Septyni dvasiniai principai ir čakros (papildyta)

Tai visaapimantys dvasiniai principai arba dėsniai, veikiantys visuose būties lygmenyse. Juos galime nesunkiai matyti ir pažinti savo kasdieniniame gyvenime. Fiziniame lygmenyje jie įvairiomis formomis pasireiškia kaip kūno poreikiai, fizikos ir kitų gamtos mokslų dėsniai ir dėsningumai. Astraliniame lygmenyje – kaip įsisąmoninti ar neįsisąmoninti norai. Mentaliniame – kaip mintys. Peržengti juos – reiškia juos įvaldyti.Pirmasis principas (Muladhara) – Priežasčių ir pasekmių arba Karmos principas. Kiekviena priežastis turi savo pasekmę, kiekviena pasekmė – priežastį, atsitiktinumas tėra neatpažinto dėsningumo pavadinimas, egzistuoja daug priežastingumo planų. Visa, ką matome šiame pasaulyje – yra karma. Kad atėjome čia ir dabar, kad kvėpuojame oru, turime vyro ar moters kūną ir t.t.

Antrasis principas (Svadhisthana) – Lyties principas. Lytis yra visame kame, visa kas turi savo vyrišką ir moterišką principus, lytis pasireiškia visuose planuose. Bet kokia vyriška prigimtis turi ir moterišką savyje. Pusiausvyra suteikia galimybę tobulėti. In ir Yan arba Radžas ir Tamas pusiausvyroje sukuria naują kokybę – Satvą guną.

Trečiasis principas (Manipura) – Ritmo principas. Visa, kas teka, įteka ir išteka, visa kas turi savo potvynius ir atoslūgius, visi reiškiniai randasi ir išnyksta, švytuoklės svyravimai pasireiškia visame kame, svyravimų riba į kairę yra svyravimų riba į dešinę, ritmai kompensuoja vienas kitą. Taške galima išlikti sąlyginėje ramybėje. Tam sąmonė turi būti sutelkta.

Ketvirtasis principas (Anahata) – Poliariškumo principas. Viskas yra dvejopa, viskas turi savo priešybę, panašus ir nepanašus yra vienas ir tas pats, priešybės identiškos savo prigimtimi, bet skiriasi laipsniu, kraštutinumai sutampa, visos tiesos – tik pusiau tiesos, visus paradoksus galima suderinti. Tezė ir antitezė identiškos savo prigimtimi, tačiau skiriasi laipsniu.

Penktasis principas (Visudha) – Vibracijos principas. Nieko nėra ramybės būsenoje, viskas juda, viskas vibruoja. Skirtumai priklauso nuo vibracijos greičių kitimo. Vibracijos greitis ir sukuria naują kokybę.

Šeštasis principas (Ajna) – Analogijos principas. „Kas čia, žmoguj, ir kas ten, saulėje, – tai viena.“, teigia Taitirya Upanišada (3.104).  Kaip apačioje, taip ir viršuje, kaip viršuje, taip ir apačioje, arba „kaip danguje, taip ir žemėje“, kaip teigia Biblija. Katha Upanišadoje yra parašyta: „Kas čia, tas ir ten; kas ten, tas ir čia. Tik iš mirties į mirtį žengia tas, kas skirtumus čia mato“.

Septintasis principas (Sahasrara) – Proto principas.Viskas yra protas, Visata yra begalinis neapibrėžiamas protas. Šis Protas yra Dvasia arba Visuminė Sąmonė. Ir ji yra visur, kaip bepavadintume. Dievas yra vienas, pradžia ir pabaiga bei BŪTIS už pradžios ir pabaigos.

Tokie yra septyni dvasiniai principai, kurie buvo žinomi dar Senovės Egipte ir išsaugoti Hermetinių mokymų nešėjų.

R.G.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt