Išminčių citatos 24

Žinios be Tikėjimo kyla iš proto, kuris pripažįsta tik grubius kūnus.

Antropoteosofijos išmintis

*

Į dangų gali pakilti tik tas, kuris iš jo išėjo.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Jokia tikra filosofija negali būti suvokta be savistabos.

Svamis Šivananda

*

Jei aukščiau tu nori lipti, imk nelūžtamą ramentą ir, pakeitęs diego kryptį, kopk sode į kryžių šventą.

Jurgis Baltrušaitis

*

Kas davė gulbei jos baltumą, papūgai – žalius sparnus, o povui – vaivorykštės atspalvius, ar nepasirūpins TAS ir tavimi?

„Rytų brangakmeniai“

*

Kiekvienas naujai gimęs kultas arba filosofija … gali gyventi tik numarinęs savo motiną; todėl ir simbolinė gyvatė nuolat sukasi, rydama savo pačios uodegą; todėl kiekvienas pilnumas savo egzistavimui reikalauja tuštumo, dydis – erdvės, kiekvienas teigimas – neigimo; visa tai – amžina fenikso alegorijos realizacija.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Paprastas žmogus, įgavęs Žinojimą – tai išminčius. Išminčius, nusprendęs, kad jis žino, – paprastas žmogus.

Senovės kinų traktatas U Men, XIII a.

*

Troškimas gyventi geriau nėra blogas; bet netikęs yra toks gyvenimo būdas, kai labiau orientuojamasi į „turėjimą“, o ne į „būtį“, ir kai turėti daugiau siekiama ne tam, kad būtų daugiau, bet kad malonus gyvenimo praleidimas taptų galutiniu tikslu.

Jonas Paulius II

*

Liga visada kyla dėl trūkumo arba pertekliaus. Ir fizinės ligos priežastis visada bus moralinis pakrikimas. Tai nekintantis gamtos dėsnis.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Išmintingas nekalba apie tai, ką daro, tačiau nedaro nieko, apie ką negalėtų kalbėti.

„Rytų brangakmeniai“

*

Kai jie sako: „viskas bus gerai“, aš nesuprantu, ką jie turi omenyje…

Borisas Grebenščikovas

*

Mirtyje atversi gyvenimą, gyvenime surasi mirtį.

Senovės kinų traktatas „Žydrosios uolos lentelės“, XI a.

*

Mastyti apie tikėjimą reiškia naikinti tikėjimą.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Daiktas teisingas ne todėl, kad taip nori Dievas, bet Dievas jo nori todėl, kad jis teisingas.

Senovės magų išmintis

*

Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi.

 Auksinė taisyklė

*

Vaistas ir liga naikina vienas kitą. Visa žemė – vaistas. O kas yra jūsų „aš“?

Senovės kinų traktatas „Žydrosios uolos lentelės“, XI a.

*

Kiek bebūtų samprotaujama apie religiją, tai žmonijai nepadės pajusti jos esmės, – tai galima pasiekti tik dvasiškai tobulėjant. Bėda ta, kad žmonės yra taip užsiėmę nurodinėdami vieni kitiems, kas yra gėris ir kas yra blogis, ką reikia daryti ir ko daryti nereikia, kad nespėja patys sekti savo pačių patarimais.

Svamis Ramajanda „Krija joga“

*

Nei valdyti kūną, geriau įvaldykite sąmonę. / Kai sąmonė rami, kūnas nesuteiks nepatogumų. / Valdyk ir kūną, ir sąmonę, / Tuomet nebesvajosi apie aukštą titulą.

Senovės kinų traktatas U Men, XIII a.

*

Būkite pasaulyje, bet juo nesusitepkite, kaip lotoso lapas vandenyje.

Svamis Šivananda

*

Jei žmonija nori valdyti savo likimą, jai reikia įveikti globalinę dvasios krizę.

Zbignevas Bržežinskis

*

Būtina sukurti tokį gyvenimo būdą, kur vartotojo pasirinkimą, taupymą bei investicijas lemtų tiesos, grožio, gėrio ir bendrumo su kitais veiksniai bendro augimo labui.

Jonas Paulius II

*

Aukščiausia tiesa yra sudeginti visus šventuosius raštus.

Šeštasis budizmo patriarchas

*

Visas tikras žinojimas, ar jis būtų žinojimas apie Dievą arba gamtą, turi mumyse užgimti. Apie Dievą nieko negalime išpažinti, jei pats Dievas ir Jo dvasia mumyse neapsireiškia.

Dr. Franz Hartmann

*

Teosofiški mokslai paakina ant žmogaus esybės ir ant esybės viso pasaulio, kuriame žmogus kaip koks pavidalas ir pragaištanti vaidila kruta. Jie parodo dvasiško žmogaus pradžią ir jo siekį, … Jie ragina išpažinti, kad šitas žmogus yra ne tas pavidalas, kurs mūsų pajutimams apsireiškia, bet ta patybė, kuri apibūdinama persona, ir kuri nesurišta su mirštančiu kūnu, kuri pati nepragaištanti ir savo nemirtingumą išpažinti gali.

Vydūnas „Teosofija ir teosofiški mokslai“

*

Dieviškasis gyvenimas neturi savojo tikėjimo. Jis išreiškia visų tikėjimų esmę. Dieviškasis gyvenimas iš esmės nėra nauja religija. Jis atspindi religijų esmės sintezę. Jo tikslas yra harmonija, ramybė ir vienybė.

Svamis Šivananda

*

Padedančiųjų daug; Mokytojas tik vienas – Pasaulio Siela.

Senovės traktatas „Septyni vartai“

*

Gud blessi thig – telaimina tave Dievas.

Senovės islandų, runų Meistrų-Erilių, palaiminimas

*

Vienybės principas – tai Realybė. Vienovė – tai Realybė. Įvairovė, daugybė, skirtingumas – tai iliuzija.

 Satya Sai Baba

*

Niekada nemanykite, kad Dievas yra tik čia, o ten Jo nėra. Jis yra visur. Jį galite rasti visur, kur tik ieškosite.

Telugu eilės

*

Kasdieniai reikalai slopina laisvą mintį,/ Ir nejučiom vergte pavergia mus…/ Pasaulio šio gėrybėm apsvaiginti,/ Pamiršta žmonės aukštus siekimus…

 Dantė ,,Dieviškoji komedija,,

*

Vaivorykščių yra ne mažiau nei jas matančių žmonių.

Rodžeris Beikonas

*

Žmogus negali būti išgelbėtas jokios išorinės jėgos – tai amžinasis įstatymas.

 J.P.Blavatskaja

*

Teisingas ir šventas gyvenimas – puikiausias iš visų brangakmenių.

 „Rytų brangakmeniai“

*

Proto esmė yra guru.

Budistų įžvalga

*

Gyventi teisingai, reiškia būti teisingiems. Būti teisingiems, reiškia gyventi teisingai.

Teosofijos išmintis

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Į dangų gali pakilti tik tas, kuris iš jo išėjo.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Jokia tikra filosofija negali būti suvokta be savistabos.

Svamis Šivananda

*

Jei aukščiau tu nori lipti, imk nelūžtamą ramentą ir, pakeitęs diego kryptį, kopk sode į kryžių šventą.

Jurgis Baltrušaitis

*

Kas davė gulbei jos baltumą, papūgai – žalius sparnus, o povui – vaivorykštės atspalvius, ar nepasirūpins TAS ir apie tave?

„Rytų brangakmeniai“

*

Kiekvienas naujai gimęs kultas arba filosofija … gali gyventi tik numarinęs savo motiną; todėl ir simbolinė gyvatė nuolat sukasi, rydama savo pačios uodegą; todėl kiekvienas pilnumas savo egzistavimui reikalauja tuštumo, dydis – erdvės, kiekvienas teigimas – neigimo; visa tai – amžina fenikso alegorijos realizacija.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Paprastas žmogus, įgavęs Žinojimą – tai išminčius. Išminčius, nusprendęs, kad jis žino, – paprastas žmogus.

Senovės kinų traktatas U Men, XIII a.

*

Troškimas gyventi geriau nėra blogas; bet netikęs yra toks gyvenimo būdas, kai labiau orientuojamasi į „turėjimą“, o ne į „būtį“, ir kai turėti daugiau siekiama ne tam, kad būtų daugiau, bet kad malonus gyvenimo praleidimas taptų galutiniu tikslu.

Jonas Paulius II

*

Liga visada kyla dėl trūkumo arba pertekliaus. Ir fizinės ligos priežastis visada bus moralinis pakrikimas. Tai nekintantis gamtos dėsnis.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Išmintingas nekalba apie tai, ką daro, tačiau nedaro nieko, apie ką negalėtų kalbėti.

„Rytų brangakmeniai“

*

Kai jie sako: „viskas bus gerai“, aš nesuprantu, ką jie turi omenyje…

Borisas Grebenščikovas

*

Mirtyje atversi gyvenimą, gyvenime surasi mirtį.

Senovės kinų traktatas „Žydrosios uolos lentelės“, XI a.

*

Mastyti apie tikėjimą reiškia naikinti tikėjimą.

Eliphas Levi „Trascendentinės magijos doktrina“

*

Daiktas teisingas ne todėl, kad taip nori Dievas, bet Dievas jo nori todėl, kad jis teisingas.

Senovės magų išmintis

*

Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi.

Auksinė taisyklė

*

Vaistas ir liga naikina vienas kitą. Visa žemė – vaistas. O kas yra jūsų „aš“?

Senovės kinų traktatas „Žydrosios uolos lentelės“, XI a.

*

Kiek bebūtų samprotaujama apie religiją, tai žmonijai nepadės pajusti jos esmės, - tai galima pasiekti tik dvasiškai tobulėjant. Bėda ta, kad žmonės yra taip užsiėmę nurodinėdami vieni kitiems, kas yra gėris ir kas yra blogis, ką reikia daryti ir ko daryti nereikia, kad nespėja patys sekti savo pačių patarimais.

Svamis Ramajanda „Krija joga“

*

Nei valdyti kūną, geriau įvaldykite sąmonę. / Kai sąmonė rami, kūnas nesuteiks nepatogumų. / Valdyk ir kūną, ir sąmonę, / Tuomet nebesvajosi apie aukštą titulą.

Senovės kinų traktatas U Men, XIII a.

*

Būkite pasaulyje, bet juo nesusitepkite, kaip lotoso lapas vandenyje.

Svamis Šivananda

*

Jei žmonija nori valdyti savo likimą, jai reikia įveikti globalinę dvasios krizę.

Zbignevas Bržežinskis

*

Būtina sukurti tokį gyvenimo būdą, kur vartotojo pasirinkimą, taupymą bei investicijas lemtų tiesos, grožio, gėrio ir bendrumo su kitais veiksniai bendro augimo labui.

Jonas Paulius II

*

Aukščiausia tiesa yra sudeginti visus šventuosius raštus.

Šeštasis budizmo patriarchas

*

Visas tikras žinojimas, ar jis būtų žinojimas apie Dievą arba gamtą, turi mumyse užgimti. Apie Dievą nieko negalime išpažinti, jei pats Dievas ir Jo dvasia mumyse neapsireiškia.

Dr. Franz Hartmann

*

Teosofiški mokslai paakina ant žmogaus esybės ir ant esybės viso pasaulio, kuriame žmogus kaip koks pavidalas ir pragaištanti vaidila kruta. Jie parodo dvasiško žmogaus pradžią ir jo siekį, … Jie ragina išpažinti, kad šitas žmogus yra ne tas pavidalas, kurs mūsų pajutimams apsireiškia, bet ta patybė, kuri apibūdinama persona, ir kuri nesurišta su mirštančiu kūnu, kuri pati nepragaištanti ir savo nemirtingumą išpažinti gali.

Vydūnas „Teosofija ir teosofiški mokslai“

*

Dieviškasis gyvenimas neturi savojo tikėjimo. Jis išreiškia visų tikėjimų esmę. Dieviškasis gyvenimas iš esmės nėra nauja religija. Jis atspindi religijų esmės sintezę. Jo tikslas yra harmonija, ramybė ir vienybė.

Svamis Šivananda

*

Padedančiųjų daug; Mokytojas tik vienas – Pasaulio Siela.

Senovės traktatas „Septyni vartai“

*

Gud blessi thig – telaimina tave Dievas.

Senovės islandų, runų Meistrų-Erilių, palaiminimas

*

Vienybės principas – tai Realybė. Vienovė – tai Realybė. Įvairovė, daugybė, skirtingumas – tai iliuzija.

Satya Sai Baba

*

Niekada nemanykite, kad Dievas yra tik čia, o ten Jo nėra. Jis yra visur. Jį galite rasti visur, kur tik ieškosite.

Telugu eilės

*

Kasdieniai reikalai slopina laisvą mintį,/ Ir nejučiom vergte pavergia mus…/  Pasaulio šio gėrybėm apsvaiginti,/ Pamiršta žmonės aukštus siekimus…

Dantė ,,Dieviškoji komedija,,

*

Vaivorykščių yra ne mažiau nei jas matančių žmonių.

Rodžeris Beikonas

*

Žmogus negali būti išgelbėtas jokios išorinės jėgos – tai amžinasis įstatymas.

J.P.Blavatskaja

*

Teisingas ir šventas gyvenimas – puikiausias iš visų brangakmenių.

„Rytų brangakmeniai“

*

Proto esmė yra guru.

Budistų įžvalga

*

Gyventi teisingai, reiškia būti teisingiems. Būti teisingiems, reiškia gyventi teisingai.

Teosofijos išmintis

*

www.yogi.lt

Delfai. Apolono (orakulo) šventykla.

R.G.Narajano nuotr.<>< -->