R.Ambraziejienė. Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai.

zenklai_ivaizdiniai_simboliaiVertingas veikalas, kuriame dvasiniai ieškotojai ras sunkiai apčiuopiamą „kažką“, ką galima pavadinti savu, artimu mūsų tautos sąvasčiai. Rasos Ambraziejienės knygoje (I leidimas – 1999 m., II leidimas – 2003 m.) gilinamasi į simbolius, jų prasmę, kilmę bei tarpusavio sąsajas, bandant aprėpti juos kaip visumą. Tyrinėjant remiamasi lietuvių tautinės kultūros įžvalgomis, vis dėlto siekiant įvaizdinių nesusieti su kurios nors vienos kultūros ar religijos įtaka, tuo parodant simbolių visuotinumą visose senosiose kultūrose. Taip autorė demonstruoja platų kultūrinį horizontą.

Knygoje aptariami ne tik svarbiausi geometriniai pavidalai – taškas, ratas, tiesė, kryžius, svastika, trikampis, kvadratas, bet ir spalvų bei stichijų – ugnies, oro, žemės ir vandens – simbolika. Pridedama išsami visų pagrindinių simbolių lentelė. Minimi ir sakralieji Sodnai bei daugelis kitų vertingų temų. Pažymėtina autorės vidinė prajauta – todėl tekstas yra gyvas ir spinduliuoja bendrinę Žinyčios (teosofinę) Šviesą.

 ***

KNYGĄ GALIMA RASTI ČIA.

Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai / Rasa Ambraziejienė. – 2-asis red. leid. – [Kaunas] : Kauno tautinės kultūros centras, [2003]. – 131 p. : iliustr. – Tiražas [100] egz. – ISBN 9955-9316-2-0

 ***

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

zenklai_ivaizdiniai_simboliai