Dora ir nedora bei tikrovės vaizdinio kūrimas

spiti22 Yra nedorų dalykų, kurie atrodo įprasti ir mums nekyla klausimų, na, yra ir tiek. Štai keletas įprastų dalykų, kurie reikalautų kitokio požiūrio taško:

1. Gauti pelną už vaistų pardavimą yra nedora, o maisto papildų parduotuves vadinti vaistinėmis yra tikrovės iškraipymas.

2. Reklama yra nedoras reiškinys, nes iškraipo tikrovę, o dažnai paprasčiausiai meluoja. Tokiam pavidale ji nereikalinga žmonėms.

3. Pardavinėti vandenį, bėgantį iš krano ir gauti pelną, yra nedora, tačiau galimas skaidrus palaikantis mokestis už jo pristatymą.

4. Iš paprasto elektros pristatymo kurti „rinką“ ir viršpelniais apiplėšti žmones yra nedora.

5. Pasipelnymo sąlygų sudarymas socialiai jautriose srityse (elektros tiekimas, šildymas, vandens tiekimas ir pan.) yra nedoras, bendruomenes turi aptarnauti tik pelno nesiekiančios įmonės.

6. Apdėti mokesčiais ir „pvemais“ socialiai jautrias sritis yra nedora, pavyzdžiui, šildymas mūsų sąlygomis yra ne prabanga, o išgyvenimo klausimas.

Tad vadinamas „liberalizavimas“ yra lygus apiplėšimui, „sveikatos reforma ir optimizavimas“ – gydymo paslaugų naikinimui, „pvemų“ sumažinimas aukščiau minėtose srityse – kai plėšikas nusprendžia iš aukos pagrobti kiek mažiau, kad ta nenumirtų. O tada paleidžiama daug reklamos apkvailinimui, suklaidinimui ir tikrovės iškraipymui. Net mandagus plėšikas lieka plėšiku, o šešėlyje tūnantis apgavikas – apgaviku.

Šių ydingų ir nedorų požiūrių viena iš šaknų yra taip vadinama Europos „liberali politika“ ir vis augantis jos atitrūkimas nuo žmogiškosios tikrovės. Na, ir pats žmogiškas godumas, žinoma…

Dvilypis pasaulis visuomet perskiria. Čia gyvendami, mes tiesiog turime vadovautis jo dėsniais. Perskyrimas nereiškia pasmerkimo, o tik galimybę atsigręžti į kitokį šios tikrovės vaizdinį, jį kurti savyje. Jei kažkas yra nedora (ir vidinis teisingumo pojūtis jumyse tam pritaria), tai kas šiuo atveju būtų dorybė (darnu)? Ateina atsakymai, kuriasi vaizdiniai. Pavyzdžiui, matau sąmoningų žmonių sukurtą savivaldą, jų sukurtas nepelno įmones, kurios užsiima vandens tiekimu. tame vaizdinyje, visi suvokia, kad pardavinėti vandenį yra nedora (kaip pardavinėti orą), tačiau galima imti skaidrų mokestį už vandens pristatymą. O taip pat yra aišku visiems savivaldos nariams, kur šis mokestis keliauja (įmonės palaikymui, žmonių algoms ir t.t.). Kurkime savyje teigiamą, gražų vaizdinį ir tegu tie vaizdiniai susilieja į nuostabią Upę, kuri anksčiau ar vėliau taps mūsų tikrove.

Būkit sąmoningi ir budrūs, mieli bičiuliai! Atskirkite dorą nuo nedoros – nedori dalykai mums pateikiami, lyg būtų savaime suprantami.

Šio mūsų gyvenimo supratimas yra vienas iš darbo su savimi pavidalų. Todėl dera ne piktintis, o ramiai ir džiaugsmingai pamatyti vaizdinį, kaip padėtį gerinti ir tame mūsų vaizdinyje ji jau yra kitokia. Todėl daugelio žmonių sutampantis vaizdinys keičia pačią tikrovę.

spiti22

Vydija teskleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas kaip giliausia dermė.

www.yogi.lt