ugnelė dega/ Skaisti ugnelė dega didžion kelionėn kviečia.

Rauda  Gediminui.  Iš Kūlgrindos repertuaro.

 

*

Skausmas yra Gamtos ranka, vedanti žmogų į Didybę.

Šri Aurobindo

 

*

Kai sunegaluoja mūsų kūnas, tai iš karto pastebime ir stengiamės ką nors padaryti, tačiau kai suserga mūsų siela, mes tai netgi ne visada suvokiame. Jei žmogus tobulinasi, valydamas sielą daugybė ligų ir nelaimių gali išnykti net nepasirodžiusios.

Sergejus Lazarevas „Karmos diagnostika“

 

*

Jau daug kartų Kalbėjau apie skirstymo žalą. Jei gyvenimas amžinas, jei mes suprantame vienas kitą ne sąlyginiais ženklais, tačiau kažkuo virš kalbos, todėl mes privalome siekti vienovės. Neteisus skirstantis. Neteisus leidžiantis skirstyti.

Agni joga „Ugninis pasaulis, 187″

 

*

Kodėl mes krentame? Kad išmoktume atsikelti.

Iš kino filmo „Betmenas. Pradžia.“

 

*

Kelių į gerovę yra daug, kiekvienas eina savuoju, vieni „užsidirba“ gerais darbais, kiti pasikviečia ateiti į gyvenimą tai, ką mano prasminga. Tai žmones – „kūrėjai“, kuriantys gyvenimą, mylintys žmones ir Tėvynę, mylintys gyvenimą. Žmonės, kurie drįsta „užkalbinti“ gyvenimą, kaip gyvą esybę, kurti drauge! Valio jiems!

Nadia

 

*

Šventnamį reik savy turėti.

Vydūnas

 

*

Banga (žmogus) yra vandenyno idėja. Banga neturi nepriklausomų savybių, jos savybės priklauso nuo vandenyno (bendrosios sąmonės) judėjimo, o pats vandenynas neturi jokių savybių, išskyrus tas, kurias turi banga.

Ram Dzu, 2010 09 14, Vilnius

 

*

Meldžiuos seniai nutilusiems Dievams, jūs nors mažytę viltį duokit man…

Birutė Paškūnaitė, kraštotyrininkė, žiniuonė

 

*

Gal visi širdies gilumoje žinome, kad esame nemirtingi ir kad anksčiau ar vėliau kiekvienas žmogus padarys viską ir sužinos viską.

J. L. Burges „Fikcijos“

 

*

Žvalgykis nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi.

M.K.Čiurlionis

 

*

Nelaimingumas – ego sritis. Ego gali būti protingas, tačiau ne išmintingas. Protas skatina siekti savų ribotų tikslų, o išmintis mato visumą, kurioje viskas yra susiję. … Protas atima, išmintis sudeda.

Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Nei gera nėr, nei bloga, tik proto žaismas…

Viljamas Šekspyras

 

*

Jei jums atrodo, kad nušvitote, pagyvenkite savaitę su tėvais.

Ram Dass

 

*

Neieškok tiesos, tiesiog liaukis branginti savo nuomonę.

Dzenbudizmo išmintis

 

*

Aš noriu pažinti Dievo mintis. Visa kita yra smulkmenos.

Albertas Einšteinas

 

*

Laimė, kiek nedaug tereikia, kad ji būtų!.. Mažiausio, nepastebimiausio, lengviausio dalykėlio, driežo krepštelėjimo, dvelktelėjimo, šlamesio, akies žvilgtelėjimo, – didžiausią laimę sudaro maži dalykai.

Frydrichas Nyčė „Taip Zaratustra kalbėjo“

 

*

Dievo žodžiai yra tyla, o visa kita tik prastas vertimas.

 Medituotojo įžvalga

 

*

Jeigu neprisiimate atsakomybės už savo sąmonės būseną, neprisiimate atsakomybės už patį gyvenimą.

 Eckhart Tolle „Naujoji žemė“

 

*

Nė vienas širdies virpesys nepražus…

 Vladas Šimkus, poetas

***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Haridvaras. Arati Gangai. 2010.

R.G.Narajano nuotr.