Atmintinė tikram lietuviui

lietzodynasTai trumpas* lietuviškų žodžių žodynėlis tiems, kas vadina save lietuviais ir kitiems geriems žmonėms, besidomintiems tyra lietuvių kalba.

Prisiminkite, jog pertekliniai svetimžodžiai – tai lyg maži kenkėjai (virusai) kalbos kūne, ją lėtai naikinantys. Jei jų nedaug (kaip vėžinių lastelių) – gali ramiai būti kalbos audinyje. Perteklius kuria ligą. Be to, jie įveda jus į siaurą mentalinę (suprask – protinę) erdvę, sukurdami proto kalėjimą, ribotumą. Motinos kalba, gimtoji kalba, riboženklius ištrina, sujungdama žmogų su Gamta, kitais žmonėmis ir Visuma. Tyra kalba – lyg nuostabus upelio čiurlenimas, tai gyvybė, tyrumas ir džiaugsmas.

Pradžiai keli žodžiai, kurie labai pagražintų jūsų kalbą, jei naudotumėte juos vietoje jau įprastų svetimžodžių…

SITUACIJA – PADĖTIS, SĄLYGOS, APLINKYBĖS

REALYBĖ – TIKROVĖ

INSTRUMENTAS – ĮRANKIS

EMOCIJOS – JAUSMAI

REZULTATAS – IŠDAVA, PASEKMĖ, PASIEKIMAS

ILIUZIJA – REGIMYBĖ, MENAMYBĖ

PROBLEMA – RŪPESTIS, KEBLUMAS, KLAUSIMAS, BĖDA, RŪPESTIS

UNIVERSALUS – VISUOTINIS

MOMENTAS – AKIMIRKA

TEKSTAI – RAŠINIAI

BALANSAS – PUSIAUSVYRA

HARMONIJA – DARNA, DERMĖ

CENTRAS – AŠIS, VIDURYS, ŠERDIS, BRANDUOLYS

CITATA – IŠTRAUKA

DISKUSIJA – PAŠNEKESYS, GINČAS, APTARIMAS

Daugiau žodžių priede:

ŠIUOS SVETIMŽODŽIUS BŪTINA IŠGUITI

Trumpas BŪTINŲ lietuviškų žodžių žodynėlis

Būkite darnūs ir laimingi.

2016 METAI.

RG

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt