Hermio Trismegisto Smaragdo lentelė

  Lietuviškai pateikiame vieną iš žymiausių hermetinių šventraščių, priskiriamų pačiam Hermiui Trismegistui, Senovės Egipto išminčiui. „Smaragdo Lentelė“ – vienas žymiausių hermetizmo stulpų. Taip Viena Šviesa apreiškia pasauliui Meilę, Tiesą ir Atgają.

SMARAGDO LENTELĖ 1

 HERMIO TRISMEGISTO PASLAPČIŲ ŽODŽIAI

  1. Iš tiesų – be jokios netiesos, patikima ir aukščiausiąja prasme teisinga.

 2. Tai, kas yra apačioje, atitinka tą, kas viršuje aptinkama; ir tai, kas aptinkama viršuje, atitinką tą, kas yra apačioje, kad įvykdytų vieningo reiškinio stebuklą.

 3. Ir taip reiškiniai visi atsirado iš Vieno, Vienio pagalba: taip visi reiškiniai iš tos vienos esybės atsirado prisitaikymo būdu.

 4. Tėvas yra jos Saulė (Sol), motina yra jos Mėnulis (Luna). (5) Vėjas ją savo įsčiose nešiojo.(6) Žemė yra jos Maitintoja.

 5(7). Esybė ši yra visokio tobulumo tėvas Visatoje visoj.

 6(8). Jos Jėga nedaloma išlieka, jai žeme patampant.

 7 (9). Tu atskirsi žemę nuo ugnies, subtilų nuo grubaus, švelniai, su meistriškumu didžiausiu.

8(10). Ši esybė iškyla nuo žemės į dangų ir vėl į žemę nusileidžia, priimdama aukščiausių ir žemiausiųjų pasaulių jėgą2 . Taip tu įgyji viso pasaulio šlovę. Todėl tave paliks visa tamsa.

9. Ši esybė yra visų jėgų jėga: nes ji subtiliuosius reiškinius nugali visus ir į visus tvirtuosius daiktus prasiskverbia.

 10(12). Тaip sukurtas pasaulis.

 11 (13). Iš čia visokie prisitaikymai atsiranda, kurių esmė yra, kaip pasakyta (aukščiau).

 12(14). Todėl aš Triskart Didinguoju pavadintas, nes valdau Visatos išminties trejas dalis.

 13(15). Tai išbaigta, ką pasakiau aš apie Saulės priedermės veikimą3.

 ***

  1.  Viduramžiais buvo žinomas „Smaragdo lentelės“ lotyniškas rašinys, kuris, pasak padavimo, buvo atrastas ant Hermio kapo žymaus mistiko ir Pašvęstojo Apolonijaus Tianiečio (3 m. prieš m. e.  – 97 m.e. metai) kartu su knyga „Sukūrimo paslaptis ir daiktų priežasčių žinojimas“. trumpos sruogos (aforizmai) buvo iškalti ant žalios smaragdo lentelės. Mūsų laikais yra atrasti du šiek tiek besiskiriantys nuo čia pateikiamo arabiški „Smaragdo lentelės“ nuorašai, senesnis nuorašas priskiriamas alchemikui Džabirui (Gabir ibn Hajjana, 720-813). Gotlibas Latsas (Latz) ir К.H.Šmideris (Schmieder, „Geschichte der alchemic“), remdamiesi graikiškais išsireiškimais (Thelesmus, Hermes Trismegistos), mano, kas rašinys pradžioje buvo parašytas graikiškai Aleksandro Didžiojo laikmečiu. Kai kurie alchemikai mano, jog pats pirmasis rašinio nuorašas buvo parašytas finikiečių arba senąja sirų kalbomis, nes Hermis gyveno iki tvano.

 2.  Kai kurie aiškintojai mano, kad omenyje turimas filosofinis akmuo. Kuris yra dvasinis užpildas, dvasinio virsmo alegorija apie Vienį ir nedalomą pasaulį.

 3.  Kitas vertimo būdas: „Tai išbaigta, ką aš pasakiau apie Saulės veikimą“. Saulė yra Dievas Ra, Apolonas pas senovės graikus. Taip veikia Šventoji Trejybė, kurios vienas atspindys yra Šviesa arba Atgaja. Kiti du atspindžiai – Meilė ir Tiesa. Tai ir yra Hermio Visatos mokymo trys dalys, paminėtos 12 Smaragdo lentelės dalyje.

 ***

 O dabar – laisvas vertimas:

 Tokia yra patikima ir aukščiausia Tiesa: viršus atitinka apačią ir apačia atitinka viršų, kad įvykdyti tą vienintelį ir nuostabų darbą (nuo pasaulio apreiškimo iki kasdienių gyvenimo reiškinių).

 Taip, kaip visi reiškiniai gyvuoja Vienio valia, taip ir visi reiškiniai kilo iš Pirminio Reiškinio (Priežasties), kuri yra pati slapčiausia – taip viską sutvarkė Vienatinis Dievas.

 Šio Pirminio Reiškinio (Priežasties) Tėvas yra Saulė; jos Motina – Mėnulis; vėjas ją nešioja ant savo sparnų, tačiau jos maitintoja – Dvasinė Žemė.

 Tas Pirminis Reiškinys (Priežastis) [po Dievo] – visų Visatos reiškinių motina.

 Jos galybė tapo tobula, kai ji buvo sujungta su Dvasine Žeme.

 Atskirk šią Dvasinę Žemę nuo tankios arba grubios žemės su dideliu atsargumu, švelnios šilumos pagalba.

 Didžiuoju pradu ji pakyla nuo žemės į dangų ir vėl nusileidžia į žemę, iš naujo gimusi, ir aukščiausio bei žemiausio apjungta galia išauga.

 Šio dėka tu suvoksi viso pasaulio šlovę (judesys nejudant) ir tamsa pasitrauks nuo tavęs.

 Tai visų galių galia; su ja tu galėsi viešpatauti virš visų reiškinių ir perkeisti tai, kas subtilu į tai, kas tanku.

 Taip buvo sukurtas pasaulis, tačiau veiksmai, kad sektum šiuo keliu, yra paženklinti paslapties.

 Dėl šios priežasties aš vadinuosi Vienio Esme, tačiau pasireiškiu, kaip Trejybė.

 Šioje Trejybėje yra paslėpta viso pasaulio išmintis.

 Tai yra išbaigtas Suvokimas ir jį pažinsite per Saulę, kuri yra išminties Šaltinis.

Pagal Menlį P. Holą bei R.G.

***

 TABULAE SMARAGDINAE

VERRA SECRETORUM HERMETIS TRISMEGISTI

 1. Verum, sine mendasio, certum et verissimum.

2. Quod est inferius, est sicut (id) guod est superills, et quod est superius, est sicut (id) quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius.

3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione.

4. Pater ejus est Sol, mater ejus Luna; (5) portavit illud ventus in ventre suo; (6) nutrix ejus terra est.

5 (7). Pater omnis thelesmi totius mundi est hie.

6 (8). Vis (Virtus) ejus Integra est, si versa fuerit in terram.

7 (9). Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio.

8(10). Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum et inferiorum. (II) Sic habebic gloriam totius mundi. Ideo fugiat (fugiet) a te omnis obscuritas.

9. Hie (Haec) est totius fortitudinis fortitudo fortis: quia vincet omnern rem subtilem, omnemque solidam penetrabit.

10(12). Sic mundus creatus est.

11 (13). Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hie.

12 (14). Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes Philosophiae totius mundi.

13 (15). Completum est quod dixi de operatione Solis.

 –
SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą