Ošo: apie Stebėtoją

osho-quotesMokinio klausimas: jaučiuosi, lyg mano stebėtojas blyksi „įsijungia ir vėl išsijungia“, kaip automobilio posūkio lemputė: stebėtojas yra ir stebėtojo vėl nėra. Ką tai reiškia?

Ošo atsakymas: Turėtumėt prisiminti, kad yra kažkas daugiau už šių stebėsenos akimirkų, kurios liudija visą šį procesą. Kas stebi, jei kartais tu liudiji, o kartais ne? Yra kažkas nekintama.

Jūsų stebėsena tarnauja tik kaip rodyklė: neužkliūkite už jos. Jūsų dėmesys turėtų būti nukreiptas į tai, kas amžina, pastovu, nepertraukiama – ir tai yra esmė. Ir ji yra kiekviename, tik mes pamiršome apie tai.

Tačiau netgi tomis akimirkomis, kai mes apie tai pamirštame, ji yra čia, savo absoliučioje tobulybėje. Ji – lyg veidrodis, kuris gali atspindėti viską, ir jau atspindi viską, tačiau jūs stovite nugara į šį veidrodį. Vargšelis veidrodėlis atspindi jūsų nugarą.

Atsisukite, jis atspindės jūsų veidą. Atverkite savo širdį; jis atspindės jūsų širdį. Padėkite viską ant stalo, nepaslėpkite nė vienos kortos ir jis atspindės visą jūsų realybę.

Tačiau jeigu jūs toliau stovite atsukę veidrodžiui nugarą, žvalgydamasis po visą pasaulį ir klausdamas žmonių: „Kas aš esu?“, tuomet tebūnie pagal jus, nes greit ateis visokie kvailiai ir mokys jus: „Tai yra kelias. Daryk taip ir tu sužinosi, kas tu esi“. Jokio metodo nereikia, reikia tik pasisukti 180 laipsnių – tačiau tai nėra metodas. Veidrodis yra jūsų tikroji būtis.

Ir kuomet jūs sakote, stebėtojas, taip, ir paskui jis pranyksta, ir jūs sakote ne – ir vėl jis pasirodo, jūs sakote taip… tai tiesiog parodo, kad yra kažkas už šitų akimirkų, kai liudiji ir kai neliudiji. Tikrasis stebėtojas, kuris atspindi pasikeitimų vyksmą, atspindėdamas tą savo minčių stebėtoją, jis yra už viso to. O šitas nėra tikrasis stebėtojas, tik rodyklė. Pamirškite rodykles.

Prisiminkite nuolatinį atspindėjimą, kuris vyksta 24 valandas jūsų viduje, tai tylus matymas visko. Lėtai, lėtai valykite jį – tiek daug dulkių yra susikaupę, šimtmečiai dulkių. Pašalinkite dulkes.

Ir vieną dieną, kai veidrodis taps visiškai švarus, tos liudijimo ir neliudijimo akimirkos išnyks; jūs būsite tiesiog Stebėtojas.

Ir kol jūs neatradote šito amžinojo liudijimo, visos kitos stebėjimo rūšys yra tiesiog proto dalis. Jos neturi jokios vertės.

Mokinio klausimas: Ošo, aš turėdavau nuostabiausių patirčių meditacijos metu, tačiau jaučiu, kad yra kažkas, ką esu praleidęs. Kas tai galėtų būti?

Ošo atsakymas: Vienas iš esminių dalykų, kurį derėtų atsiminti – kiekvieną kartą, kai žengiate į savo vidinę kelionę, jūs nesate tai. Jūs esate ta esatis, kuris liudija tai. Tai gali būti tuštuma, tai gali būti palaima, tai gali būti tyla, tačiau vienas dalykas turi būti prisimintas – kokia bebūtų nuostabi ir žavinga patirtis, į kurią įžengėte, – jūs nesate tai. Jūs esate tas, kuris tai patiria.

Ir jeigu jūs eisite toliau ir toliau ir toliau, galutinis šios kelionės taškas bus tuomet, kai neliks jokio patyrimo – nei tylos, nei palaimos, anei tuštumos. Neliks nieko, kas būtų objektas jums pačiam, tačiau liks tik jūsų subjektyvumas. Veidrodis tampa tuščias, jis nieko nebeatspindi. Tai esate jūs.

Netgi didieji keliautojai į vidinius pasaulius įstrigdavo gražiosiose patirtyse, imdami tapatintis su jomis, galvodami: „aš suradau save“. Jie sustodavo prieš pasiekdami paskutinę pakopą, kai visos patirtys išnyksta.

Mokinio klausimas: Ošo, ar yra būdas išmokti stebėti? Ir ką aš turėčiau stebėti?

Ošo atsakymas: Kažkas pradeda stebėti savo kūną, kuris vaikšto, sėdi, eina miegoti, valgo. Kažkas gali pradėti nuo labiausiai apčiuopiamo, nes taip yra lengviau. Ir vėliau jau gali žengti labiau subtilesnių patirčių link. Kažkas pradeda stebėti mintis. Ir kai tampa savo minčių stebėjimo ekspertu, tuomet gali pradėti stebėti jausmus. Pajutus, kad galite stebėti savo jausmus, tuomet galėtumėt pradėti stebėti savo nuotaikas, kurios yra dar labiau subtilios ir sunkiau pastebimos, nei jūsų jausmai.

Stebėjimo stebuklas yra štai toks: kai jūs stebite savo kūną, jūsų stebėtojas tampa stipresnis; kai jūs stebite savo mintis, jūsų stebėtojas tampa stipresnis; kai jūs stebite savo jausmus, jūsų stebėtojas tampa ženkliai stipresnis. Kai jūs stebite savo nuotaikas, stebėtojas tampa toks stiprus, kad jis gali išlikti stebėdamas save, kaip žvakė tamsioje naktyje, kuri apšviečia ne tik viską aplink save, tačiau šviečia ir viduje.

Surasti stebėtoją jo tyrumoje yra didžiausias pasiekimas dvasingume, nes stebėtojas jumyse yra jūsų esmė, stebėtojas jumyse yra jūsų nemirtingumas. Tačiau net trumpiausią akimirką nepagalvokit „aš pasiekiau tai“, nes tai būtų akimirka, kai tai prarasit.

Stebėjimas yra amžinas procesas; jūs nuolat einate vis giliau ir giliau, bet niekada neateinate į pabaigą, kur galėtumėt pasakyti „aš pasiekiau tai“. Akivaizdu, kuo giliau jūs neriate, tuo giliau įsitikinate, jog žengėte į vyksmą, kuris yra amžinas – be pradžios ir jokios pabaigos.

Tačiau žmonės stebi tik kitus žmones; jie niekada nepasirūpina stebėti save. Kiekvienas stebi – tai yra ypatingai paviršutiniškas stebėjimas – ką kitas žmogus veikia, kuo kitas žmogus rengiasi, kaip jis atrodo. Kiekvienas žmogus stebi; stebėjimas nėra kažkas visiškai nauja, kas ateina į jūsų gyvenimą. Šis stebėjimas tiesiog turėtų būti pagilintas, dėmesys nukreiptas nuo kitų žmonių į savo vidinius jausmus, mintis, nuotaikas – ir pagaliau, į patį stebėtoją.

(…)

Jūs visi žinote, kas yra stebėjimas, todėl nėra tokio klausimo, kaip to išmokti, yra tik klausimas, kaip pakeisti stebėjimo objektus. Pritraukti juos arčiau savęs.

Stebėkite savo kūną ir jūs būsite nustebę. Aš galiu pajudinti savo ranką be stebėjimo, ir aš galiu pajudinti savo ranką stebėdamas. Jūs nematote skirtumo, tačiau aš jaučiu skirtumą. Kai aš judinu ranką pripildytas stebėjimo, šiame judesyje yra malda, malonė ir grožis, visiška ramybė ir tyla. Jūs galite vaikščioti, stebėdami kiekvieną savo žingsnį; tai suteiks jums visokeriopą naudą, kurią suteikia vaikščiojimas, kaip fizinis aktyvumas, o taip pat tai bus didžiosios ir paprastosios meditacijos nauda.

Ošo. Meditacija. Pirmoji ir paskutinė laisvė.

Vertė R.G.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

osho-quotes