Išminčių citatos 52

patanjali2Ayu, yamo, ´gnir, varunah çaçankah pradjapatis tvam prapitamahacca. Vėjas, žemė, ugnis, vanduo, mėnulis, dievas Pradžiapatis ir protėvių jėga yra tavo.

Bhagavad Gîta XI-39

*

Meditacija – tai kelias į dieviškąjį OM.

Svamis Šankarananda Giri.Žurnalas „Raktas“, Nr., 23, 2014

*

Ir jeigu jūs eisite toliau ir toliau ir toliau, galutinis šios kelionės taškas bus tuomet, kai neliks jokio patyrimo – nei tylos, nei palaimos, anei tuštumos. Neliks nieko, kas būtų objektas jums pačiam, tačiau liks tik jūsų subjektyvumas. Veidrodis tampa tuščias, jis nieko nebeatspindi. Tai esate jūs.

Ošo

*

Jei mes žiūrime į kokį nors daiktą – akmenį šalia kelio ar smėlio kruopelytę savo delne – ir mums jis atrodo negyvas, tai reiškia, kad mus yra apėmusi iliuzija.

Šri Aurobindas

*

Pasaulis, yra tik objektas, susijęs su subjektu, stebinčiojo stebinys, vienu Žodžiu – vaizdinys. Natūralu, kad tai galioja ir dabarčiai, ir bet kokiai praeičiai bei ateičiai, tam, kas toliausia, ir tam, kas arti: juk tai galioja net laikui ir erdvei, kuriuose tik ir pasirodo visi tie skirtumai. Visa, kas tik priklauso ar gali priklausyti Pasauliui, neišvengiamai pasmerkta priklausyti nuo subjekto ir egzistuoja tik subjektui. Pasaulis yra vaizdinys…

Artūras Šopenhaueris

*

Surasti stebėtoją jo tyrumoje yra didžiausias pasiekimas dvasingume, nes stebėtojas jumyse yra jūsų esmė, stebėtojas jumyse yra jūsų nemirtingumas.

Ošo

*

Jeigu tu medituoji ir tau pasirodė Šėtonas, priversk ir Šėtoną medituoti.

Georgijus Gurdžijevas

*

Budizmo praktikos tikslas nėra tapti budistu. Budizmo praktikos tikslas yra tapti laisvu. Kai mes tampame laisvi, Budizmas mums nebereikalingas.

Tulku Lobsang

*

Būvoja tyla, kuri yra visiškai beasmenė. Tai nėra kažkieno darbo rezultatas. Joje yra  ramybė, tačiau nėra jos turėtojo. Ši Ramybė patiriama tik tuomet, kai nebelieka triukšmo, kurį sukelia asmenybė. Be „asmens“ visą kas lieka yra visuomet Tyra. Galutinė Tiesa nėra kieno nors pasiekimas.

Mudži

*

Meditacijos tikslas-pažadinti mumyse dangų primenančią proto prigimtį ir nekintamą, gryną suvokimą, kuris sudaro viso gyvenimo ir Mirties pagrindą.

Sogjalas Rinpočė

*

Kas matė dabar esančius dalykus, matė visa, kas atsirado nuo amžių ir bus ateityje.

Markas Aurelijus

*

Platono metai – Platon’s year – yra daug amžių trunkantis periodas, kuriam pasibaigus viskas grįš į pradinę padėtį, o Platonas savo mokykloje vėl dėstys šį mokymą.

Tomas Braunas, 1643 m.

*

Nebandyk pasiekti vienio su pasauliu. Iš pradžių išmok būti vienas. Nors akimirkai nustok ieškojęs palaikymo išorėje. Aptik erdvę savyje, kur nieko nėra, ir pažiūrėk: ar praradai kažką? Nebandyk pasiekti vienovės! Vienovė atsivers pati.

Mudži

*

Idealizmas visada yra pats teisingiausias žmogiškosios esmės pasireiškimas, tačiau kaip idealizmas mentalinis jis neveiksmingas. Tam, kad taptų veiksmingu, jis turi pavirsti dvasiniu idealizmu, kuris imtų valdyti aukščiausiąją dvasios realybę ir iki šio lygmens pakeltų žemesniąją mūsų jausminės, vitalinės ir fizinės prigimties realybę. Iš to seka, jog šiame mūsų valios būti ir mūsų gyvenimo jėgos persikėlime į aukštesnį lygmenį pasireiškia pats mūsų tobulėjimo principas. Ši valia, ši jėga turi pasirinkti tarp vitalinio prado dominavimo mumyse ir dvasios viešpatavimo.

Šri Aurobindo. Žmogiškasis ciklas.

*

Triukšmas užlaiko žmogų žemesniosiose psichikos srityse: jis trukdo įžengti į tą subtilų pasaulį, kur judėjimas darosi lengvesnis, regėjimas tampa aiškesnis, mintis – kūrybiškesnė. Žinoma, triukšmas yra gyvybės išraiška, bet ne aukštesniųjų gyvybės laipsnių. Veikiau jis išreiškia sandaros arba būtybių ir daiktų veiklos netobulumą. Kai mašina, aparatas ima gesti, jie pradeda kelti visokių triukšmų; ir jei konstruktoriai vis labiau stengiasi kurti tylius aparatus, tai todėl, kad suvokia, jog tai tikras patobulinimas: tyla visada yra tobulumo ženklas.

O.M. Aivanhov

*

Žmogus, norintis susilieti su Dievu, turi melstis veidu į Šiaurę arba į Rytus, bet niekada – į Pietus arba į Vakarus. Šiaurėje ir Rytuose jis ras jėgų, kurios paskatins jo dvasinį vystymąsi, o pietuose ir vakaruose jis gaus postūmį susitapatinimui su primityviais instinktais.

Elizabeta Heič. Pašventimas.

*

Kol mes bijosime beformiškumo, tol mūsų proto kuriamas pasaulis bus „kietas“ ir apčiuopiamas, mes jame jausimės saugūs, bet nebūsime laisvi.

Maiklas Talbotas. Holograminė Visata.

*

Turime išsivaduoti iš proto ir jausmų spąstų, iš mąstymo spąstų, iš teologijos spąstų, iš pasaulio ir idėjų spąstų… visa tai įkalina mūsų sielas skvarmų nelaisvėje, o mes turime iš skvarmų išsiveržti, mums reikia atsisakyti ribų ir siekti beribiškumo, begalybės. Kilkime nuo potyrio prie kito potyrio, nuo vieno nušvitimo prie kito nušvitimo. Tegu mūsų nevaržo net tiesos, kuriomis mes tvirtai tikime, nes jos irgi yra tik ribotos skvarmos, tik bandymai išreikšti tai, kas yra neišreiškiama.

Šri Aurobindo

*

Paliudyk akmeniui kad jis yra/ O jis tau kad buvai paliudys…

Justinas Marcinkevičius

*

Įžeidimu atsakyti į įžeidimą, tai – lyg purvu plauti savo sielą. Tyla yra vienas iš sunkiausiai įveikiamų argumentų.

Dalai Lama

*

Kartą išminčiui pasakė apie tai, jog jis yra laikomas negeru žmogumi. Ir atsakė išminčius: „Gerai dar, kad jie ne viską apie mane žino, tai jie dar ne tą pasakytų“.

iš Levo Tolstojaus užrašų

*

Dažniausiai Žmonės tiki, kad jie esą laikini pasirodymai, vadinas, laiko dalykai. O taip tik nėra. Tai Žmogui jau aiškėja, jeigu jis stengiasi numanyti, kas jis esmiškai yra, iš kur jo esmė kilusi ir kame ji būva. Tam reikia savo viduje nurimt ir visai nutilti. Tada pradeda jį laiminti ypatingas šventumas. Ir Dievo apsireiškimas žmoniškume gali Žmoguje užgimti, Dievo Malonės jo esmėje apsireikšti. Ir nuostabūs dalykai patiriami…

Vydūnas

*

Žmonės tiek daug klausinėja. Kodėl mes klausiame? Kad žinotume. Tačiau klausinėjimas taip pat reiškia ir abejonę. O šventuosiuose raštuose rašoma, kad abejonė – tai mirtis. Jūs norite žinoti viską? Tuomet paprasčiausiai medituokite. Viską jūs jau žinote, nes visa tai jau esate praėję. Meditacija padeda gyventi tikrąjį žmogišką gyvenimą. Ji suteikia įžvalgų ir leidžia patirti, kas jūs esate. O jūs tikrai nesate jūsų kūnas.

Svamis Šankarananda Giri.Žurnalas „Raktas“, Nr., 23, 2014

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA