Išminčių citatos 3

    Ir toliau randasi IŠMINČIŲ CITATOS…

Aš – viskas: viskas išėjo iš manęs ir viskas grįžo į mane. Perkirsk medį, aš – ten; pakelk akmenį, ir tu rasi mane ten.

 

Evangelija pagal Tomą, 81.

 

Panašus pritraukia panašų. Būk pačiu savimi – ramiu, švariu, ryškiu. Kiekvieną minutę klausk savęs, ar iš tikro tai yra būtent tai, ko tu iš tiesų nori, ir daryk tai, tiktai kada išgirsi teigiamą atsakymą.

Tai nukreips tave nuo tų, su kuriais tu nieko apie save nesužinosi, ir pritrauks kitus, iš kurių tau verta pasimokyti.

 Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“


Kas maža – didelio Pradžia.

Visa, kam žmogus nusilenkti įprato,

Iš menkiausių smulkmenų pakyla:

Kiekviena šventykla iš smulkiausių fragmentų iškilo.

 Svamis Ramajanda „Krija joga“

 

Prisiminkite: jūs negalite atsisakyti to, ko nepažįstate. Kad pakilti virš savęs, jūs turite save pažinti.

 Šri Nisargadata Macharadž

 

 Viešpaties sėkla yra mūsų viduje. Iš kriaušės sėklos išdygsta kriaušės medis, iš riešuto sėklos išauga riešuto krūmas, Dievas gi apreiškia Dievą.

 Meisteris Ekhartas

 

 Materija pagimdė aistrą, kurios nėra su kuo palyginti, ir kuri kilo iš persisotinimo.

 Evangelija pagal Mariją Magdalietę  8.

 

 Mus supa tai, kas yra mūsų viduje.

 Raineris Marija Rilkė

 

 Blogis yra neteisingas gėrio reiškimo būdas.

 Svamis Ramajanda „Krija joga“

 

 Visi mes – mokytojai, ir tai, ko mes mokome, yra tai, ką mes turime išmokti, ir todėl mes mokome vėl ir vėl, kolei patys išmoksime pamoką.

 „Keliai tarp stebuklų“

 

 Įeik į savo celę ir tavo celė išmokys tave viso, ką reikia žinoti.

 Nežinomas vienuolis

 

 Mes neturėtume užmiršti, kai mes vystomės dvasiniame lygmenyje, mes turime kartu pakilti aukščiau mūsų žmogiškojo lygmens.

 Svamis Čidananda

 

 Nėra to, ką aš būčiau daręs. Nėra to, ko aš nebūčiau daręs.

 Jogas Atmaram, 2008

 

 Kurdamas savo paties pasaulį, tu gauni jame tai, ko esi vertas. Ką kaltinti, ką girti, jeigu ne tave, šio pasaulio kūrėją? Kas gali pakeisti tai bet kurią minutę, jeigu ne tu pats?

 Ričardas Bachas “Mesijo vadovėlis”.

 

 Tiesa niekada nesikeičia. Grožis visada egzistuoja, ir Gėris yra visa ko tikslas.

 Svamis Ramajanda „Krija joga“

 

 Kažkas ieško pasitenkinimo jogoje, kažkas kitaip tenkina jusles (Bhoga), kažkas prisirišimų pilnas, kažkas neprisirišęs. Bet tiktai tas, kurio sąmonė į Viešpatį (Brahman) panirusi giliai, gali pajusti Palaimą. Tiktai jis iš tikro laimingas. Tiktai jis laimingas!

 Bhaja Govindam

 
 

Jėzus pasakė: Tas, kas žino viską, nerasdamas savęs paties, neranda viso aplink.

 Evangelija pagal Tomą 71.

 

 Yra trys mentalinio pobūdžio spąstai, į kuriuos nedėtų patekti, jei norite būti iš tikro laisvi: svarstymai, lyginimai ir noras sužinoti „kodėl“.

 Briu Džojus „Džiaugsmo kelias“

 

 Būkite aktyvūs, netapdami užimtais. Užimtumas – tai psichinė liga. O aktyvumo didinimas reiškia sveikatos gerinimą. Tai reorganizuoja visas jumyse slypinčias jėgas ir suvokimą. Aktyvumas reiškia sąmoningumą. Užimtumas – tik savitaiga, neturinti ryšio su jūsų darbu, tai padaro jus ligotais ir pavargusiais nuo pačios darbo idėjos.

 K.E.Krišnamačarija „Patandžalio jogos pamokos“

 

 Akis, kuria regiu Dievą, yra ta pati akis, kuria Dievas regi mane.

 Meisteris Ekhartas

 

Lengviau nuslopinti pirmą norą, negu pasotinti viską, kas bus po jo.

 Bendžaminas Franklinas

 

 …laikas yra kažkas tokio, kas nuo pradžios iki pabaigos sukurta mūsų pačių (viena ypatingos agonijos sekundė žmogui  žemėje gali pasirodyti amžinybe, kitam, labiau laimingam žmogui, valandos, dienos ir kartais ištisi metai gali pralėkti, lyg trumpos akimirkos) ir pagaliau, iš visų pojūčius turinčių sąmoningų būtybių šioje Žemėje tik žmogus yra tas vienintelis gyvūnas, kuris skaičiuoja laiką, nors tai jo nepadaro nei laimingesniu, nei išmintingesniu.

 „Mahatmų mokymas“

 

 Šiva toliau pasakė: … „Kas matoma šiame pasaulyje, kas girdima šiame pasaulyje, kas bešviestų, ar viduje ar išorėje, visa yra persmelkta manęs, visa persmelkiančio Vienio. Įsisąmonink tai.“

 Senovės traktatas „Sarvajnanottara“

 

 Joga iš kitų mokymų skiriasi tuo, kad  vien jos teorija yra bergždžia, ir tuo pačiu neįmanoma praktikuoti šiuos fenomenus visiškai neperpratus Jogos filosofijos.

 Svamis Ramajanda „Krija joga“

 

 Norų negalima patenkinti, tenkinant jusles. Kaip ugnis vis labiau įsidega į ją metant kurą, taip ir norai auga, kada juos bandoma patenkinti. Net jeigu visas esantis žemėje maistas, visi brangieji metalai, visi gyvūnai ir visos nuostabios moterys taptų norų apvaldyto žmogaus nuosavybe, tai vis tiek jo nepatenkintų…. Norai neleidžia žmogui suvokti savo tikrosios prigimties. Norai užtemdo išmintį taip, kaip dūmai uždengia ugnį.

 Svamis Šivananda „Karma joga“

 

 Nes žmogaus sūnus yra jūsų viduje. Sekite paskui jį! Tie, kas jo ieško, jį suras.“

 Evangelija pagal Mariją Magdalietę,  12.

 

 Suvokimas ateina pas tave šviesos greičiu, tačiau neskubėk formuluoti jo netgi pačiam sau – tai verta daryti tik žingsnis po žingsnio. Kartais protingiausia – patylėti apie tai, ką žinai.

 Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“.

 

Tautos karma priklauso nuo to, kiek žmonės, kaip visuma, laikėsi kosminio dėsnio.

 Paramhansa Jogananda

 

 Kvėpavimas yra jūsų pirmoji prigimtinė teisė. Jūsų kvėpavimas yra jūsų Dharma, ši Dharma yra jūsų Amžinasis Tėvas. Jūsų Amžinasis Tėvas sėdi jumyse, palaikydamas jus. Nėra kvėpavimo – nėra kūno. Kokios jūsų Tėvo savybės? Jis nieko neveikia, tik kvėpuoja, kvėpuoja už tave. Abi JO rankos yra užimtos: įkvepiant, iškvepiant.  Tavo kvėpavimas yra Liūtas, Karalius, kuris gali valdyti visus žvėris (savybes). Visi žvėrys jo bijo, tačiau Liūtas nebijo nieko. Stebėkite savo kvėpavimą. Jūsų kvėpavimas yra Dievas Sūnus. Jeigu jūs stebėsite kiekvieną įkvėpimą,  kaip rezultatas atsitiks tikroji koncentracija ir kontempliacija.

 Svamis Šankarananda Giri


Nesiveržkite į Dangų abiem rankomis įsikibę į Dvasinį Pasaulį, nesiekite atsisakyti žemės,  tačiau stovėkite abiem kojomis tvirtai ant žemės, pasiekite ir užvaldykite Dangų, tapdami grandimi tarp Dangaus ir žemės.

 Svamis Ramajanda „Krija joga“

 

 Ar egzistuoja tamsa? Ne. Tamsa yra šviesos nebuvimas. Šviesa gali būti tiriama, o tamsa ne. Remiantis šia asociacija ir blogis neegzistuoja. Tai tik sąvoka, kuri yra sukurta tam, kad apibrėžti Dievo nebuvimą žmogaus širdyje.

 Svamis Šankarananda Giri

 

 Viena yra gėris, kita – malonumas, iš tiesų. Abu, nors skirtingais tikslais, sukausto žmogų. [Tačiau] gera tam, kas laikosi gėrio, o kas pasirinko malonumą, tas praranda savo tikslą.

 Katha Upanišada

 

 Blogis yra tikro džiaugsmo nebuvimas.

 Paramhansa Jogananda


Jėzus pasakė: Jeigu jums sako: Iš kur jūs kilote? – sakykite jiems: Mes atėjome iš šviesos, iš vietos, kur šviesa atsirado iš pačios savęs. …

 Naujasis Testamentas

 

 Veržimąsis ir nesėkmė nepažįsta vienas kito. Prie ko besiveržtumėte, jei kam nors pasiaukojate, anksčiau ar vėliau, sėkmė ateis.

 Šri Činmojus

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

 

Parašykite komentarą