Ramana Maharši meditacija „Ekatma Pančakam“

“Ekatma Pančakam – Penki posmai apie Dvasią (Atmą)“

Šri Ramana Maharši

Pastaba. Tai vienos paskutinių didžio Indijos šventojo ir jogo Bhagavano Šri Ramana Maharši užrašytų eiliuotų meditacijų. Kūrinys parašytas 1947 vasario mėnesį telugu kalba. Vėliau pats Bhagavanas išvertė šį tekstą į tamilų kalbą. Kaip teigiama, kadangi vienas iš Šri Šankaračarijos tekstų vadinasi „Atma Pančakam“, šis buvo pavadintas „Ekatma Pančakam“, arba „Penki posmai apie Dvasią (Atmą)“. 1. Atmaną užmiršęs, manantis klaidingai, jog fizinis kūnas ir yra jis pats, per nesuskaičiuojamus gimimus praeinantis, yra lyg tas, kurs po pasaulį sapnuose klajoja. Taip, Atmano Suvokimas atsibudimą nuo klajonių sapnuose primins.

2. Vis klausiantis savęs: „Kas aš?“ ir „Kur aš?“, tačiau juk visą laiką egzistuojantis kaip Esatis (Atmanas), – tai lyg apgirtusio spėlionės, vis klausiant, kas jis toks ir kur jis.

3. Todėl iš tikro kūnas Atmane yra, (žmogus) bemanantis, kad tai Atmanas slypi bejausmio kūno viduje, panašus į tą, bemanantį, jog ekrano medžiaga, kurioje vaizdas atsispindi, į tą vaizdą patalpinta.

4. Ar egzistuoja atskirai papuošalas nuo aukso, iš kurio jis padarytas? Kur kūnas, nuo Atmano atskirtas? Manantis, kad kūnas aš esu – nežinojime paskendęs. Tas, suvokiantis save kaip Atmaną, yra Nušvitęs, Esatį (Save) Suvokęs.

5. Amžina yra tik Esatis (Atmanas), Realybė tai vienintelė, tikra ir amžina. Net tada, kai pirmasis mokytojas senovės, – Dakšinamurtis*, – atvėrė Tai Absoliučios Tylos gražiausiąja kalba, kas dar galėtų žodžiais Tai išreikšti?

Vertė R.G.

*Dakšinamurtis (Šambū) – Viešpaties inkarnacija, apsireiškusi kaip pirmasis Guru ir mokęs tyla keturis išminčius – Sanaką, Sanandaną, Sanataną ir Sanatkumarą. Šri Ramana Maharši sakydavo, kad paskutinieji trys yra trys Dieviškosios malonės etapai: pirmasis yra Dievas, antrasis Guru ir paskutinis Tikroji Esatis (tikrasis Aš).

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt