Šivanandos žinutė: apie vertybes

   Vienas didžiausių gyvenimo poreikių yra dvasinių vertybių meditacija.

 

Šri Panaldži,

Mylimas mokiny,

 

Matyk Viešpatį visuose pavidaluose. Matyk Viešpatyje visus pavidalus. Matyk visą pasaulį kaip Dievą. Taip pat kontroliuok pyktį ir dirglumą. Būk paprastas ir kuklus. Tarnauk vargšams ir ligotiems. Tarnavimas yra garbinimo aktas.

 

Su Motinos nuostata – Radhikos (Radha – Krišnos mylimoji) jausmu – žvelk į savo partnerį.

Mintyse nusilenk.

Tegul Viešpats Krišna laimina tave ir tavo šeimą.

 

Šivananda


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Svamio Šivanandos ašrame Rišikeše.

Daivos Kaminskaitės nuotr.