Išminčių citatos 27

   Išminčių citatos.

Negyvenau, bet sapnavau,/ Kad gyvenau/ Ir mano gyvenime/ Gyvenimai nebesutilpo…

L.L.

*

Bendra kančių ir džiaugsmų žemėje suma visada išliks nekintama, mes tik perkeliame ją iš vietos į vietą, tačiau ji nuo to nedidėja ir nemažėja.

Svamis Vivekananda

 

*

Meilė yra tik ten, kur nebėra ambicijų, išdidumo, norų vardų, kur nebesinori vertinti ar teisti, kur jauti Dievą. Nieko nelauk ir nieko nereikalauk. Priimk visus tokiais, kokie jie yra, bet pasistenk, jei galėsi, parodyti jiems Šviesą juose pačiuose, parodyti jiems Meilę, pamokyk juos džiaugtis. Būk Meilė ir sėk Meilę.

Audronė Ilgevičienė „Menas mylėti“

 

*

Tereikia tik laukti. Sėdėti sau ramiai ir laukti tinkamo momento. Nebandyti ko nors pakeisti prievarta, o žiūrėti, kur neša srovė. Pasistengti į viską žvelgti teisingai. Jei taip elgsiesi, tuomet savaime žinai, ką turi daryti.

Haruki Murakami, „Dansu dansu dansu“

 

*

Neturime pagrindo nepasitikėti savo pasauliu, nes jis nėra mums priešiškas. Jeigu jame yra siaubų, tai čia mūsų siaubai, jeigu jame yra bedugnių, tai tos bedugnės mums priklauso, jeigu tyko pavojai, tai turime mėginti juos mylėti. Ir jeigu kursime savo gyvenimą, remdamiesi principu, kad visada reikia laikytis to, kas sunku, tai tie dalykai, kurie mums dabar dar atrodo labai svetimi, pasidarys mūsų tikriausiais ir ištikimiausiais bičiuliais.

Raineris Marija Rilkė, „Laiškas jaunam poetui“

 

*

Meilė – tai menas įžvelgti džiaugsmą ir Gėrį ten, kur jų niekas nemato, įžvelgti tikrąjį Grožį po skarmalais ir šiukšlėmis, pamatyti Šviesą ten, kur ji apgaubta tamsos ir padėti jai atsiskleisti. Tai ne tik menas visa tai išvysti, bet ir menas turinčiam parodyti, kad jis tai turi.

Audronė Ilgevičienė „Menas mylėti“

 

*

Kvėpavimas yra neprisirišimo simbolis. Jis ateina ir išeina, niekur ilgam neužsilaiko. Jis yra ir jo nėra.

Svamis Šankarananda Giris, Vilnius 2010.05.09.

 

*

Jei apie tave kalba negerai, tačiau sako tiesą, tobulink save, jei gi tai yra netiesa, tuomet pasijuok.

Rytų brangakmeniai (atrinktas J.P.Blavatskajos)

 

*

Tylėjimu įtvirtinkite savąjį Žinojimą.

Agni Joga

 

*

Laimingiausias tas, stovintis ant Tikėjimo lyg ant uolos.

Šri Aurobindo

 

*

Geriausiai tu mokai to, ko labiausiai norisi išmokti pačiam.

Ričardas Bachas „Mesijo vadovėlis“

 

*

Žinau, kad esi, kur esi kaip esi, nežinau…

Vincas Mykolaitis Putinas

 

*

Sveikata yra tik priemonė tikslui pasiekti. Jei sveikata būtų mūsų tikslu, mes būtume panašūs į gyvūnus, kurie retai serga.

 Svamis Vivekananda

 

*

Išmintis neliūdi ir labai nesidžiaugia, nes kas galėtų pasakyti, ką neša savyje tas liūdesys ar džiaugsmas, arba tai, kas juos iššaukia. Kaip dažnai džiaugiamasi tuo, kas vėliau atneša nelaimes, ir atvirkščiai. Todėl geriau įtvirtinti pusiausvyrą ir, pakylant virš nesibaigiančių reiškinių tėkmės, išlaikyti sąmonę virš dvipolinių astralo reiškinių, tai yra išlaikyti tikrą beaistriškumą.

 B.Abramov „Agni jogos pasireiškimai“

 

*

Kai nereiški gyvenimui jokių pretenzijų, tai viskas, ką tik gauni, yra dovana.

Erichas Marija Remarkas

 

*

Nevalia išsigąsti, jeigu prieš Jus iškyla toks didelis liūdesys, kokio dar niekada nebuvote regėjęs; jeigu nerimas nelyg šviesa ir debesų šešėliai slenka per Jūsų rankas ir visus Jūsų darbus. Turite galvoti, kad Jums kažkas darosi, kad gyvenimas Jūsų nepamiršo, kad jis laiko Jus rankose; jis neleis Jums nukristi.

Raineris Marija Rilkė, „Laiškas jaunam poetui“

 

*

Maitinamosios substancijos, kurioms žmogus dėkingas už gyvybingumą, sveikatą bei savo fizinio kūno išsaugojimą, turi ne tik fizinę-apčiuopiamą prigimtį, tuo pačiu mastu, kaip ir žmogus, kuris savo prigimtyje turi ne tik fizinį-apčiuopiamą kūną, tačiau fizinę, eterinę, sielos ir dvasinę prigimtį.

Rudolfas Štaineris

 

*

Meilė – tai pasiaukojimas. Meilė – tai atsakomybė prieš Visatą ir savo sielą. Tokia atsakomybė niekada neleis apgaudinėti kito, sukčiauti, pykti ir teisti, kankinti ir keikti, rodyti savo ambicijas ir būti išdidžiam.

Audronė Ilgevičienė „Menas mylėti“

 

*

Tik neieškok jos pasauly. Prasmę gali rasti vien savyje.

Ričardas Gavelis, „Vilniaus džiazas“

 

*

Į viršūnę žmonės kopia įvairiai. Tačiau, kad ir kas būtum, pasiekęs viršūnę, tik riedėsi nuo kalno žemyn. Šito sustabdyti dar niekam nepavyko. Blogiausia, kad niekad nežinai, ar tą viršūnę jau pasiekei. Manai vis dar kopiąs į viršų, o pasirodo, kad jau perkirtai lemtingą ribą. Niekas tavęs neįspės.

Haruki Murakami, „Dansu dansu dansu“

 

*

Pasauliui visiškai nereikia mūsų pagalbos. Mūsų pasaulis buvo sukurtas ne tam, kad mes su jumis jam padėtume.

Svamis Vivekananda

 

*

Jei nori gyventi sau, gyvenk kitiems.

Seneka

 

*

Būti puiku…

 Raineris Marija Rilkė

 

*

Galų gale visi prisiminimai liūdni, nes vienaip ar kitaip yra susiję su praeitimi.

Erichas Marija Remarkas

 

*

Tik tie, kurie surizikuoja nueiti per toli, sužino, kaip toli jie gali nueiti.

 Thomas Stearns Eliot

 

*

Žmoguje viskas turi būti gražu: ir veidas, ir drabužiai, ir siela, ir mintys.

 Antonas Čechovas

 

*

Ąžuolynas visais laikais bus ta vieta, kurioje žmonės semsis išminties, stiprybės ir ramybės, pamąstys apie tautos vienybę, jos garbę ir ateitį.

 Etnologas Dr. Vygandas Čaplikas

 

*

Kokia paprasta, kokia paprasta, lengva ir laisva tarnystė Šviesai, jei šia tarnyste dega širdis. Tik neleisti dvasios liepsnai užgesti…

B.Abramov „Agni jogos pasireiškimai“

 

*

Praeitis lieka praeityje.

 Liaudies išmintis

 

*

Nėra kitų būdų pažinti Brahmaną (beformį Viešpatį) kaip savo paties intuicija. Intuicija yra išminties akis. Ugdyk vidinę išminties akį kruopščia vidinės Savasties meditacija.

Svamis Šivananda

 

*

Šis pasaulis nei geras nei blogas: kiekvienas žmogus pats sau kuria savo pasaulį.

 Svamis Vivekananda

 

*

Jei žmonės priimtų gyvenimą ne taip rimtai, tuomet jie gana greitai galėtų jį padaryti labiau tobulesnį.

 Šri Aurobindo

 

*

Visa Aš Esu ir visa manyje sudėta. Nesu vienišas, nes visa kas yra Esu… Kai nebuvo šviesos – Aš buvau, kai tamsos nebuvo – Aš buvau, kai nieko neliks, sąmonės balsas kartos – Aš Esu.

 Mokytojų išmintis

 

*

Ugnis…, kuri viską suteikia, viską apvalo ir nieko nereikalauja.

 Agni joga

 

*

Juokas yra jėga, jėga yra juokas.

 Ekspromtas „Narajanos“ jogos centre

 

*

Išminčius nekalba apie tai, ką daro, tačiau nedaro nieko, apie ką negalėtų kalbėti.

 Rytų brangakmeniai (atrinktas J.P.Blavatskajos)

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Šri Aurobindo biustas jo ašrame Delyje (Indija)

R.G.Narajano nuotr.