Mantros – maldos pagal sw. Ramajandą

Svamio Ramajandos knygoje „Krija joga“ pateikiamos mantros – maldos. Knyga yra išversta į lietuvių kalbą, ją galite rasti ČIA. Krija joga pagal svamį Ramajandą – tai parengiamasis jogos etapas, apimantis Saviauklos ir Saviugdos disciplinas (Yamas, Niyamas).

1. O Tu, Beribe ir Amžina Dvasia, Tu, neturintis nei pradžios, nei pabaigos. Tu, Nesužeidžiamas kalaviju, Nedegantis ugnyje, Nesugriaunamas žeme, Neišdžiovinamas oru, Nenuskandinamas vandeniu, padovanok man vienybę su Tavimi.

 2. Beribe Dvasia, viso gėrio, visos tiesos, viso grožio Šaltini, padėk man per paklusnias Tau Dvasias, sukurti iš mano minčių grandis sielos ir dvasios susijungimui į vieną didžią Gyvenimo Broliją.

 3. O Tu, Visuotinis, kuris Geras, Tikras ir Nuostabus, įeik į mano gyvenimą, pripildyk mane noru būti geru, teisingu ir nuostabiu. Padaryk, kad mano liežuvis tartų tik teisingus žodžius, kad mano rankos kurtų tik gėrį, kad mano mintys visada būtų puikios tam, kad galėčiau patraukti žmones arčiau prie Tavęs.

 4. Neapribota Dvasia, Tu – Centras, iš kurio visa išteka, išmokyk mane Tavo angelų pagalba, kad mano mintys taptų grandimis, kurios sujungia žmoniją į vieną didžią broliją, neskiriant pagal Tikėjimą, Luomą, Spalvą ir Lytį.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą