Vidžniana Bhairava Tantra

BhairaviVidžniana Bhairava Tantra – vienas pagrindinių Kašmyro Šivaizmo šventraščių. Jame aprašyta 112 pratybų skvarmų, kurias įvairių krypčių dvasiniai mokytojai naudoja ir šiandien.

Kašmyro Šivaizmas – viena iš šešių pagrindinių Šivaizmo krypčių, įkurta Guru Vasaguptos maždaug 850 metais. Dar kitaip vadinama Tantriniu Šivaizmu. Vasagupta tiesiog atkūrė tuo metu nuopuolyje buvusią senovinę tradiciją.

Pasak tradicijos, jos šventraščiai buvo papasakoti Paties Viešpaties Šivos. Jis juos papasakojo penkiomis burnomis, kurios simbolizuoja penkias Didžiąsias Galias (energijas-šakti):

Sąmonės Galia (čit – šakti),

Palaimos Galia (ananda-šakti),

Valios Galia (ičcha-šakti),

Žinojimo Galia (džniana šakti),

Veiksmo Galia (krija-šakti).

Šventraščiai, vadinami tantromis, pasak tantrinio šivaizmo, buvo sukurti šių Didžiųjų Burnų.

Tantros yra trijų rūšių:

monistinės (abheda),

monistinės – dvilypės (bhedaabheda)

dvilypės (bheda).

Monistinės tantros (abheda) dar žinomos kaip Bhairava tantros, monistinės-dvilypės (bhedaabheda) žinomos kaip Rudra Tantros ir dvilypės (bheda), žinomos kaip Šiva Tantros.

Yra šešiasdešimt keturios Bhairava tantros, aštuoniolika Rudra Tantrų ir dešimt Šiva Tantrų ir kartu jos sudaro devyniasdešimt dvi Tantras.

Žymiausia jų – Vidžniana Bhairava Tantra, kurios vertimai bei paaiškinimai ir pateikiami priede, rusų bei anglų kalbomis.

„О Bhairavi, nepriekaištingo pranavos (skando AUM) kartojimo (giedojimo) pagalba ir tuštumos stebėjimu (susitelkimas stebint) šios pratisos ištaros pabaigoje, ir pačios aukščiausios tuštumos agnos (energijos) pagalba jogai pasiekia šią tuštumą“ (39 sutra)

„Jogui dera stebėti (susitelkimas stebint) pirma einančią būseną, prieš ištariant bet kokią raidę ir į galutinę būseną, ją ištarus – tiesiog kaip tuštumą. Tuomet, tuštumos jėgos pagalba jis pats ims tapti tuštuma savo skvarma (forma) ir savo esme.“ (40 sutra)

„Jogui dera stebėti (susitelkimas stebint) savo kūno išorę kaip (išorinę, nesąmoningą) sieną. „Nėra nieko apčiuopiamo po ja (po oda)“ – būvojant (medituojant, dhyana) tokiu būdu, jis pasiekia būseną, kuri pranoksta visus pasireiškimus, į kuriuоs galima susitelkti (medituoti, dhyana). (48 sutra).

***

PRIEDAS:

Vijnana_Bhairava 2

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt

Bhairavi

Bhairavos atvaizdas Lakšman Džu ašrame