Šivanandos žinutė. Palinkėjimai jogams.

Nesavanaudiškumas atpažįstamas ir be išorinės išraiškos.Sivananda

OM

1953, sausio 1d.

Šri V. Šrinivasen,

Sustiprink valią. Sunaikink žudiką protą. Sutraiškyk tą egoizmą. Gyvendamas šiame pasaulyje, būk kaip lotosas.

Būk lankstus ir nenusimink sutikęs kliūtis. Sutik gyvenimą drąsiai. Reguliariai medituok. Tavęs laukia didinga ateitis.

Tegul Viešpats laimina tave ir dovanoja sveikatą, ramybę bei nušvitimą

„Tat Tvam Asi“ ( Tas tu esi).

Šivananda

***

OM

Vienas didžiausių gyvenimo poreikių yra dvasinių vertybių meditacija.

Šri Panaldži,

Mylimas mokiny,

Matyk Viešpatį visuose pavidaluose. Matyk Viešpatyje visus pavidalus. Matyk visą pasaulį kaip Dievą. Taip pat kontroliuok pyktį ir dirglumą. Būk paprastas ir kuklus. Tarnauk vargšams ir ligotiems. Tarnavimas yra garbinimo aktas.

Su Motinos nuostata – Radhikos (Radha – atsidavusi Krišnai) jausmu – žvelk į savo partnerį.

Mintyse nusilenk.

Tegul Viešpats Krišna laimina tave ir tavo šeimą.

Šivananda

Įeik į tylą. Melskis Viešpačiui. Klausykis Viešpaties.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Sivananda