Išminčių sakymai 71

Yantra_yatra7 Tu nemiršti, miršta tik menamybė.

Ošo

*

Stipriosios žmogaus savybės turi rodyti atjautą silpnosioms. Taip pasiekiama pusiausvyra. Kas esti pusiausvyroje, yra darnoje. Ir visa tai kartu vadinama Yama. Jūs leidžiate viskam gyventi jumyse, tiek kūne, tiek gyvenime. Ir būti taikoje.

Svamis Šankaranada

*

Gyvenkime ne asmenybėje, o amžinybėje.

RG Narajanas

*

Užuot tai pavadinęs, būk šia paslaptimi./ Instead of naming it, be this mystery.

Swamis Abhishiktananda

*

Jei esi čia, manydamas, kad nušvitimas yra tavo tikslas, tu negali čia būti. Kūniškai gali čia atrodyti esantis, tačiau tu negali būti kartu su manim. Tikslas yra ateityje, o aš esu čia. Į tikslą orientuotas protas yra sąlygotas būti ateityje – dėl to niekada nesusitiksime.

Ošo

*

Žmogus yra Didžioji Galimybė, nes jam ištinka Malonė atsibusti iš miego į Gyvą Suvokimą užu visų riboženklių.

RG Narajanas

*

Kelyje visada veikia taisyklės ir įstatymai. Ir tai žmogiškajame pasaulyje pasireiškia sąžinės pavidalu. Kuomet sąžinė tyra, o sąmonė skaisti, tada tarp reiškinių stoja giminiški ryšiai, ir tai žmonėse pasireiškia atsidavimo ir ištikimybės skvarmomis. Kada vidinė švara ir pilnatvė nukrypsta į išorę, tai pasireiškia nuotaikomis ir tampa deivirpa (muzika). Kuomet tikėjimo išgyvenimas išryškėja pavidaluose ir veikia kūne dermėje su ženkliniais pasaulio raštais, tai žmonių santykiuose pasireiškia kaip apeiga.

Čžuan Czi

*

Matrica tai Sistema. Sistema yra mūsų priešas. Tačiau, kai tu joje… atsigręžk, ką tu matai? Verslininkus, mokytojus, advokatus, darbo žmones, įprastus žmones, kurių protus mes gelbėjame. Tačiau iki tol, kol šie žmonės yra Sistemos dalis, jie visi mūsų priešai. Tu turi prisiminti, kad dauguma nepasiruošę priimti Tikrovę, o daugelis tiek apnuodyti ir taip beviltiškai priklausomi nuo Sistemos, kad kovos už ją. Jeigu tu ne vienas iš mūsų – tai vienas iš jų. Kiekvienas mūsų neatbudintas yra potencialus agentas.

Morfėjus iš filmo „Matrica“.

*

Asmens suvokimas apie tai, kas yra priimtina ir kas nepriimtina keičiasi pagal tai, kokie norai vyrauja šią akimirką. Tačiau kol yra noras, žmogus negali nevertinti savo patyrimų savęs paties atžvilgiu. Jis skirsto savo patirtis į dvi dalis, kurių viena yra palanki noro įgyvendinimui, o kita dalis yra kliūtis norui išsipildyti. Vietoje to, kad stebėtų gyvenimą be jokių lūkesčių ir apribojimų, protas pasidalina į dvi dalis.

Meher Baba

*

Darnus Žmogus – laisvas žmogus.

RG Narajanas

*

Ne daiktai yra ydingi, o sielos.

Seneka

*

О, сколько в мире мертвецов, а снег живее нас./ O kiek pasauly negyvų, o sniegas gyvesnis už mus…

Boris Čičibabin, poetas

*

Aš nemokau tavęs apie Dievą. Visi mokymai yra apie ką nors. Žodis „apie“ reiškia „aplink“. Visi mokymai yra apie ką nors ir sukasi aplink ką nors. Jie sukasi ratais. Jie suteikia tau žinių, bet nepaverčia žinančiuoju.

Ošo

*

Tas, kur žingsniuoja ne į koją, girdi kitokius būgnus…

Kenas Kizis “Skrendant virš gegutės lizdo”.

*

Žmogus yra Didžioji Galimybė, nes jam ištinka Malonė atsibusti iš miego į Gyvą Suvokimą užu visų riboženklių.

RG Narajanas

*

Išmintis sako, kad esu niekas. Meilė sako, kad esu viskas. Tarp šiųdviejų teka mano gyvenimas.

Šri Nisargadata Maharadžas

*

Susiruošei pakeisti save? Pradžiai pasiek ramybės būseną sieloje, kad matytum aiškiai, kas vyksta. Paskum dėk žingsnį atgal. Paskum sugrįžk į pirminį tašką. Ir toliau tęsk gyventi. Štai ir viskas.

Vėjus De-Hanis

*

Jei nevykdote sadhanos (dvasinių pratybų) viskas tampa aklatikyste.

Svamis Šankarananda

*

Atspindžių prote yra begalybė. Tačiau Yra tik vienas Stebėtojas, jis visuotinis pasaulio matytojas ir liudytojas. Regimybės galia didelė, bet Tiesa yra viena ir ji už daugio, vienatinė. Viena Horo Akis pasirodo kaip milijardai akių, – vienai iš milijardų akių, kuri save apribojo asmenybe. Taip jau „matricoje“ įprasta…

G Narajanas

*

Kol tu esi neįgalus, kad pasakytum „ne“, tavo „taip“ neturi prasmės.

Ošo

*

Paaiškinsiu, kodėl tu čia. Todėl, kad tu kažką supratai. Tu negali šito išreikšti, tačiau jauti. Tu visą gyvenimą jautei, kad pasaulis netvarkoje, keista mintis, bet jos neišprašysi, jinai, lyg širšė prote – veda iš proto, neduoda ramybės… Tai ir atvedė tave pas mane. Ar supranti, apie ką kalbu? Tu nori sužinoti, kas tai? Matrica aplink, ji supa mus, net dabar ji šalia mūsų. Tu matai ją, kai žiūri pro langą arba įjungi televizorių, tu jauti ją, kai dirbi, eini į šventyklą, kai moki mokesčius – visas pasaulėlis, užnertas ant akių, kad paslėptų tiesą: kad tu tik vergas, Neo. Kaip ir visi, tu nuo užgimimo grandinėse, nuo gimimo kalėjime, kurio nepajausi ir nepaliesi – proto belangėje. Déjà, neįmanoma paaiškinti, kas yra matrica. Tu pats turi pamatyti. Nevėlu atsisakyti, paskui kelio atgal nebus…

Morfėjus iš filmo “Matrica”.

*

Jeigu mes visi žinotumėm visa tai, kas yra kalbama apie mus visus, niekas su niekuo nesikalbėtų.

Steponas Cveigas, rašytojas

*

Nereikia egzistuoti, kad tiesiog Būtum.

RG Narajanas

*

Laisvė yra sielos pakėlimas virš skriaudų, pasidarymas jos tokios, kad vien iš jos ateitų džiaugsmai, pašalinimas iš savęs išorės dalykų, kad nereikėtų gyventi nerimaujant, bijant visų juoko, visų liežuvių.

Liucijus Anėjus Seneka. Apie sielos ramybę.

*

Esmė ta, kad atbustum, o ne parašytum daktarinę disertaciją apie atbudimą.

Džedas Makena

*

Jei viską darysite giliai, su meile, – nebūsite įsitraukę į šį gyvenimą. Viską darykite su meile – tada būsite laisvi.

Svamis Šankarananda

*

Jogas mato tikrovę tokią, kokia ji yra, o ne tokią, kokią ją piešia asmenybės įrankiai. Žemesniosios prigimties valdomos juslės iškreipia vaizdą tiek į patį save, tiek į išorę. Jogas stebi savo gyvenimą, lyg kino filmą. Nukreipęs dėmesį vidun, nuo filmo link jo žiūrovo, jis atpažįsta patį save.

RG Narajanas

*

Esu laimingas, jei supratote netikro dvasingumo žalą. Dažnai ne plati sąmonė, o skausmingas psichinės agnos iškrypimas tampa pakaitalu. Štai iš kur baimės, štai iš kur savigaila, štai iš kur įnoriai, štai iš kur neveikimas, štai iš kur vengimas pasišvęsti, štai iš kur neteisingi vertinimai, štai iš kur neatsakingumas, argi ten berastum tarnystę atgajos labui? Tiems, kas vengia darbo, reikia tvirtai suvokti, kad jų dūsavimai turi mažiau reikšmės, nei žolelės krustelėjimas. Taip pat tie, kas panyra į žvaigždinius/astralinius pasaulius be pakylėjimo suvokimo, jūs turite žinoti, kaip esate atsakingi už erdvės taršalus. Tik sąmoningumas gali jus vesti ir įgalinti atpažinti teisingą kryptį. Taip pat ir tiems, kas laiko tarnystę atgajai auka, už kurią turi būti atlyginta, jie gali būti atlyginti geležimi, bet ne sąmonės išsiplėtimu. Įtvirtinkite nuostatą, kad sąmonės lengvumas yra tas magnetas, kuris pritraukia visas naudingas agnas. Kaip lobis, neišsemiama sąmonė nuves jus į aukštumas, kur pergalė. Argi pridera leisti žmogaus sąmonei apaugti samanomis?! Reikia prajausti, kur norėtumėte keliauti! Sąmonės ugnis apšvies jūsų kelią!

Agni joga, 591.

*

Praeities jau nėra, o ateitis dar neatėjo. Amžinas „čia ir dabar“ yra visuomet su mumis. Ir tik šis pojūtis yra tikras ir amžinas. Neįvertindami dabarties akimirkos, laukdami ateities arba gailėdamiesi praeities, vėjais leidžiame dabartį. Nukreipdami dėmesį nuo amžino „dabar“ į savo mintis ir jausmus apie praeitį ir ateitį, gyvename savo proto sukurtame narve – menamame pasaulėlyje.

RG Narajanas

Vydija te skleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas, kaip giliausia dermė (darna).

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Parašykite komentarą