Jogai irgi šypsosi: anekdotai 6

yoga_funnyBe meilės, be jumoro joga yra tik labai labai sunkus darbas, kurio yra labai labai daug.

Pagal Stivą Rosą

***

Žmonės viską priima taip rimtai, kad tai tampa našta jiems patiems. Mokykitės daugiau juoktis. Sakyčiau, kad juokas toks pat šventas, kaip ir malda.

Ošo

***

—Matai susliką, lotyniškai Spermophilus?

—Ne.

—Ir aš nematau, o jis yra.

Pagal filmą „ДМБ“

***

Sėdi du jogai- vienuoliai prie įėjimo į ašramą ir rūko. Vienas ir klausia kito:

- Na, kodėl taip? Štai tau Mokytojas leido rūkyti ašrame, o man ne…

- O kaip tu jo šito prašei? – taria kitas.

- Na… sakiau taip „Mokytojau, o galima aš rūkysiu per meditaciją?“ Ir jis ryžtingai ištarė NE.

- Na štai, – sako kitas, – štai aš paklausiau, ar galiu medituoti rūkymo metu? Jis atsakė TAIP…

***

Kartą vienas senas, bet labai pažengęs jogas raiškiai tarė:

- Yra taip, kaip yra.

Tuomet sėdo į savo Rols Roisą, smarkiai spustelėjo gazo pedalą ir nurūko kažkur Himalajų kryptimi.

***

Meditacija nepadeda rasti atsakymo, ji padeda užmiršti klausimą.

***

Kartą Realybės Mokytojas ir sako savo mokiniams:

- Ar jūs suprantate, kad jūsų iš tiesų nėra, jūs neegzistuojate?

Mokiniai jam ir atsako:

- Tuomet su kuo gi jūs čia kalbate?

***

Kartą vienas pažengęs krija jogas ir sako:

- Gyvenimas yra labai labai sunkus. Vis kvėpuoji, kvėpuoji, kvėpuoji… visą laiką pats kvėpuoji…

***

Mano žmona gimusi po vandens ženklu. Aš – po žemės ženklu. Kartu mes prigaminame daug purvo…

Rodnis Dangerfeldas

***

Kai kažkas parodo pirštu į mėnulį, nepulkite garbinti piršto!

***

Jogų radijo klausia: Ką tikras ir pažengęs jogas sako, kai jo klausia, ką padovanoti gimtadieniui?

Jogų radijas atsako: neREIKIA jokių DOVANŲ, tik jūsų Buvimo…

Jogų radijo klausia: Ką tikras ir pažengęs jogas sako, kai pas jį ateina mokinys?

Jogų radijas atsako: AŠ neMOKYTOJAS, AŠ tik tarpininkas…

***

Kartą viena jauna, bet jau labai pažengusi Yogini-advaitistė ištarė hot dogų pardavėjui:

- Man vienatinį vienovėje su viskuo.

Ir paslėpė kažkokio vyriškio nuotrauką savo rankinuke.

***

Vieną kartą vienoje Londono mokykloje mokytojas pasakė pirmokų klasei: „Duosiu dvidešimt svarų tam mokiniui, kuris teisingai atsakytų į klausimą, kas yra svarbiausias kada nors gyvenęs žmogus.“

Pirmas ranką pakėlė airių berniukas ir pasakė: „Tai šventas Petrikas.“ Mokytojas pasakė, „Labai gaila, Alanai, tai neteisingas atsakymas.“

Tada ranką pakėlė škotų berniukas ir pasakė, „Tai šventas Endriu.“ Mokytojas atsakė, „Labai gaila, tačiau, Hemišai, tai taip pat neteisingas atsakymas.“

Galų gale, ranką pakėlė berniukas iš Indijos, Gudžarato ir pasakė, „Tai buvo Jėzus Kristus.“ Mokytojas pasakė, „Tai visiškai teisingas atsakymas, Džajanti, ateik, ir aš tau duosiu 20 svarų.“

Kai mokytojas davė Džajančiui pinigus, jis pasakė, „Žinai, Džajanti, kadangi tu iš Gudžarato, iš Indijos, aš labai nustebau, kai tu pasakei, kad tai Jėzus Kristus.“ Berniukas atsakė, „Taip, savo širdyje aš žinau, kad tai Viešpats Krišna, tačiau verslas yra verslas…!“

***

Kartą vienas labai pažengęs, tačiau žemai puolęs jogas po savojo kūno nusimetimo procedūros pateko į labai specifinę vietą – jogų skyrių bendrajame pragare. Velniukas-jogas parodė jam savo jogos mokytojo sertifikatą ir nuvedė jį prie trijų durų ir pasakė, kad jis turi pasirinkti vieną iš jogos klasių, kur ir leis savo laiką.

Pažengęs jogas atsargiai atidarė pirmas duris ir pamatė žmones, stovinčius ant galvos ant betoninių grindų. Jis įsivaizdavo, kaip skausminga visą laiką stovėti ant galvos ant betoninių grindų, todėl paprašė leidimo atidaryti kitas duris. Ten taip pat buvo jogos salė, tačiau ten žmonės stovėjo ant galvos ant medinių grindų. Tai jau buvo geriau, bet vis vien žiauriai sunku.

Tada pažengęs jogas nusprendė žvilgtelti ir pro trečias duris. Ten jis pamatė jogų grupę, kuri sėdėjo aplink stalą, ant stalo garavo indiškai paruoštas čajus su pienu. Bet visi jie iki kelių buvo kažkokiose išmatose. Pažengusiam jogui nepatiko išmatos, bet jis pagalvojo, kad geriau jau šitaip visą dieną sėdėti ir gerti arbatą, tegu ir išmatose iki kelių. Tad jis pasirinko šitą jogos salę. Tuomet velniukas – sertifikuotas jogos mokytojas jam pasakė: “OK, tuomet sėskis.”

Taip puolęs jogas žengė į salę, atsisėdo ir paprašė čajaus. Tačiau po kokios minutės kitos jau kitas velniukas žengė pro duris, garsiai papūtė švilpuką ir suriko, “Dėmesio, visiems. Pertraukėlė baigta, toliau tęsiam stovėseną ant galvos.”

***

Kartą išminčiui pasakė apie tai, jog jis yra laikomas negeru žmogumi. Ir atsakė išminčius: „Gerai dar, kad jie ne viską apie mane žino, tai jie dar ne tą pasakytų“.

iš Levo Tolstojaus užrašų

***

Kartą ėjo doras krikščionis per tiltą ir pamatė žmogų, stovintį ant kraštelio ir besiruošiantį šokti. Doras krikščionis ir sušuko: „Stok! Nedaryk šito!“

„Kodėl turėčiau?“ dusliai paklausė „šuolininkas“.

Doras krikščionis ir sako, „Na, juk yra labai daug priežasčių, kad gyventi.“

„Kas pavyzdžiui?“ paklausė žmogus ant krašto.

„Gerai… jūs esate religingas ar ateistas?“

„Religingas.“

„Aš taip pat! Ar jūs krikščionis ar pagonis?“

„Krikščionis.“

„Aš taip pat! Ar jūs katalikas ar protestantas?“

„Protestantas.“

„Aš taip pat! Ar jūs kalvinistas ar baptistas?“

„Baptistas.“

„Vauuuu! Aš taip pat! Ar jūs Dievo Bažnyčios Baptistas ar Viešpaties Bažnyčios Baptistas?“

„Dievo Bažnyčios Baptistas.“

„Aš taip pat! Ar jūs Ortodoksinės Dievo Bažnyčios Baptistas ar Reformuotos Dievo Bažnyčios Baptistas?“

„Reformuotos Dievo Bažnyčios Baptistas.“

„Aš taip pat! Ar jūs Reformuotos Dievo bažnyčios Baptistas 1879 metų reformos, ar reformuotos Dievo Bažnyčios baptistas 19156 metų reformos?“

„Reformuotos Dievo Bažnyčios baptistas 1915 metų reformos.“

Ir čia doras krikščionis suriko, „Mirk, prakeiktas eretike!“ ir pats nustūmė vargšelį nuo tilto.

***

Tikras dialogas, įvykęs Jungtinėse Tautose ir sukėlęs tarptautinės bendruomenės šypsenas.

Indijos atstovas pradėjo : „Prieš pradedant savo kalbą noriu jums kai ką papasakoti apie Rishi Kashyap iš Kašmyro, kurio vardu Kašmyras ir yra pavadintas. Kai jis sudavė į uolą ir vanduo ėmė tekėti, Rishi pamanė , „O juk tai gera proga išsimaudyti .. “ Jis nusirengė, pasidėjo drabužius ant uolos ir įbrido į vandenį… Kai jis baigė maudytis ir norėjo apsirengti, pastebėjo, jog drabužių nebėra. Juos pavogė pakistaniečiai.“

Pakistano atstovas pašoko ir įnirtingai ėmėsi rėkti, „Apie ką tu kalbi? Pakistaniečių ten tada nebuvo.“

Indijos atstovas nusišypsojo ir pasakė: „Ir dabar, kai mes išsiaiškinome šį klausimą aš galiu pradėti savo kalbą … Ir jie dabar sako, kad Kašmyras priklauso jiems…“

***

Kartą viena karvė ir sako kitai: „Klausyk, man atrodo, mūsų šeimininkas kažką rezga. Jis mus čia laiko todėl, kad vėliau nori suvalgyti…“

„Na, klausyk, vis tu su tom savo sąmokslo teorijom…“ – atsainiai tarsteli jai kita.

***

Jeigu tu gali gyventi pasaulyje, prisimindamas tai, jog pasaulis – tai tik spektaklis, tu būsi laisvas, tavęs nepalies kentėjimai. Kančios – tai rimto požiūrio į pasaulį rezultatas; palaima – žaismingumo rezultatas. Priimk gyvenimą kaip žaidimą, džiaukis juo.

Ošo

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt