Išminčių citatos 51

Negali dalyvaut, jei skirta būt.   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jogas Atmaram

*

Koks skirtumas tarp religijos ir dvasingumo? Visi šie „izmai“ yra visiškai skirtingi. Dvasingumas ateina tik iš vidaus. Nei iš šventyklos, nei mečetės, bažnyčios ar sinagogos. Jis kyla tik iš žmogiškosios šventyklos, kūno šventyklos.

Svamis Šankarananda Giri

*

Patarsiu, kaip įrodyti, kad tavo ištarti žodžiai yra tavo: daryk taip, kaip sakai.

Seneka. Laiškai Liucilijui, 108 laiškas.

*

Kas atmetė neišmanymo uždangalą ir kas norus ištirpdė, – tas spindi tyro sąmoningumo šviesa. Visos jo abejonės užsibaigė ir jis apšviečia viską aplink save. Kas ateina pas jį, laisvą nuo abejonių ir nepriklausomą (laisvą nuo visų priklausomybių) tas pats apsivalo ir nušvinta.

Joga Vasišta

*

Nesavanaudiškumas atpažįstamas ir be išorinės išraiškos.

Svamis Šivananda

*

Bet koks autoritetas meditacijoje savaime yra tos meditacijos neigimas. Visokiam žinojimui, įsivaizdavimams, pavyzdžiams meditacijoje nėra vietos. Visiškas medituojančiojo, išgyvenančiojo, mąstančiojo pašalinimas – štai pati meditacijos esmė. Ši laisvė yra kasdienis meditacijos veikimas.

Džidu Krišnamurtis. Dienoraštis.

*

Ateina pas mane žmogus, sako: „Man svarbu gėris.“ Palinguoju galva: „Štai kodėl tu toks paliegęs.“ Žinome posakį: „Nesidžiauk radęs ir neverk pametęs.“ Tai reiškia – netabaluok. Žmogui svarbu gėris, bet jis randa blogį ir pražūsta. Ar jis gali nerasti blogio? Negali. Netabaluok nei aukštyn, nei žemyn, laikykis tiesėje. Ką reiškia, kai bažnyčioje sako: „Palinkėkite vieni kitiems ramybės“? Kad netampytų jūsų nei į viršų, nei į apačią. Indai nuolat gieda: „Šanti, šanti, šanti.“ („ Ramybės, ramybės, ramybės.“) Tai reiškia – pereiti į tiesę, kur vyrauja palaima. Būdamas tiesėje suvoki tuos, kurie yra viršuje, ir tuos, kurie yra apačioje. Tie, kurie yra viršuje, nesuvoks tų, kurie yra apačioje, ir priešingai. Nesuvoks labai didelės gyvenimo dalies, bus riboti. Tiesė – begalybė, amplitudė – ne.

Algirdas Šeškus

*

Viešpats nei viduje, nei išorėje, nei priešais, nei už nugaros. Jis vienu metu pasaulyje ir už jo ribų.

Svamis Šivananda

*

..Iš tikrųjų tyla būna įvairi, ir apibendrintai galima tarti, kad yra dvi jos rūšys: mirties tyla ir aukštesniojo Gyvenimo tyla. Kaip tik apie pastarąją čia Mes kalbame bei stengiamės suprasti. Ši tyla – ne inercija, o Darbas, intensyvi veikla, vykstanti tikros Darnos aplinkoje. Tai nėra tuštuma, nėra nebūtis, o atvirkščiai – pilnatvė, kurią patiria Žmonės, jungiami didelės Meilės ir taip stipriai ką nors išgyvenantys, kad negali to išreikšti nei judesiais, nei Žodžiais.

Omramas Michaelis Aivanhovas

*

Koks Žmogus, toks ir jo Dievas. Dėl to Dievas taip dažnai išjuokiamas…

Goethe

*

Įeik į tylą. Melskis Viešpačiui. Klausykis Viešpaties.

Svamis Šivananda

*

Storakamienis medis išdygsta iš menkos sėkliukės; devynios pylimo pakopos iš žemių, sunešiotų pintine, išauga; ir kelias tūkstančio dienų prasideda nuo pirmo žingsnio.

Laozi

*

Tai, kas vikšrui atrodo pasaulio pabaiga, Mokytojas vadina drugeliu.

Ričardas Bachas

*

Nuolatos prisiminkime, kad gyvenimas yra viešbutis iš kurio anksčiau ar vėliau teks išsiregistruoti.

Tulku Lobsang

*

Vegetarizmas yra esmingiausias dalykas dvasiniame gyvenime. Tiesą sakant, dvasingumas ir vegetarizmas yra sinonimai. VISI turėtų tapti vegetarais. Gyvūnai nėra MAISTAS žmonėms. Turėtume valgyti tik pagal mūsų poreikius … ne pagal mūsų godumą. Kvantinių vibracijų mokslas pamažu pripažįsta netinkamą gyvūninės kilmės maisto poveikį žmogaus sistemoms. Esminis bet kokio dvasinio judėjimo principas yra meilė. Meilė yra ne kas kita, kaip būti gailestingiems mūsų bendrabūvio Žemėje kaimynams – gyvūnams.

Brahmarshi Patriji

*

Vienas didžiausių gyvenimo poreikių yra dvasinių vertybių meditacija.

Svamis Šivananda

*

Realybė, tai ne tai, kas gali būti išgyventa. Jos link nėra kelio, ir nėra žodžių, kurie galėtų ją aprašyti; ji – ne tai, ką galima ieškoti ir surasti. Jei žmogus ieško ir suranda, tai reiškia, kad jo protas iškreiptas. Pats žodis „Tiesa“ nėra tiesa; aprašymas nėra tai, ką jis aprašo.

Džidu Krišnamurtis. Dienoraštis.

*

Kai esame laimingi, neieškome tobulumo. Jeigu ieškai tobulumo, vadinasi nesi prie džiaugsmo versmės. Džiaugsmas – tai suvokimas, kad išmintis niekada neišeina atostogų. Paviršiuje pasaulis nėra tobulas, bet giliau – tobula viskas. Tobulybė slepiasi, netobulumas nori pasirodyti.

Išmintingas žmogus nepasiliks paviršiuje, jis tirs gelmę. Ne daiktai, kuriuos matai, yra neryškūs, o tavo regėjimas yra silpnas. Visa apimančioje sąmonėje niekada nesiliauja vyksmas, ir vis dėlto ji pasilieka tobula ir nepaliesta. Suprask tai dabar ir būk namie.

Šri Šri Ravišankaras

*

Tam, kad suvoktum visą gyvenimo kūrimo ir atgajos (evoliucijos) sudėtingumą, reikalingas šis atpažinimas. Būtent, nepakeičiama kiekvieno Gyvenimo Mokslo sąlyga ir bus pasireiškimų atpažinimas. Mes turime per asmeninę patirtį pažinti visą žmogaus sielos bedugnę, kitaip tariant, gyvenime turime išgerti, ir ne kartą išgerti, nuodų taurę, tik tada mes sugebėsime tapti pagalbininkais, vadovais ir, pagaliau, tikraisiais Šviesos Galių bendradarbiais. Indusų legendose Viešpats Šiva išgeria visą jūrą nuodų, kad išgelbėtų žmoniją. Ir knygoje „Agni joga“ gi yra pasakyta: „Kuomet paklausė rojaus paukštės , iš kur jos spindinčios plunksnos, ji atsakė: „Daugybė apnuodytų strėlių grybštelėjo mane, ir stipriausi nuodai sukūrė puikiausią atspalvį.““ Tuomet dėkokime šauliams ir prisiminkime, kad aukščiausias žinojimas yra žmonių pažinimas. Daugelis nepaiso šio žinojimo, tačiau tik jis pagreitina atgają (evoliuciją), ir asmenišką, ir bendražmogišką.

Jelena Rerich, 1938 metai

*

Aumenys – iš tautos atminties klodų. Praeitis, dabartis ir ateitis yra vientisa grandinė. Svarbu, kad grandinė sveika išliktų, kad laikų ryšys būtų stiprus. Ryšys iš kartos į kartą – prabočiams, amžininkams ir ainiams liudijant ir laiminant. Būvojant visiems kartu, – už laiko, erdvės ir priežasties, kur visi susitinkam ir Esmingai Esam.

R.G.

*

Kad žmones būtų laimingi jiems reikia džiaugsmo , meilės … ir truputėlio uogienės.

Karlsonas, kuris gyvena ant stogo

*

Aš stipriųjų jėga ir energija. Kadangi esu anapus visų prisirišimų, Aš – nesavanaudiško troškimo galybė. Aš subtili teisingų veiksmų jėga, skatinanti žmonijos gerovę, Aš – įgimtas akstinas padėti kitiems.

Bhagavat Gita

*

Su nuostaba klausk, ar visa tai nėra sapnas, ir tuomet atsibusi tikrovėje.

Šri Šri Ravišankaras

*

Mokykis matyti. Suprasti kaip viskas tarpusavyje susiję.

Leonardas Da Vinčis

*

O Rama, gali toliau žaisti su mintimis ir jausmais, bet jeigu aš arba ego išnyko, būsi panašus į erdvę ir visada išliksi ramus. (…) Tas, kuris neatsisako įsitikinimo, kad egzistuoja įvairovė, kenčia toliau.

Joga Vasišta

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA