Dešimt Kančių, sukeliamų sau pačiam

Žiupsnelis prisiminimų. Šiuos budistų išminties perliukus išverčiau 2009 metais. RG

Tai dalis Budistinių rašinių rinkinio, kurį paliko pasauliui Dvagpo Lchardže, tiesioginis didžiojo jogo ir šventojo Milarepos (1052-1135 m.) sekėjas ir mokinys. Veikalas vadinasi „Brangenybių rožinis“. Jis buvo perrašytas iš rankraščio, kuris priklausė keliaujančiam jogui, ėjusiam per Gangtoką ir Sikkimą. Šis keletą dienų viešėjo pas vertėją, leisdamas jam persirašyti šią knygą.

Dešimt Kančių, sukeliamų sau pačiam:

 1. Tapti šeimos galva be lėšų pragyvenimui – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro durnius, suvalgydamas nuodingą augalą.

 2. Gyventi visiškai neteisingą gyvenimą ir atstumti Mokymą – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro beprotis, šokdamas į bedugnę.

 3. Gyventi veidmainiškai – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro žmogus, kuris įdeda nuodų į savo paties maistą.

 4. Neturėti proto atsparumo (tvirtumo) ir vis tik bandyti dirbti vienuolyno vadovu – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro silpna sena moteris, bandanti ganyti arklius.

 5. Pašvęsti visą save savanaudiškiems tikslams ir nedaryti pastangų Kitų naudai – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro aklasis, kuris leidžia, kad jį paliktų negyvenamoje vietovėje.

 6. Pradėti vykdyti sunkias užduotis ir neturėti gabumų ir žinių jas įvykdyti – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro žmogus, neturintis jėgos, tačiau bandantis nešti sunkų krovinį.

 7. Pažeidinėti Budos arba šventojo Guru priesakus dėl išdidumo arba tuščiagarbiškumo – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro karalius, valdantis nedoru būdu.

 8. Gaišti savo laiką, slankiojant be reikalo po miestus ir kaimus, vietoje to, kad paskirti šį laiką meditavimui – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro kalnų elnias, kuris nusileidžia į slėnį vietoje to, kad laikytis saugių kalnų.

 9. Būti apimtam pasaulietinių daiktų vaikymosi, o ne Dieviškosios Išminties palaikymo – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro kalnų erelis, kai jis susilaužo savo sparnus.

 10. Begėdiškai ir neteisėtai pasisavinti aukas, kurios skirtos Guru arba Trejybei* – reiškia sukelti kančią sau pačiam, kaip tai daro kūdikis, nurydamas neužgęsusius angliukus.

Tai yra Dešimt Kančių, sukeliamų sau pačiam.

 ***

*Budistų Trejybė – tai Buda (Mokytojas), Dharma (Mokymas) ir Sangha (vienuolių bendruomenės)

 –

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

 

Agnės Marijos nuotr.

Parašykite komentarą