Cezaris kalba

   Nedualistinės pasaulėžiūros Mokytojas Cezaris Teruelis vėl lankėsi Vilniuje. Pateikiame ištraukas iš jo satsangų.

Žinoti kas Esi ir kad Esi, yra Žinojimas, visa kita – tik informacija. Tu esi būtybė, kuri suvokia be pradžios ir be pastangos, beasmenė būtybė. Tu esi Tai.

Su manimi viskas tvarkoje. Aš nesu nuotaika, nors manyje ji yra. Susitapatinus su ja, mes kenčiame.

Klausimas „kas aš esu“ atrakina duris ir tuo pačiu išnyksta su raktu ir durimis.

Nušvitimas negali būti jokios pastangos rezultatas. Pastangos kyla prote.  Pastanga yra tiktai mintis.

Kai kurie žmonės vartoja alkoholį, kiti vartoja narkotikus, treti medituoja. Tiksliau, jie galvoja, kad medituoja. Nes meditacija nėra darymas. Kai yra meditacija – nėra medituotojo. 

Jei jums reikia priežasties, kad būti laimingiems – tai jau savaime yra problema.

Progresas, evoliucija yra tik idėjos. Viskas jau yra tobula. Nemačiau katės, susirūpinusios planetos likimu.  Tai tik žmonių idėjos. Žmogus yra pakliuvęs į koncepcijų spąstus.  Evoliucijai reikia laiko, o laikas yra tik iliuzija. Yra tik amžinas dabar. Judesys vyksta tik sąmonėje, jis vyksta Dabar. Yra tiesiog vyksmas. Evoliucija ir involiucija yra tik idėjos, kurias jums kažkas pasiūlė. Nė vienas vaikas nesirūpina evoliucija. Jei jam kažkas nepatinka, jis tai meta ir užsiima kažkuo kitu.

Neturėti minčių – yra rojus pats savaime, tai progresas, evoliucija, sėkmė. Ir tai vis tik vien idėjos.

Sąmoningumas kentėjime yra suvokti, kad tas kentėjimas – tik iliuzija. Tai niekas, tai tik pojūčiai.

Ego negali kooperuotis savęs pačios išnykimo procese. Tai suvokimo pareiga.

Kai susitapatinama su formos rūšimis – gimsta idėjos. Kurios yra vienos aukštesnės, o kitos žemesnės. To pašalinimas yra skausmingas procesas.

Nieko nėra namie. Tik tyla.

Nėra net tokio dalyko, kaip laisva valia. Ji yra, tačiau nėra nieko, kas galėtų ją išgyventi. Valios jėga nepriklauso asmeniui, kuris daro sprendimus, pasirinkimus.

Užsimerk ir pasaulis išnyks. Nėra to, ką laikote savimi. Jums nereikia rūpintis, kas bus po to. Nes „po to“ pats atsitiks. Pasaulis privalo keistis ir jis pasikeis.

Ašramas yra guru kalėjimas, kurį pastatė jo pasekėjai. Taip pasekėjai užsitikrina, kad guru nepasislėptų ir būtų visą laiką pasiekiamas.

Kokia yra to „kažko“ sąvastis, kurią reikia išvalyti? Negi suvokimas yra negrynas? Jis toks, kaip erdvė. Tai, kas jūs esate, yra suvokimas. Ir išsivalymas yra gerai. Tačiau yra rizika – galima išvystyti tyrą, apvalytą ego. Ego visame savo skaidrume, savo švarume. Štai, koks aš švarus! Veikla visada yra nukreipta į objektus.

Jei žmonija pabūtų tyloje bent penkias sekundes, net globalinis atšilimas sustotų. Yra per karšta galvose, todėl ir išorė tampa per karšta.

Dvasinis kelias jau savaime yra išprotėjimas. Kur jūs einate?

Tam , kad rūpintis kažkuo, tas „kažkas“ turi tapti realus.

Už kiekvieno generolo pečių tūno baimė. To priežastis – mūsų atskirties, atskirumo jausmas.

Jūs norite eiti už žodžių – aš pasiruošęs. Pasiūlymas ir paklausa priklauso nuo rinkos.

Nėra nei mokytojo, nei studento. Mokytojas sako: „aš nesu kažkas, kas nesate jūs, manyje nėra nieko ypatinga. Neturiu nieko specialaus. Visos žinios yra jūsų viduje.“

Bet kas, į ką duriate pirštu išorėje, yra ne tai. Tai, kas žiūri, yra tai, ką jūs turite matyti.

Tyla yra suvokimas, suvokimas yra tyla. Ar yra kažkas, kas tą tylą liestų? Kas vyksta tylai ir stebėtojui? Ar iš viso kažkas vyksta? Jis lieka nepaliestas.

Iš kur ateina mintis? Iš tylos. Iš tylos atsiranda tyla, kuri išnyksta tyloje. Ar yra kažkas už tylos?

Vienintelis stebėtojas stebi pats save. Tai yra tikrasis satsangas, susijungimas su suvokimu. Šis identitetas yra „aš esu“ suvokimas. Ir TAI yra nenupasakojama. Tyla yra tai, erdvė yra tai, visa tai vyksta tylos apsuptyje. Įprotis identifikuoti save su kūnu ir protu sukuria iliuziją, kad kūnas ir protas pažysta tylą. Iš tikro pati tyla pažysta pati save. Tuomet „aš esu tai“ tampa pažinta. Aš esu tai, ko aš ieškau.

2009.09.27    Vilnius

***

Tam, kad protas išliktų, jam reikia jūsų dėmesio. Tačiau jūs nepriklausote nuo proto. Jūs egzistuojate be minčių. O protas be jūsų egzistuoti negali. Jūs sukeliate skausmą patys sau, naudodami savo protą. Mes to išmokome iš aplinkos. Mes imituojame, kartojame, pagauname idėjas, mintis. Tai pavyzdžio galia. Jūs kopijuojate ir išmokstate.

Mes prašome dėmesio: „aš kenčiu, atkreipk dėmesį į mane“. Daugiausia, ką galima padaryti -  palikti žmogui erdvės pačiam sutvarkyti savo problemas.

Aš esu tai, kas esu: yra laisvas. Tuomet nėra asmenybės, kurią reikėtų ginti nuo kitos asmenybės, kuri, savo ruožtu, puola ar kaltina.

Žinios pasireiškia iš sąmonės, o ne iš mąstymo. Ir tam nereikia pastangų.

Aš nežinau atsakymų į jūsų klausimus. Jie ateina ir aš juos sužinau kartu su jumis. Ir klausausi jų kartu su jumis. … Tai gyva, ir jūs niekada nežinote, kas iš to išeis.

 

2009 09 29  Vilnius

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt