Šivanandos žinutė. Apie meilę.

Matančiojo (Stebėtojo) ir to, kas matoma atskyrimas yra kelias, vedantis į Tiesos suvokimą.

***

1952, liepos 1 d.

Šri Radžešvari,

Meilė apima viską. Meilė apvalo ir atidaro širdį. Apvalyk savo mintis meile, gerumu, susilaikymu, malda ir meditacija.

Valdyk savo protą. Nugalėk save – pasieksi ramybę ir tobulybę.

Nenuklysk nuo Tiesos kelio pagundos valandą.

Suvok Viešpaties palaimą.

Šivananda

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt