Skaičius devyni – Pašventimas

num9Skaičius devyni simbolizuoja Pašventimą. Tai skaičius, kuris simboliškai žymi perėjimą į naują kokybę, naujus virpesius bei tų virpesių įtvirtinimą. Kitaip tariant, atgimimą, antrąją gimtį nauju, dvasiniu pavidalu.

Protėvių Lietuvoje tai buvo šventas skaičius, Ragučio skaičius. Prisimenam ir elnią devyniaragį, narsų kareivį, nukaunantį slibiną devyniomis galvomis. Kartais, kad pasiektum tikslą, tenka perplaukti devynias jūres ir devynias marias…

„Lietuvių tautosakoje žinomas nepaprastai didelis devyniaragis elnias. Jis pasirodo per Kalėdas, tai yra Saulės atgimimo dieną. (…) Kitoje dainoje elnias vaizduojamas su dešimtu ragu, kuriame esanti nauja seklyčia… (…) Pats elnias žiūri į vandenį ir skaičiuoja savo ragus.“ (Mindaugas Bartninkas. Senovės lietuviai… p. 78)

Šis stebuklingas elnias buvo žinomas visiems arijams nuo seniausių laikų.

devynragis

Protėvių Dievų pasaulis taip pat dažnai susijęs su skaičiumi 9. Štai tautosakoje sakoma, kad Perkūnas turįs šeimą. „Kiti sako, užrašyta Vilkaviškyje, esą devyni Perkūnai: aštuoni vyrai ir devinta merga. Kiekvienas jų turįs paskirtą sau metą, o tas metas, kurį valdo Perkūnaitė, esąs baisiausias, su didžiausiais griausmais. (…) Perkūnas turi devynis sūnus. Kai jis ant jų užpyksta, tai jis juos veja ir keikia. Nuo to kyla audra ir perkūnija (Kybartai)“ (Mindaugas Bartninkas. Senovės lietuviai… p. 93)

Tiesa, kitose vietose žmonės pasakoja, kad Perkūnų yra septyni, kiekvienas atsakingas už savaitės dieną, arba keturi – pagal pasaulio šalis. Kitur pasakojama, kad jis yra vienas. (Mindaugas Bartninkas. Senovės lietuviai… ten pat.)

Numerologijoje skaičius devyni yra sėkmės ir išminties, įgyjamos per patyrimą, simbolis. Žmogus, tokią patirtį turintis, pasak mūsų protėvių, yra dukart gimęs – pirmą kartą, žaliu lapeliu, antrą kartą – balta drobele.

„Pitagoriečiai vadino devynetą „vandenynu ir horizontu“, nes jame buvo visi skaičiai ir nė vieno už jo, kaip ir vandenyne (…) Juk po 9 eina 10. O ir visų skaičių šaknys, gaunamos sudedant jų dėmenis, negali pasiekti skaičiaus, aukštesnio nei 9. Taigi, jis grįžta pats prie savęs, kaip vanduo į vandenyną. (…) Nesvarbu, kiek mes išmoksime, turime grįžti prie savo ištakų dešimtuke, ir taip susidaro niekada nesibaigiantis būtovės ratas, kuriame, kai pasibaigia vienas ciklas, kitas prasideda nuo to paties taško, tik aukštesniame lygmenyje, spirale kildamas aukštyn nuo 1 iki 9. Kiekvienas mūsų pasiektas 9 yra pašventimas į naują ciklą.“ (S.B.Lawrence. Slaptasis numerologijos mokslas, Vilnius, 2009, p. 223).

Todėl kartais senovės žmonės prisibijojo šventojo devyneto, nes jis galėjo reikšti pabaigą kažko. O pabaiga visada baugina, tai nežinomų pasikeitimų pradžia.

Indijoje skaičius devyni taip pat užima ypatingą vietą: devynis kartus po dvylika – tai šventasis skaičius 108, kurio numerologinė suma yra devyni.

devyni

Dabar pakalbėsime apie matematiką, visuotinę skaičių kalbą. Turime suprasti, jog ne žmonės sugalvojo skaičius ir matematikos dėsnius, jie tik atrado tai, kas buvo nuo Kūrinijos pradžios. Tai visuotinio Dėsnio, išreikšto per skaičių, atspindys.

Vienoje iš esminių matematinių austumų (sistemų), skaičių seka prasideda nuo vieneto ir tęsiasi vis dvigubėdama. Pagal šią seką vystosi ląstelės: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 … Kartais ši seka vadinama dieviškuoju planu.

Sūkurinėje matematikoje (VBM – Vortex Based math) yra dėsningumas, kuris kartojasi šitaip: 1, 2, 4, 8, 7 ir 5 ir t.t. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 …

Pradėkime nuo 1, padauginkim iš 2, išeina 2; padaukinkim iš 2 – 4; padaukinkim iš keturių – 8; padaukinkim iš aštuonių – 16. Skaičiaus 16 numerologinė suma yra 7. Padauginame iš 16 – 32, (numeraloginė skaičiaus 32 suma 5). Jei tęstume toliau, išeitų ta pati seka: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 …

Vortex-Based-Mathematics-VBM-5-600x471

Kaip matome, 3, 6 ir 9 nepatenka ir į šią seką.

Jei pradėtume nuo 1 tik kita kryptimi, vis viena gausime vieną ir tą pačią seką, tik kita tvarka: Pusė nuo vieneto 0,5 (0 + 5), lygu 5. Pusė nuo penkių lygu 2,5 (2 + 5), suma 7, ir t.t.

Kaip ir galime matyti, čia nėra skaičių 3, 6 ir 9. Jie yra už šios visuotinės sekos ribų.

Tačiau, jei pradėtume juos dauginti, gautume keistas išdavas. 3 dauginti iš 2 lygu – 6; 6 iš 2 – 12, kurio numerologinė suma yra 3. Šioje sekoje nėra skaičiaus 9! Skaičius 9 atsiduria už abiejų sekų ribų.

Tačiau, jei pradėtume dauginti iš 9, išdavos visada sugrįžta į 9: 18, 36, 72, 144, 288, 576…

Vortex-Math-600x600

Matomas, medžiaginis pasaulis yra dvejopas. Geriausiai tai dvilypumą atspindi magnetiniai poliai.

Viena pusė arba ramstis – 1, 2 ir 4. Kita pusė – 8, 7 ir 5. Tarp šių dviejų ramsčių kyla įtampa, teka elektra (agna), teka srautas. Taip pat šį vyksmą galima įsivaizduoti lyg švytuoklės judėjimą: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2…

Šie du agnos ramsčiai yra valdomi skaičių 3 ir 6; skaičius 3 valdo 1, 2 и 4 pusę, o skaičius 6 valdo 8, 7 ir 5.

Jeigu jūs atidžiai įsižiūrėsite į paveikslėlius, pamatysite, kad prie 1 pridėti 2 lygu 3; prie 2 pridėti 4 lygu 6; prie 4 pridėti 8 lygu 3; prie 8 pridėti 7 lygu 6; prie 7 pridėti 5 lygu 3; prie 5 pridėti 1 lygu 6; prie 1 pridėti 2 lygu 3 …

Tai seka 3, 6, 3, 6, 3, 6 …

O bet tačiau šie du ramsčiai, kuriuos valdo 3 ir 6 yra patys valdomi skaičiaus 9.

3, 6 ir 9 fizikine prasme – tai virpesiai, energijos ir dažniai.

yin-yang-ios-7-symbol_318-34386-600x394

Įsižiūrėję į piešinukus, jūs pamatysite, kad prie 3 pridėti 6 lygu 9, prie 6 pridėti 3 lygu 9, visi skaičiai kartu – išdava visada 9, abiem atvejais, su 3 ir 6 bei be jų.

Tokiu būdu išeitų, jog devyni yra abiejų ramsčių, abiejų gyvenimo pusių vienybė, išreikšta per skaičių.

Pabaigai perpasakosiu sakmę apie Praamžių (Praamžiną). Ant kalno viršūnės, dangaus erdvėje, yra dievo, vadinamo Praamžiumi, rūmai, vadinami Pramžu. Jo valdžia apima dangų, erdvę, vandenis ir žemę su visais esančiais gyviais. Kai Praamžius pamatė, kad žemėje daroma daug pikta, jis pasiuntė ten du nesantaikoje tarp savęs esančius milžinus – Vandenį (Vandę) ir Vėją. Šie kaip viesulai metėsi ant vargšės žemės ir 20 dienų bei 19 naktų (20 pridėti 19 lygu 39, numerologinė suma – 9 – rg past.) tie mėtė su tokiu įniršiu, kad žuvo beveik visa, kas buvo gyva ant jos.

Tada Praamžius metė riešuto kevalą, kuris nukrito prie aukšto kalno, kur buvo susirinkę išlikę įvairūs gyvūnai, paukščiai ir keletas porų žmonių. Į tą kevalą susėdo visi gyviai, o milžinai negalėjo jam pakenkti. Būtybės, išsigelbėję Praamžino riešuto kevale, ėmė daugintis. Žmonės poromis išsiskirstė į skirtingas puses, o viena pora pasiliko toje vietoje kur jie ir gimę, bet negalėjo turėti vaikų, kadangi buvo labai seni. Praamžinas jų paguodai atsiuntė vaivorykštę Linksminę, kuri pamokė tuos senukus, kad jie šoktų per akmenis (žemės kaulus).

Kiek kartų peršoko senelis, tiek kėlėsi stiprių vyrų; kiek kartų peršoko senelė, tiek atsirado gražių merginų. Bet, ar išsigandę netikėtai pasirodžius vaivorykštei, ar dėl savo senumo jie tegalėjo šokti vos devynis kartus. Todėl atsirado devynios poros žmonių, iš kurių pasidaugino devynios lietuvių giminės (kiltys). Visos kitos tautos susidarė iš kitų žmonių porų. (Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija.1t.,Vilnius, 1992, 55 – 56 psl.)

Tos devynios poros žmonių sukūrė naują kokybę. Šią kokybę (nuo maždaug V-VIII amžių) vadiname Lietuva.

Paruošta pagal RG Narajaną ir

https://www.lifecoachcode.com/2016/10/11/the-secret-behind-3-6-9-revealed/

Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija.1t.,Vilnius, 1992

Mindaugas Bartninkas. Senovės lietuviai. Religija ir mitiniai vaizdiniai. Vilnius, 1993

S.B.Lawrence. Slaptasis numerologijos mokslas, Vilnius, 2009

torus1

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt