Meistro patarimai meditavimo pratyboms

Dakpo Tashi Neužtenka to, kad meditavimo pratybos užgimė, reikia išlaikyti jas tobulomis. Jei nepalaikysite jų atsiradus meditavimo išgyvenimams, arba liksite paprastu žmogumi, arba patirsite įtampą kitokiose sampratų surinkimo pratybose, skirtose kaupimui ir apsivalymui. Tai būtų nukrypimas nuo tikrosios esmės, tarsi karalius elgtųsi kaip jo pavaldiniai arba liūtas prisijungtų prie šunų gaujos.

Norėdami tai išspręsti, kadangi atsižadėjimas yra tarsi jūsų meditavimo pratybų kojos arba sergėtojas, turite vydėti (kontempliuoti) į samsaros kančias. Giliai širdyje prisimindami, kad šis gyvenimas yra nepastovus ir neturi ilgalaikio turinio, – nutraukite savo pasaulietinius ryšius ir pasiryžkite sulyginti gyvenimą ir pratybas.

Kadangi atsidavimas – jūsų meditavimo pratybų galva arba sustiprinimas, visiškai pasitikėkite ir siųskite nuoširdžias maldas savo guru ir Kagju krypties meistrams, niekada neatsiskirdami nuo vaizdinio, kad juos matote kaip Budas.

Kadangi dėmesingumas – jūsų meditavimo pratybų sergėtojas arba širdis, niekada neapleiskite jo ne tik sesijų metu, bet atlikit pratybas nuolatiniame dėmesyje, primindami sau apie savaimingą būseną bet kuriuo metu ir bet kokiomis aplinkybėmis.

Atjautą paverskite savo meditavimo pratybų veikimu, kad ugdytumėte mylintį gerumą, atjautą ir bodhičitą visoms gyvoms būtybėms ir su atsidavimu bei siekiu jas saugotumėte.

Kol netapsite tobuli meditavimo mokymuose, būkite nuošaliose vietose ir laikykite paviršutiniškus veiksmus, kurie, atseit, „duoda naudos kitiems“, mokant ir skleidžiant dharmą – Maros sąlygotomis aplinkybėmis.

Padarykite kuklumą ir sąžinę savo meditavimo pratybų šarvais, kad vidumi liudytumėte savo protą kaip Stebėtojas, o išoriškai nesukurtumėte nepasitenkinimo savo brangiam mokytojui ar Dharmos draugams. Stropiai atlikite meditavimus, likdami giežtame kalnų atsiskyrime, uždarę savo kambarį, išlaikydami tylą ir pan.

Dagpo Tashi Namhyal (1513–1587), „Savaimingo buvimo ir aiškumo būsena“ ཕྱག་ རྒྱ་ ཆེན་ ི་ ཡིག་ ཆེན་ མོ་ གཉུག་ མའི་ དེ་ གསལ་ གསལ་ བཞུགས་ སོ སོ །

Dakpo Tashi

Mokytojo Dhakpa Tashi Namgyal atvaizdas

Vydija teskleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas kaip giliausia dermė.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą