Išminčių sakymai 59

patanjali2Jei tu pačiame dugne, tai tavo padėtis iš tiesų gera: tau nėr kur toliau, kaip tik į viršų.

Petras Mamonovas

*

Nekaltink Pasaulio…Kaltink savo iškreiptus Lūkesčius…

Žakas Fresko

*

Matau tave kenčiant savo sapnuose ir žinau, kad privalai prabusti. Kai pamatysi sapną kaip sapną, tada prabusi. Bet man neįdomūs tavo sapnai. Pakanka žinot, kad tu privalai prabusti. Tavo sapnas visai neturi įgyt kokios nors prasmės. Jo nereikia padaryt kilnesnio, laimingesnio ar gražaus.

Viskas, ko tau reikia – tai suvokt, kad sapnuoji. Nustok įsivaizduot, nustok tikėt. Išvysk prieštaravimus, falšą ir širdgėlą žmogiškoje būtyje. Suvok būtinybę persikelt anapus. Erdvės begalybėje plūduriuoja mažytis sąmonės atomas – jame telpa visa Visata.

Šri Nisargadata Maharadž

*

Veržimąsis kuria galimybes. (…) Nes Aukščiausias Pasaulis atviras visada, tačiau, kad paliesti jį ir priimti jo dovanas, reikia sąmoningai į jį veržtis, savanoriškai ir valingai. Tame yra veržimosi esmė…

Грани Агни Йоги. 1953 metai. 35.

*

Labai keista, kad žmonės, kurie nežino, kas jie tokie yra, bando tapti kažkuo. Jie net nežino, kas jie yra dabar! Jie nepažįsta savo esmės, tačiau jie turi tikslą tapti kažkuo. Tapimas – tai sielos liga. Esmė gi – yra tai, kas jūs esate. O atverti savo Esmę, tai reiškia pradėti gyventi.

Ošo

*

Kai protas ima suprasti, jog gali būti du (ir daugiau) teisingų atsakymų į ta patį klausimą, jis pasimeta… Pasimetęs prityla. Pamažu gimsta naujas matymas apie gyvenimo vyksmo sąlygiškumą. Jei žmogaus dvasinė valia, veržimasis ir tikėjimas leidžia, žengiama toliau: gimsta paslaptingas Žinojimas. Tokia, rodos, paprasta alchemija: tik apsiraminę galime tikėtis Malonės nusileidimo. Saulė visad šviečia, tačiau neprasiskverbia pro debesis. Kas išvaiko debesis? Nežinia iš kur atsiradęs vėjas…

RG Narajanas

*

Pusryčiai yra svarbiau už viską. Pusryčiai daug svarbesni už rojų. Už bele kokią religinę koncepciją. Už bele kokią persikūnijimo teoriją ar kitus niekus. Taip yra todėl, kad pusryčiai yra čia ir dabar.

Ošo

*

Viskas yra Jame. Atsiduok Jam ir būk Jo valioje, nesvarbu, ar jis pasirodys ar prapuls. Lauk, kol jis susimylės. Jei prašai Jo padaryti taip, kaip tu nori, tai nėra atsidavimas, tai – komandavimas. Tu negali priversti Jo paklusti ir manyti, kad atsidavei.

Jis žino, kas tau geriausia ir kaip tą padaryti. Palik Jam absoliučiai viską. Tai jo vargas, tau nebereikia daugiau tuo rūpintis. Visi tavo rūpesčiai yra Jo. Tai yra atsidavimas. Tai yra bhakti. Arba tirk, kam kyla klausimai. Nerk giliai į Širdį ir išlik Savastimi.

Šri Ramana Maharši

*

Esu savo gyvenimo pasakos sekėja. Taip pat esu tas Stebėtojas, kuris mato ir Žino visus pasakos pasakojimo būdus. Todėl niekuomet nenusivilia.

Nirvani

*

Visi troškimai yra blogi, tiesiog kai kurie yra blogesni už kitus. Jei vysiesi bet kokį troškimą, jis visuomet ves į vargą. Atsisakyk visų tradicinių normų. Palik jas filosofams. Tik tai, kas išvaduoja nuo troškimų, baimių ir klaidingų idėjų, yra gera. Kol jaudinsies dėl nuodėmių ir dorybių, neturėsi ramybės.

Šri Nisargadatta Maharadž

*

Jūs galite žaisti psichoterapiją ir kitas terapijas; tai tiesiog žaidimai. Jeigu jums patinka tokie žaidimai, tame nėra nieko blogo. Tai geriau nei futbolas, tačiau jie lieka žaidimais ir ne daugiau. Ir jie neduos jums naujo gyvenimo, neduos jums tikrosios išminties, aiškumo, kuris padeda suprasti bet kokią rūpestį (problemą), neabejojant, „o kas jeigu“… Psichoterapijos dienos suskaičiuotos. Plintant meditavimui psichoterapija pradės nykti. Jeigu mes sugebėsime paskleisti meditavimą po visą pasaulį, psichoterapija tiesiog išnyks. Iš jos nebus jokios naudos, tačiau ji bet kokiu atveju, niekam ir nepadėjo. Меditavimas atveda jus į jūsų Esmę.

Ošo

*

Buvau tada, kai pasakos nebuvo, būsiu tada, kai jos jau nebus. Būsiu, kai ištirps žodis „kada“, kai pasibaigs visi kiti žodžiai bei sąvokos. Kai bus ištartas paskutinis žodis – Stebėtojas bus tyloje ir Bus pati tyla.

M

*

Mums reikės viso mūsų laiko ir visos mūsų agnos (energijos), kad nugalėtume debilizmą savyje. Šitai ir yra tai, kas turi reikšmę. Visa kita neturi jokio svarbumo….

Donas Chuanas

*

Svetimybes ištrinsiu ir staktoj įrėšiu seną protėvių ženklą, tegu po tiek amžių namolio sugrįžta slepiama tiesa…

Symantas Gojus

*

Valydamas savo sielą, tuo pačiu pasistenk neišpurvinti pasaulio.

Avessalom Podvodnij

*

Dievas neturi religijos.

Mahatma Gandis

*

Klausimas: Bet kaip žiūrėti į save? Atsakymas: Kad ir kas vyksta, tai vyksta tau. Kad ir ką darai, darytojas yra tavyje. Atrask stebėtoją, susietą su visa tai, kuo esi kaip asmuo. (…) Netgi jei pasakysiu, kad esi tylus stebėtojas, tau tai nieko nereikš – kol pats nesurasi kelio į savo paties būtį.  Apleisk visus klausimus, išskyrus vieną: „Kas aš esu“? Galų gale, tai yra vienintelis dalykas, dėl kurio esi tikras – tai, kad esi. „Aš esu“ – tai visiškai aišku. „Aš esu tai“ – jau nėra aišku. Siek rasti, kas esi tikrovėje.

Šri Nisargadatta Maharadž

*

Kartą pažinęs save, save už proto ribų, jūs tampate visuotinio visų problemų sprendinio savininku. Dabar protas niekada negalės tapti jūsų šeimininku. O jeigu protas niekada netaps jūsų šeimininku, jis niekada negalės išvesti jus iš proto.

Ošo

*

Visiško medžiaginio nejudrumo būsena yra nepaprastai sunki. Ji parodo, kiek įvaldytas daiktinio lygmens medžiagiškumas. Visiška astralinio kūno nejudrumo ir apmirimo būsena reiškia australo įvaldymą. Proto atvedimas į tylą ir proto, tiksliau minčių sustabdymas reiškia proto įvaldymą. Šių trijų sferų įvaldymas ir visų trijų kūnų pasireiškimų nutilimas jų nešėjo, dvasios, valia, reiškia savo galios jiems įtvirtinimą. Kiekvienam kūnui atskirai ir visiems trims iš karto.

Грани Агни Йоги. 1953 г. 42.

*

Pirmasis sapnavimo praktikos žingsnis labai paprastas: žmogus turi pastebėti didžiulę galią, kurią jo dvasinei kelionei suteikia sapnai. Paprastai manoma, kad sapnai yra „netikri“, kaip priešingybė kasdienio gyvenimo „tikrovei“. Tačiau iš tiesų už sapnus nėra nieko tikresnio. Šis pasakymas įgauna prasmę tada, kai mes pamatome, jog kasdienis gyvenimas yra toks pats netikras, kaip ir sapnas, ir netgi lygiai tokiu pačiu būdu. Ir štai tada mes galime suprasti, kad sapnų joga aprėpia visus patyrimus: ir kasdienio gyvenimo sapnavimą, ir nakties sapnus.

Tenzin Wangyal Rinpoche, Tibeto vienuolis

*

Tavo Dvasiniu Mokytoju yra viskas; akmenys tave moko Tylos, medžiai moko atjautos, o švelnus vėjelis – neprisirišimo. Gali turėti daugybę dvasinių mokytojų, pamokslininkų ar psichologų, bet Satguru yra Vienas. Kaip sutikti šį mokytoją? Be ego. Satguru yra tavo Savasty, ir niekur kitur. Tavo Satguru glūdi tavo Širdyje, visų Būtybių Širdyje. Kadangi tu jo kalbos nesupranti, iš malonės jis ateina pavidalu, kad vestų tave Viduje.

Papadži

*

Jei nori padėti kitiems, pačiam turi jau nebereikėti pagalbos.

Šri Nisargadatta Maharadž

*

Sveikata reiškia būti darniu.

Ošo

*

Nebūtų skerdyklų, nebūtų ir karų.

Levas Tolstojus

*

Kada tik aš pradedu rodytis sau genialiu, einu plauti indų…

Bulatas Okudžava

*

Kiekvienas eina savu keliu. Tačiau visi keliai vis vien veda į niekur. Reiškia , visa esmė yra pačiame kelyje, kaip juo eiti… Jeigu eini su malonumu, reiškia, tai tavo kelias. Jei tau negerai – bet kurią akimirką gali nueiti nuo kelio, kiek toli bebūtum nuėjęs. Ir tai bus teisinga.

Donas Chuanas

*

Tikroji dorybė yra dieviškoji prigimtis (swarupa). Tai, kas tu esi, yra tikroji dorybė. Nuodėmės priešprieša, kurią vadini dorybe, yra tik iš baimės gimęs paklusnumas.

Šri Nisargadatta Maharadž

*

Kad sugebėtume suvokti, kokių turime galių, ir sužinoti jau atskleistas paslaptis, pirmiausia privalome palaukti, kol sudegs visa tai, kas paviršutiniška: lūkesčiai, būgštavimai, tariami dalykai. Tuomet ateina tokia ramybė, kokia dabar viešpatauja miške: švelniai pūkšnoja vėjelis, pro debesis smelkiasi mėnesiena, patyliukais traukia į naktinę medžioklę žvėrys, atliekantys Motinos gimimo ir mirties rėdą ir niekad nesmerkiami už tai, jog klauso savo instinktų, savo prigimties balso.

 Paulius Koelijas

*

Prisiminti savastį yra dorybė, užmiršti savastį yra nuodėmė. Visa tai nurodo į protinę, psichologinę jungtį tarp dvasios ir medžiagos. Mes galime vadinti tą jungtį siela (anthakarana). Kai siela yra nesubrendusi ir neišsivysčiusi, gana primityvi, ji pasiduoda vaizdiniams. Išsiplėtusi ir jautri, ji tampa tobula jungtimi tarp grynos medžiagos ir tyros dvasios – taip suteikia prasmę medžiagai ir išraišką dvasiai.

Yra medžiaginis pasaulis (mahadakash) ir dvasios pasaulis (paramakash). Tarp jų yra visuotinis protas (chidakash), kuris taip pat yra visuotinė širdis (premakash). Tai yra išmintinga meilė, kuri du sujungia į vieną.

Šri Nisargadatta Maharadž

*

Gyventi reikia taip, kaip pasakyta dešimtyje priesakų. Nieko naujo nėra ir nereikia. Ir viskas. Aš turiu dar vienuoliktąjį priesaką – nemokyk. Kiekvienas turi savo tiesą, ir tavo tiesa gali būti netinkama kitam, nes ji yra tavo, o ne jo…

Varlamas Šalamovas, rašytojas

*

Pasaulis yra sapnas. Šis sapnas sapnuojamas atviromis akimis. Tai, kas yra tarp gimimo ir mirties, yra netiesa, kadangi tiesa nėra nei gimimas nei mirtis. Visi gimimai yra regimybės, ir visos mirtys yra tik regimos. Tai kas turi pabaigą ir pradžią – yra sapnas. Eik gilyn į meditavimą, kad pažintum savo Tiesą. Ieškok to, kas negimsta, ir kas yra nepažinta, kad galėtum rasti tą, kuris nemiršta.

Ošo

*

Kai Žiniuonis miršta, jo nebėra tik ta prasme kaip nebėra vandens, kuris buvo upėje, tačiau susiliejo su vandenynu. Kai žiniuonis prisijungia prie visuotinio proto, visas jo geranoriškumas ir išmintis tampa visos žmonijos palikimu ir pakylėja kiekvieną žmogišką būtybę.

Šri Nisargadata Maharadž

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

atv_mandir