Ani Bezant: įvadas į jogą

   Pateikiama vienos iš teosofijos klasikų Ani Bezant knyga „Įvadas į jogą“. Teosofo požiūris į jogą ir jogos praktikas. Kaip bepavadintume dvasines praktikas, – jos gali skirtis išorės formomis, tačiau ne vidine esme. Tradicinė jogos praktika turi savuosius instrumentus, tačiau už jų slypinti Esmė – viena ir nekintanti per amžius.

***

ivadas i joga

***


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą