Iš vaikų laiškų Dievui

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/12/vaikai-indija.jpgIš vaikų laiškų Dievui – vaiko lūpomis byloja išmintis. Ir suaugę gali daug ko išmokti, ypač, – nuoširdumo, betarpiškumo ir šviesaus požiūrio į gyvenimą.

Jeigu Tu padarysi pasaulio pabaigą, tai kas Tau paskui melsis?

Petriukas, 4 klasė

O štai žvakutes cerkvėse parduoda – tai Tavo verslas?

Tolikas, 2 klasė

Aš perskaičiau, kad Kristus yra žydas, bet jis gi Tavo sūnus, tai ir Tu taip pat esi žydas?

Asia, 2 klasė

Na gerai, Kristus kentėjo dėl žmonių, bet dėl ko kenčia žmonės?

Jurgis, 4 klasė

O kitas šalis Tu aptarnauji?

Vytukas, 3 klasė

Aš Tave, žinoma, myliu, tačiau mamą ir tėtę daugiau. Ar tai gerai?

Zoja, 3 klasė

O galima man nemirti, a?

Julia, 1 klasė

Aš supratau, kad Tu pats svarbiausias Žemėje, nors ir gyveni Danguje. O Tave vėl išrinks?

Sioma, 1 klasė

Viešpatie, o Tu mamos klausei vaikystėje?

Gabrielė, 2 klasė

Кaip gi taip: viskam Viešpaties valia?! Ir vasarai, ir mamos ligai, ir karui?

Маratas, 2 klasė

O kada Žemėje šaudo, tu Viešpatie, negirdi?

Valerikas, 2 klasė

Tu turi protą ar visas esi sudarytas iš sielos?

Ženia, 3 klasė

Žmonės taip kenčia Žemėje, nejaugi Tavo pragare yra dar blogiau?

Radikas, 4 klasė

Tu Biblijoje rašai, kad iš pradžių buvo žodis. Koks?

Ruslanas, 1 klasė

Kad Tu atleistum man nuodėmę, pirmiausia reikia ją padaryti?

Petia, 1 klasė

Kodėl vargšai prašo išmaldos prie bažnyčios, tai tam, kad Tu atsižymėtum, kas duoda?

Irutė, 2 klasė

Žmogui negalima valgyti mėsos, o kotletą?

Мiša, 3 klasė

Dievuli, o sielą Tu man įdėjai mano ar kažkieno kito?

Stasiukas, 2 klasė

Tuomet, jei aš teisingai supratau evoliuciją, Tu sukūrei Adomą ir Ievą, o jau paskui žmogus kilo iš beždžionės?

Serioža, 5 klasė

O į kitas planetas tu žiūri be susierzinimo?

Аndriukas, 2 klasė

Kodėl žmogų augino metų metus, o paskui bum – ir jis jau miręs?

Vasia, 2 klasė

Kodėl Tu bijai pasirodyti žmonėms?

Dima, 4 klasė

O kaip tu gimei?

Аlioša, 1 klasė

Kaip tai, – iki to, kada dar nieko nebuvo? Juk kažkas vis tik buvo?

Nastia, 1 klasė

Gal aš galiu Tau kažkuo pagelbėti?

Sveta, 2 klasė

Pasakyk man, tik paslapčia, ar mane myli kas nors?

Аnzorikas, 3 klasė

O iš kur tu mus stebi?

Ruslanas, 2 klasė

Dievuli, kiek man reiks gyventi?

Оlia, 1 klasė

Ar tiesa, kad Graikijoje buvo tikri mitai?

Vladikas, 3 klasė

Ar tu gali padaryti, kad pas žmones nebūtų nelaimingų atsitikimų?

Lada, 2 klasė

Kodėl tu užsinorėjai sukurti Žemę?

Аndrius, 4 klasė

Tu geras, bet kodėl reikia, kad žmonės Tavęs maldautų: tą padaryk, šitą atsiųsk.

Nataša, 4 klasė

O kaip tu tapai visagaliu?

Ira, 1 klasė

Na, o dabar Tu antrą kartą žmogų sukurtum?

Оlegas, 3 klasė

Viešpatie, pradėkim draugauti?

Fedia, 1 klasė

Žemėje tiek daug bėdų ir kančių, kad žmonėms nebūtų gaila numirti?

Igoris, 4 klasė

Kaip tu vienas viską matai iš karto?

Stasikas, 2 klasė

Kaip man gyventi, kad visi pasaulyje būtų laimingi?

Liza, 2 klasė

O kas jeigu žmonės Tavęs nemyli, o bijo?

Ruslanas, 2 klasė

Kodėl Tu sukūrei šitą pasaulį, Tu ką, nesupratai, kad bus tiek daug rūpesčių?

Коstia, 4 klasė

Kam aš reikalingas šioje Žemės planetoje?

Оlegas, 2 klasė

O pas ateivius irgi bus pasaulio pabaiga?

Liova, 2 klasė

Kodėl pas mus žaizdos užgyja, o pas Tave ne?

Denis, 4 klasė

Kas būtų Žemėje, jei Adomas ir Ieva nebūtų pažeidę Tavo įsakymo dėl obuolių?

Valentinas, 4 klasė

Įvairiose knygose Tave aprašo įvairiai. Kur galima būtų gauti Tavo nuotrauką. Nors ir senovinę?

Raja, 3 klasė

O vat girinis, ragana, naminukas, fėjos – tai iš Tavo pasaulio ar iš žmonių?

Onutė, 3 klasė

Kodėl anksčiau žvėrys kalbėjo, o dabar nemoka? Netgi gyvatė kalbėjosi su Ieva.

Ieva, 3 klasė

O jeigu visi žmonės pateks į rojų, tai vietos ten neužteks?

Аndrius, 3 klasė

Ar tiesa, kad iki Tavęs visi žmonės buvo beždžionėmis?

Serioža, 4 klasė

Kodėl Tu žmonėms viską atleidi, o mokytojai – ne?

Коstia, 2 klasė

Jeigu aš pateksiu į pragarą, Tu mane ten pamatysi ir žiūrėsi, kaip iš manęs tyčiojasi?

Glebas, 3 klasė

O štai kada manęs dar nebuvo, Tu žinojai, kad aš būsiu?

Lionia, 4 klasė

O galima negimti?

Sveta, 2 klasė

Ką reikia padaryti su gyvūnėliu, kad jis patektų į rojų kartu su mumis?

Egonas, 3 klasė

Tu sukūrei žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą, o ateivį?

Zoja, 4 klasė

O Tau nebuvo taip: kažkas Tau simpatiškas, bet jis visai nežiūri į tavo pusę?

Оlia, 3 klasė

Kiek dar kartų aš klysiu meilėje? Тrys kartai jau yra.

Jura, 2 klasė

Kiek tikinčiųjų tarp tikinčiųjų?

Zoja, 4 klasė

Kai manęs nebus, aš save matysiu?

Tolikas, 2 klasė

Kodėl mes ateinam į šitą gyvenimą iš ano gyvenimo?

Ruslanas, 2 klasė

Galima, aš Tau kartais prisisapnuosiu?

Valera, 3 klasė

Dievuli, tegu aš gyvensiu tiek, kiek nori mama.

Vera, 1 klasė

Padėk man prašau, gerai mokytis mokykloje visą gyvenimą.

Veročka, 1 klasė

Viešpatie, aš Tau labai dėkinga už viską, ką Tu man padarei anksčiau. Bet padėk man dabar. Mano tėvelį pasodino į kalėjimą nė už ką, ir dabar jis jau sėdi 8 mėnesius. Aš jo laukiu visą laiką. Jeigu turėčiau galimybę, tai jį išlaisvinčiau. Labai Tavęs prašau, padėk man. Tai pats didžiausias prašymas. Paskui aš Tavęs daugiau niekada netrukdysiu. Net jeigu numirti reikės.

Irutė, 4 klasė

Aš tai paprašyčiau proto mano tėveliams, nes jie manęs visai nesupranta.

Nadia, 3 klasė

***

Iš: https://forum.roerich.info“>https://forum.roerich.info

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/12/vaikai-indija.jpg

Viktorijos nuotr.