Kvietimas: Ugnija Šventa Ragučio šventykloj

Ragutis akmuoŠventoji Ugnelė Ragučio šventykloje (prie Ragučio akmens) liepsnoja, kūrenasi nuo 2012 m. lapkričio 14 dienos. Susikūrė savanorių Ugnelės sargavotojų ratas. Kviečiame visus tuos, kurie norėtų prisidėti, dabojant, sargavojant Šventąją Ugnį – Ugniją (Agniją). Kad ji liepsnotų ir toliau ilgus metus.

Kuriam Ugnį Šventą – kaip ir mūsų Prabočiai darė. Tai, ką čia darom, nėra „religija“. Protėviai tokios sąvokos neturėjo. Buvo Vydija, tikyba, žinyčia. Ugnis dega mūsų šaknų, protėvių atminimui.

Senoliai taip pat degė Ugnis (pagrindinėse šventovėse), kurios niekada neužgesdavo, tai buvo Amžinosios Ugnys. Jie žinojo: kol dega ši Amžinoji Ugnis, šios Žemės ir Tautos Dvasia yra gyva. Kai Ugnys buvo užgesintos, su jomis pasitraukė ir senoji Protėvių Žinyčia – tikrasis-pilnasis Žinojimas. Užleidęs vietą daliniam žinojimui. Tam mažam dvilypiam suvokimui, mažoms „tiesoms“, kurias dažnai girdime iš visų kampų ir dabar.

Mūsų protėviui Vydijai buvo būdingas darnos siekimas, o ne kraštutinumai. Darna ir Ramybė suteikia galimybę pasiekti būseną, kurią galėtume pavadinti Ašaine. Šią šviesią būseną ženklina Šventoji Ugnis.

Šiuo esmingu mums visiems metu, kviečiu savo sąmoningu veiksmu prisidėti prie Šventos Ugnies (Ugnijos-Agnijos) palaikymo. Palaikyti žvakės degimą – Ugniją, Agniją Ragučio šventykloje Vilniuje.

Tiems, kas širdimi jaučia, kad kad tai jums, – ir turi dvasinės valios prisidėt:

prisiimti atsakomybę už Šventos Ugnelės palaikymą septynias dienas, vieną savaitę nuo sekmadienio iki sekmadienio (tai būtų 7 dvasinio susikaupimo dienos); sekmadienį priežiūros ratą perduoti kitam žmogui… ir t.t.; nebūtina vykdyti apeigų ar kartoti maldų.

Yra septynios dienos, kai reikėtų nuolat būti Vilniuje, lankyti Šventyklą kiekvieną dieną, ją aptvarkyti, laikyti vandenį akmens talpykloje švarų ir, svarbiausia, užtikrinti, kad Šventoji Ugnelė degtų NUOLATOS. Ir taip Didžioji, Amažinoji Ugnis Agnija sugrįžta per jus..

Kitiems, kas prijaučia – prašom kartais aplankyti, palaikyti, uždegti žvakutę. Ragutis laukia visų.

Te Šventa Prabočių Ugnala pakyla, dega ir skleidžias su galia. Prašome Viešpaties Praamžiaus, visų Deivų ir Senolių Žynių Malonės ir palaikymo. Te Jūsų šviesa tampa mūsų šviesa, per omžius omžinuosius. Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip. Laisvės! Šviesos! Ramybės!

Telefonas susisiekimui – 869837631;  Paštas: narajanas@gmail.com

Gintaras Mangirdas

Vydija te skleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas, kaip giliausia dermė (darna).

www.yogi.lt

Ragutis akmuo