Išminčių citatos 19

   Išminčių citatos. Tiems, kas skaito ne vien paviršiumi, ne vien tai, kas parašyta. Prajausti erdvę už žodžio yra Žinojimo (Jnana) joga.

Esu laisvas ir džiaugsmingas žmogus. Šlovė Viešpačiui! Om.

 Laisvo žmogaus mantra-malda

Žinoti kas Esi ir kad Esi, yra Žinojimas, visa kita – tik informacija. Tu esi būtybė, kuri suvokia be pradžios ir be pastangos, beasmenė būtybė. Tu esi Tai.

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

 

Mano požiūris – neieškoti kaltųjų, nes jų nėra, ir neieškoti teisiųjų, nes jų irgi nėra, o ieškoti darnos, kaip gyventi, kad sulauktum Viešpaties šypsenos.

 Rimas Tuminas

 

 Teosofija, joga ar bet kokios kitos dvasinės kryptys yra vertingos tiek, kiek sugeba bendrinti, kurti darną ir pusiausvyrą, ieškoti sąmonės ašies. Ir ši joga esate jūs pats. Kitu atveju, įvairios sąvokos sukuria proto ir jausmų vergiją. Ir jūs sukatės ratu, kartu su savo karmomis ir prisirišimais. O jūs gimę būti laisvi. Jūs galite priimti, galite susivokti, tačiau visuomet derėtų prisiminti, suvokti, kad jūs nesate visa tai. Jūs nesate tos įvairios idėjos ir sąvokos. Stebėtojas yra ne teorija, o praktika. Ir stebėtojas visuomet stebi pats save.

 Jogas N.


Nušvitimas negali būti jokios pastangos išdava. Pastangos kyla prote.  Pastanga yra tiktai mintis.

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius


Bebalsis balsas prabyla tada, kai mintys ir emocijos nurimsta tėkmės garmonijoje.

Antropoteosofijos išmintis

Visa atsiranda iš būtinybės. … Tikslas yra džiaugsmas.

 Demokritas


Neabejoja tik Žinanti širdis.

 Antropoteosofijos išmintis


Žmogus yra Idėja, sklandanti sąmonės ekrane.

Jogas Atmaram

 

Ego negali kooperuotis savęs pačios išnykimo vyksme. Tai suvokimo pareiga.

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius


Dvasinio Kelio nėra išorėje. Išorėje yra pratybos ir apeigos. Kelio nėra viduje. Viduje yra proto sąvokos ir jausmai. Žmogus yra pats sau Kelias. Kas yra Kelias?

Jogas N.

Tikroji būtis yra gyva. Ji mąsto ir veikia.

 Platonas

 

 Netikėkite pilvo pojūčiais, nes jie yra regimybių (iliuzijų) vedliai.

K.H.

Nieko nėra namie. Tik tyla.

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

 

 Kol yra ką žeisti, aplinka visada žeis.

Iš Antropoteosofinės astrologijos

Ašramas yra guru kalėjimas, kurį pastatė jo pasekėjai. Taip pasekėjai užsitikrina, kad guru nepasislėptų ir būtų visą laiką pasiekiamas.

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius


Eidamas pas žmogų, pasistenk nematyti dilgėlėmis apaugusio sodo, tačiau kreipk dėmesį į gėles, augančias tarp dilgėlių.

 Nežinomas išminčius


Išsivalymas yra gerai. Tačiau yra rizika – galima išvystyti tyrą, apvalytą ego. Ego visame savo skaidrume, savo švarume.

Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

 

Pasaulis mane gaudė, bet nesugavo.

Epitafija ant vieno antkapio

Nėra atsiskyrusių – nėra prisijungusių…

Jogas Atmaram

Dvasinis kelias jau savaime yra išprotėjimas. Kur jūs einate?

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

Jeigu tu žinai, jog atėjai iš Gyvenimo ir Šviesos, kad tu iš jų sudarytas, tu sugrįši į Gyvenimą.

 Poimandras

Te visa, kas neteisinga, būna sudeginta kvėpavimo (prajanamos).

Manu

Visuomet galvokite apie Dievą. Jei negalite to daryti, visuomet galvokite apie mirtį. Tiek Dievas, tiek mirtis atves jus į išsilaisvinimą.

Svamis Šivananda „Šivanandos Upanišados“

 

Tam , kad rūpintis kažkuo, tas „kažkas“ turi tapti tikras.

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius


Virš savęs matau mėlyną dangų. Ant jo nėra parašyti žodžiai „joga“, „religija“ ar kažkas kita. Jis tyras ir tobulas. Toks jis man brangus ir artimas. O proto sukurtos sąvokos tiek – kiek padeda prajausti dangaus Buvimą ir didybę. Ar bent jau netrukdo jo matyti.

Jogas N.


Ateina pavasaris, žolė želia savaime.

 Dzen išmintis

 

Kada žmogus supranta ir priima, kad negali rasti gyvenimo tikslo kažko aiškiai apibrėžto pagrindu, tik tada ir tik tuomet jo gyvenime atsiranda prasmė.

Ramešas Balsekaras

 

Už kiekvieno generolo pečių tūno baimė. To priežastis – mūsų atskirties, atskirumo jausmas.

 Cezaris Teruelis, 2009 09 27, Vilnius

 

Stebint savo „pozityvumą“, jis tampa tikruoju, kitaip tariant tvariu „pozityvumu“.

 R.G.


Visa kyla iš vieno Šaltinio. Prigimtis viena ir nedaloma. Dualus mąstymas drasko žmogų į dalis. Pusiausvyra dalis sujungia, Meilė padaro šias dalis tvarias. Žinojimas atveria kelius be kelių.

Teosofų mokymai

 

Problemos turi ištirpti, o ne išsispręsti, nes sprendimų nėra. Vienintelis būdas ištirpinti problemas – tiesiog stebėti jas, kaip jos atsiranda ir išnyksta.

Ramešas Balsekaras

 

 Jisai kvėpavimą sukūrė, o iš kvėpavimo – tikėjimą ir erdvę… Visa, kas trijuose pasauliuos, kvėpavimo valdžioj…

 Prašna Upanišada

 

 Dažnai sakoma: „Kraujas yra gyvenimas“, ir jeigu tai teisinga, kaip dera pavadinti vandenį, juk be jo kraujas virstų dulkėmis.

 Jogas Ramačaraka

 

 Būki pagarbintas tu, kuris pakyli virš horizonto Ra pavidalu, Tiesoje rymantis. Kai plauki Dangumi, visi veidai stebi tavo judėjimą, nors pats esi nematomas (amen arba amun) jų žvilgsniams. … Nors tavo spinduliai nušviečia kiekvieną veidą, nesuvokiamas tavo auksinis švytėjimas. … Pats vienas kuri savo raiškos pavidalą (sem), iškylantį virš pirmapradžių vandenų.  … Pirma savo kūrinių pasirodai Ra pavidalu, pakildamas virš horizonto.  … Esi spindulingu grožiu vainikuotas ir, būdamas nesukurtas, pats sukuri savo kūno narius, gimdamas Ra pavidalu, kildamas į padangę.

Egipto Mirusiųjų knyga

 

 … garmonija neteikia pažinimo, bet ugdo pusiausvyrą, ritmas suteikia darnumą…

Platonas „Valstybė“

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą