Vydos/Žinojimo Tantra: Paslapčių knyga

shiva-shakti-bhairavaVydiniana Bairava Tantra (Vijnana Bhairava tantra): Paslapčių knyga(Trumpos meditavimų temos pagal Ošo)

Deivė paklausė:

О, Šyva! Kame yra tavo tikroji Esmė?

Kas yra ši stebuklų pripildyta Visata?

Kas yra visa ko pradžia?

Kas suderina Visatos rato ašį?

Kas yra gyvenimas be pavidalų, kuris persmelkia visus pavidalus?

Kaip mes galime pasinerti į tai visiškai, už erdvės ir laiko, be vardų ir aprašymų?

Išvaduok mane iš abejonių!

Šyva jai atsakė:

Stebėk tarpą tarp dviejų kvėpavimų

Sutra: О, spindinčioji, šis patyrimas gali prasidėti tarp dviejų kvėpavimų.

Po to, kai kvėpavimas įeis (žemyn) ir kaip tik prieš tai, kai jis išeis (į išorę) – geras poveikis.

Stebėk apsisukimo tašką tarp dviejų kvėpavimų

Sutra: Kuomet kvėpavimas pasisuka nuo įkvėpimo link iškvėpimo ir kuomet jis vėl pasisuka nuo iškvėpimo link įkvėpimo – pastebėk ir suvok abi šias akimirkas.

Stebėk persikeitimo tašką tarp dviejų kvėpavimų

Sutra: Arba, kada tik beįvyktų įkvėpimo ir iškvėpimo susiliejimas – tą pačią akimirką prisiliesk prie ašies, tuščios, tačiau pripildytos agnos (energijos).

Suvok kvėpavimo sustojimo akimirką

Sutra: Arba, kada kvėpavimas iškvėpus visiškai užsibaigė ir laikinai sustojo, arba įkvėpus jis visiškai užsibaigė ir sustojo – per tokius visaapimančius sustojimus mažasis žmogaus „aš“ išnyksta. Tai sunku atlikti tik nešvariesiems.

Sutelk savo dėmesį į trečiają akį

Sutra: Dėmesys tarp antakių, tegu protas atsiduria prieš mintis. Leisk pavidalui prisipildyti kvėpavimo esme iki viršugalvio, o ten – tėkmė, kaip šviesa.

Susitelk į tarpus tarp dienos darbų

Sutra: Užsiimdama kasdieniais reikalais, išlaikyk dėmesį tarp dviejų kvėpavimų, ir atlikdama šitai, per keletą dienų gimsi iš naujo.

Būdas išlikti sąmoninga miegant

Sutra: Esant nematomam kvėpavimui kaktos (kaukolės) viduryje, kai jis pasiekia širdį užmigimo akimirką, valdyk savo sapnus ir pačią mirtį.

Stebėk apsisukimo tašką su atsidavimu

Sutra: Su visišku atsidavimu susitelk ašyje tarp dviejų kvėpavimo susijungimo taškų ir pažink tą, kuris Stebi.

(……)

VISĄ RAŠINĮ GALIMA SURASTI ČIA:

Vydžiniana Bairava Tantra_OŠO

ψ

O ČIA rasite daugiau žinių apie tantras ir kitus „Bairavos“ vertimus anglų bei rusų kalbomis.

shiva-shakti-bhairava

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt