Išminčių citatos 8

  Išminčių citatos. Tegu jų lūpomis prabyla Tiesa …

Visuotinis Tikėjimas, arba Žvaigždžių religija, tapo pagrindu visoms kitoms tikėjimo formoms atsirasti.

Tai buvo tikėjimas TUO, Kuris visada buvo ir bus, Kuris kuria ir vėl, atėjus laikui, savo kūrinius sugriauna, iš tiesų tik keisdamas vienas formas kitomis.

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“


„Netikėk tuo, ką mato tavo akys. Viskas, ką jos fiksuoja, ribota. Į viską žiūrėk per savo supratimo prizmę, įsisąmonink tai, ką jau sužinojai, ir tau bus aišku, kuriuo keliu skristi.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Jei atliktum nors mažytį tyrimą, būtų akivaizdu, jog tie, kurie kada nors ką nors pasiekė, nežinojo, kaip tai padarys. Jie žinojo tik tai, kad šitai darys.

 

Bobis Proktoras „Paslaptis“

 

 

Materialus pasaulis tai atsiranda, tai vėl išnyksta, tačiau Dievas ir Jo dvasinė energija egzistuoja amžinai. Mes, gyvosios būtybės, taip pat esame amžinos – mes neturime nei pradžios, nei pabaigos

 

Šrila Prabhupada „Kelionė į savęs atradimą“

 

 

Visus kūno vartus užvėręs,/ protą širdyje sustabdęs,/praną viršugalvy sutelkęs,/ susikaupia jogos ramybėj,/ Om kartodamas – oumenį tobulą – / ir Mane atmindamas nuolat,/ kas taip išeina iš mirštančio kūno,/ tas pasiekia būseną nedualumo.

 

Bhagavat Gita 8.12 – 8.13

 

 

Jei protas yra nuramintas, žmogus gali gyventi bet kur.

 

Ramana Maharši “Kas aš?”

 

 

Platesnis suvokimas neišvengiamai susijęs su pačiu didžiausiu atsakingumu už mintį, žodį ir veiksmą. … pasirinkome didžiulę atsakomybę, nes būdami žmonėmis, negalime jais būti.

 

A.Ilgevičienė „Egipto istorijos. Mažoji Izidė“

 

 

Mintys yra magnetinės, be to, turi dažnį. Galvodamas kokias nors mintis, išsiunti jas į Visatą, ir jos kaip magnetai pritraukia panašaus dažnio dalykus. Viskas, kas išsiųsta, grįžta į šaltinį – į tave. … Tavo mintys virsta tikrove.

 

Rhonda Byrne „Paslaptis“

 

 

Tu turi teisę būti savimi pačiu, savo tikruoju Aš, čia ir dabar, ir niekas negali sukliudyti. Toks yra Didžiosios Žuvėdros įsakymas, Įsakymas, kuris Yra.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Tikroji laimė esti sielos ramybėje.

 

Lietuvių liaudies patarlė

 

 

Dvasios kelias – tai ne tik žiūrėjimas į žvaigždėtą dangų ar sėdėjimas užsimerkus, įsivaizduojant, kad medituojate. … Tas, kuris siekia dvasios, neprieis, neišmokęs atsakomybės, nes vėliau ją teks prisiimti ir už kitus.

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“

 

 

Pašalink įtampą kūne, ir jis darys tai, kam buvo sukurtas. Jis išgydys tave.

 

Dr. Benas Džonsonas

 

 

Jei žmogus neranda ramybės, ar gali jis pasiekti transcendencijos suvokimo lygmenį?

 

Šrila Prabhupada „Kelionė į savęs atradimą“

 

 

Jei nori kažko išmokti, atsisakyk saugumo, kurį suteikia nežinojimas.

 

Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“

 

 

Visada sakiau, kad „neišgydoma“ reiškia „išgydoma iš vidaus“.

 

Dr. Džonas Demartinis

 

 

Aš sukūriau iš Pabaigos. Taip gimė Pradžia. Galvok. Suprask.

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“

 

 

Vienintelis tikras įstatymas yra tas, kuris veda į laisvę. Kito nėra.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Ir iš latro gali būti šventas…

 

Lietuvių liaudies priežodis

 

 

Širdis gali suteikti proto, bet protas negali suteikti širdies.

 

Anatolis Fransas

 

 

Norintys kurti ateitį, turi išmokti naujus žodžius, sukurtus būtinybės. Sąmoningas kiekvienos valandos suvokimas neleis sustoti.

 

N.Rerichas „Bendruomenė“

 

 

Tu esi čia ne tam, kad keistum pasaulį ar aplinkinius žmones. Tavo užduotis – sroventi kartu su Visata ir džiaugtis tokiu pasauliu, koks yra.

 

Liza Nikolas „Paslaptis“

 

 

Žodžio galia, sumišusi su Žinojimu – neįtikėtina galia. … Todėl žinokite – geriau pasakyti mažiau nei vienu žodžiu daugiau.

 

A.Ilgevičienė „Egipto istorijos. Mažoji Izidė“

 

 

Žmogus sukurtas būti laimingu, tik jis nežino, kur ieškoti savo laimės. Jis ieško laimės, kur visi patiria keturių rūšių kančias – gimimą, senatvę, ligas ir mirtį.

 

Šrila Prabhupada „Kelionė į savęs atradimą“

 

 

Non progredi, est regredi – Neiti pirmyn yra eiti atgal.

 

Lotynų sentencija

 

 

Darbe rasi ramybę.

 

Lietuvių liaudies išmintis

 

 

Norint nuskristi minties greitumu į bet kurią vietą … reikia pradėti nuo žinojimo, kad tu jau ten…

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Lietuvos Dvasios sąmonėje telpa aukščiausios Sąmonės natos, todėl žmonių, galinčių su ja susisiekti, šioje šalyje yra daugiau, nepaisant to, kad ji maža. … Religijų sintezės arba Visuotinio tikėjimo grūdai tebėra jos erdvėse. Iš tos erdvės maitinasi Lietuvos Dvasia, vadinasi, iš jos gali maitintis ir jos žmonės …

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“

 

NEtikėjimas, kad Dievas egzistuoja – taip pat yra tam tikras tikėjimas.

 

Nežinomas praeivis A.

 

 

Negriaukite svetimos šventyklos, jei tuoj pat negalite toje vietoje sukurti naujos. Šventyklos vieta neturi būti tuščia.

 

Agni jogos mokymai

 

 

Gyvenimas, tai tekantis Nilas. Tas, kuris bijo keitimosi, tampa daiktu, kurį Nilo srovė neša į priekį. Tas, kuris keitimosi nebijo, pats tampa Nilu, drąsiai tekančiu į dar didesnius vandenis, o vėliau, tapęs jais, įsilieja į dar didesnius.

 

A.Ilgevičienė „Egipto istorijos. Mažoji Izidė“

 

 

Įsitikinimas, kad pasaulis (jagat) niekas kitas, o projekcija, yra tikrasis žinojimas, vidija.Vidija – nežinojimo pabaiga. … kai tik vidija suardo nežinojimą (avidya), ji pati išnyksta. Kai ugnis užbaigia savo darbą, ji išnyksta kartu su mediena.

 

Satja Sai Baba „Njana Vahini“

 

 

Garbinti formas neišmintinga. … tobulėkite, siekite dangaus. Kitaip tos formos taps stabais ir jus prislėgs ilgiems amžiams. Bus skaudu. Kad taip neįvyktų, gilinkite suvokimą, plėskitės, plėskitės iki beribio kosmoso platybių ir dar toliau ir giliau. Kad „toliau“ ir „giliau“ prarastų bet kokias prasmes. Tada tapsite savimi. Ir manimi. Ir mumis. Būsime viena Sąmonė. Gyvenanti savo ritmu. Vykdanti tai, ką turi. Būkite. Ir viskas pasikeis beveik savaime. Sąmoningai Būkite.

 

Kalno Mokytojas

 

 

Tyla – gera byla.

 

Lietuvių laiudies išmintis

 

 

Tai štai koks tas dangus, pagalvojo jis ir nusišypsojo. Tikriausiai nepagarbu analizuoti dangų, vos jį pasiekus.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

 

Mes galime laisvai skristi ten, kur norime, ir būti tokie, kokie iš tikrųjų esame.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“.

 

 

Niekada nepirškite savos tiesos ir supratimo. Supraskite: Tiesos supratimas užsitarnaujamas. Niekada nepamirškite šito. Todėl, kas neužsitarnavo, – nesupranta. Užsitarnavęs supranta tiek, kiek to supratimo užsitarnavo. Matote, kokia svarbi tarnystė…

 

A.Ilgevičienė „Egipto istorijos. Mažoji Izidė.“

 

 

Iš tikrųjų, tai, kas vadinama pasauliu, tėra tik mintis.

 

Ramana Maharišis “Kas aš?”

 

 

Neieškokim laimės svietiškose tuštybėse, tik ieškokim jų dangiškose aukštybėse.

 

Lietuvių liaudies išmintis

 

 

Kaip viršuje, taip ir apačioje. Kaip viduje, taip ir išorėje.

 

Hermis Trismegistas „Smaragdinės lentelės“

 

 

Įvardintas Mokytojas tam tikra (tikrąja) prasme nebėra Mokytojas.

 

Kalno Mokytojas

 

 

Atsimink, Džonatanai, Dangus – ne vieta ir ne laikas, nes tiek vieta, tiek laikas – bereikšmiai.

 

Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt