Paskaita: Priešybių derinimo meditatyvusis menas. 2 užsiėmimas.

Dhumavati_yantra_colorPaskaita (susitikimas): Priešybių derinimo meditatyvusis menas. Antrasis užsiėmimas.

Temos: Slaptotyra. Kodėl slaptai? Asmens dvasinė prigimtis – ASMUO. Pratimai medituoti į priešybes ir jas suvokti (dvasiniai trikampiai). Atgaja ir Ingaja (evoliucija ir involiucija) – ar viskas taip paprasta? Teosofinės Rėdos ratas. Laisva – laisvės ir atsakomybės santykis: Žmogus, šeima, giminė, tauta. Gedimino stulpų paslėptos reikšmės. Para-vada ir kri-vada: dvi dvasinio vedimo rūšys. Žmonių tipai ir to žinojimo praktinė reikšmė. Pratimai sąmoningumui ugdyti. Dvasinė homeopatija. R.Štainerio aštuntoji sfera, astralinių pasaulių ypatumai.

Data: gegužės 09 d., 18.30 val.

Skaityti toliau

Žmogus – kompiuteris, už kurio slypi – Stebėtojas?

   Nuoroda į gydytojo Dmitrijaus Šamenkovo paskaitą. Tai, ką šimtmečius žinojo įvairių dvasinių praktikų atstovai, atranda ir mokslo žmonės. Labai įdomus ir visiems suprantamas pateikimas. Žmogaus kūnas – kompiuterio „hardas“, protas – „softas“ (daugelis funkcijų atliekamos automatiškai). Už viso to – Stebėtojas. Kaip tapti sveikam ir laimingam? Protas nuolat turi kažką daryti, tai sukelia įtampą ir pasipriešinimą esamai aplinkai, bandant ją „keisti“. Išeitis,  – stebėtojas turėtų nustoti identifikuotis su savuoju kompiuteriu – kūnu ir protu. Praktika – savo kvėpavimo stebėjimas. Įdomu, kad visa tai pateikta per mokslo žmogaus suvokimo prizmę.

Skaityti toliau

B.Čaterdži: tikrasis gėrio ir blogio apibrėžimas

   Pasitenkinimas arba kentėjimas, palankios aplinkybės arba nepalankios, šis dualizmas verčia mus skirstyti mūsų praeities veiksmus į dvi kategorijas ir sakyti, kad šios veiklos buvo geros arba blogos. Gėris ir blogis savo esmėje yra sąlyginiai. Neegzistuoja nieko absoliučiai gero ir nieko absoliučiai pikto, nes Absoliuto idėja nepripažįsta jokio predikato („Absoliutus gėris“ turi ne daugiau prasmės, nei „absoliutus judėjimas“ arba „absoliuti šiluma“. Absoliute gėris ir blogis, kaip ir visa kita, sudaro vienį).

Skaityti toliau

Kursas: Taisyklingas kvėpavimas, koncentracija, meditacija, pasaulėžiūra

   DABAR 4 UŽSIĖMIMŲ CIKLAS TRAKUOSE. Teorinis – praktinis kursas, norintiems toliau gilinti jogos žinias, sužinoti daugiau apie kvėpavimo technikas, koncentraciją, meditaciją, maldą ir kitas praktikas.

Kartu pamedituosime, sieksime vystyti Stebėtojo būseną, kuri yra visų dvasinių praktikų šerdis – esmių esmė.

Skaityti toliau