Šri Aurobindo: pavojai kelyje

  Didžiausią pavojų sukelia kontaktas su astralinio (arba, kaip mes jį vadiname vitalinio) lygmens jėgomis ir esybėmis.

 Kaip taisyklė, šios būtybės priešiškai nusiteikusios tikrojo dvasinio gyvenimo tikslui ir kontaktuoja su ieškotoju, siūlydamos jam savo jėgas ir okultinę patirtį tik tam, kad nuvesti jį nuo dvasinio kelio, įtakoti jį arba visiškai užvaldyti tam, jog įgyvendinti savo pačių tikslus. Dažnai, apsimesdami dieviškosiomis jėgomis, jie suklaidina ieškotoją, įteigia klaidingas mintis ir motyvus, paversdami jo gyvenimą chaosu. Daugelis tų, kurie neatsilaikė prieš šias patrauklias jėgas ir esybes ir galų gale visiškai dvasiškai krito, gavo dvasinius ir fizinius sutrikimus, įvairias dvasines ligas ir iškrypimus. Kai atsivėrus vidinei dvasinei esmei žmogaus sąmonė pradeda plėstis, jis neišvengiamai kontaktuoja su vitaliniu lygmeniu ir atsiduria jo valdose, tačiau niekada neturi atsiduoti šio lygmens jėgų ir esybių valdžiai, arba leisti joms valdyti save, sutikdamas su tomis mintimis ir motyvais, kuriuos jie įteigia. Būtent tai yra vienas iš pagrindinių pavojų, sutinkamų dvasiniame kelyje. Todėl ieškotojui visada reikia likti budriu, jeigu jis nori pasiekti savo tikslą. …

Kas liečia būtinybę laikyti paslaptyje visą kas liečia jogos užsiėmimus, tam tikras apdairumas pokalbiuose arba išlaikytas nutylėjimas apie savo paties bandymus ar Guru nurodymus visada pageidautinas, tačiau daryti iš to didelę paslaptį arba apgaubti save paslapties skraiste neverta. Jeigu jūs vienakart išsirinkote Guru, jau nieko neturėtumėte nuo jo slėpti. Kartais būtent astralinės jėgos įteigia sadhakai (dvasiniam praktikuotojui) kad jis turi visus savo pergyvenimus laikyti absoliučioje paslaptyje, – tokiais būdais jie bando sutrukdyti jo šviesos ir pagalbos paieškoms, ypač jei tam yra ypatinga būtinybė.

Šri Aurobindo „ Laiškai apie jogą“ 1932 – 1942

 –

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt