Hermetinė išmintis: malda iš „Poimandro“

   Tai malda iš vieno žymiausių hermetinių veikalų, priskiriamų Hermio Trismegisto (Egipte vadinto išminties ir raštijos dievu Totu) plunksnai:

Dieve Šventas, viso kas yra Tėve,
Dieve Šventas, kurio valia vykdoma jo galybės.
Dieve Šventas, panorėjęs būti pažintas tų, kurie tau priklauso. Šventas tu, sukūręs būtį savuoju žodžiu;
Šventas tu, kurio vaizdinį apreiškia gamta.
Šventas tu, gamtos nesukurtas.
Šventas tu, kuris stipresnis už jėgą bet kokią.
Šventas tu, kuris aukščiau už bet kokią didybę.
Šventas tu, kuris aukščiau už bet kokią pagyrą ir garbę.

 

Priimk tyrą sielos ir širdies, kurios siekia tavęs, auką, šiais žodžiais,
O Neįvardintasis, Neištartasis, šaukiamas tyloje.
Išgirsk mano norą priimti žinojimą, kuris yra man pasiekiamas,
Sustiprink mane ir pripildyk šios palaimos, kad nušviesčiau skendinčius nežinojime žmones, mano brolius ir tavo vaikus.

 

Tikiu į tave ir paliudiju: aš einu į gyvenimą ir į šviesą.
Būk palaimintas, Tėve.
Tavo sūnus nori būti šventas su tavimi,
nes tu davei jam pilnas galias.

Poimandras

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Šventasis avinas RAM.  Karnako šventykla, Tėbai.

R.G.Narajano nuotr.