Ošo: apie tikrąjį namų šeimininką

osho-quotes„Pasaulis yra sapnas. Šis sapnas sapnuojamas atviromis akimis. Tai, kas yra tarp gimimo ir mirties, yra netiesa, kadangi tiesa nėra nei gimimas nei mirtis. Visi gimimai yra regimybės, ir visos mirtys yra tik regimos. Tai kas turi pabaigą ir pradžią – yra sapnas. Eik gilyn į meditavimą, kad pažintum savo Tiesą. Ieškok to, kas negimsta, ir kas yra nepažinta, kad galėtum rasti tą, kuris nemiršta.“/ Ošo

Protas – geras vykdytojas, tačiau nelabai geras šeimininkas.

Jis gali jums tarnauti, jeigu jūs – šeimininkas, o protas – tarnas. Tačiau jeigu tarnas patampa šeimininku ir pradeda jus valdyti, tai nenormalu. Štai kodėl aš sakau, kad visa žmonija yra „normalūs bepročiai“.

Kas yra protas? Jis yra visiškas skolinys, jis skolinasi iš įvairių šaltinių – iš tėvų, kaimynų, mokytojų, šventikų, knygynų. Jo badas nepasotinamas: jis nuolat doroja įvairias žinias. Tos žinios gali būti prieštaringos, tos žinios gali kurti įtampą, gali kurti pasidalinimą ir griovimus. Jeigu jūs kažkokiu būdu ir galite prisilaikyti darnos, vis tik tai normalios beprotystės būsena. Jūs bepročiai, bet tokių daug. Kol jūs neprieisite arčiau prie normalaus žmogaus, jūs nesuprasite savo beprotystės.

Psichoterapeuto darbas yra tame, kad sugrąžintų žmogų atgal, jei šis išėjo iš normos rėmų. Tai nelengvas darbas. Tam darbui skiriami metų metai, ir tik turtingi žmonės gali sau tai leisti. Tačiau netgi ir tuo atveju sėkmė neužtikrinta, nes pats psichologas slopina savo paties beprotystę.

Psichoterapija nelabai padėjo žmonijai. Ji to ir negalėtų padaryti.

Vakarai nesuvokia ne-proto būsenos, o tik tokioje ne-proto būsenoje jūs pradedate suvokti tai, kas yra už proto riboženklių.

Nes, kai protas nustoja plepėti ir triukšmas galvoje pradingsta, tuomet galima išgirsti ramų, negarsų jūsų Esmės balsą.

Pirmą kartą jūs imate susivokti: „Aš esu čia. Manęs nebuvo toje vietoje, pilnoje žmonių. Aš visada buvau ne ten.“

Kartą pažinęs save, save už proto ribų, jūs tampate visuotinio visų problemų sprendinio savininku. Dabar protas niekada negalės tapti jūsų šeimininku. O jeigu protas niekada netaps jūsų šeimininku, jis niekada negalės išvesti jus iš proto. Dabar protas jau nebegalės kaupti to, ko jis norėtų. Kartą pasirodžiusi, jūsų Esmė padaro jūsų protą labai paklusnų.

Меditavimas – tai tiesus kelias į jūsų Esmę. Jis tiesiog apeina protą. Ir kuomet jūs susitelkiate į savo ašį Esmėje, protas, kuris nuolat šokinėjo čia ir ten vis apsimesdamas šeimininku, netikėtai patampa paklusniu. Jis tuojau pat nutyla, triukšmas pradingsta. Toks žmogus gali panaudoti protą taip, kaip jūs naudojate bet kokį prietaisą. Tačiau kai prietaisas pradeda naudotis jumis, tai yra siaubinga.

Žmogus turi prisiminti, kad jis – savo kūno ir proto šeimininkas. Suprantama, šeimininkas turi būti ne kūne ir ne prote. Ir aš autoritetingai patvirtinu: yra būtent taip. Jūs galite žaisti psichoterapiją ir kitas terapijas; tai tiesiog žaidimai. Jeigu jums patinka tokie žaidimai, tame nėra nieko blogo. Tai geriau nei futbolas, tačiau jie lieka žaidimais ir ne daugiau. Ir jie neduos jums naujo gyvenimo, neduos jums tikrosios išminties, aiškumo, kuris padeda suprasti bet kokį rūpestį (problemą), neabejojant, „o kas jeigu“…

Psichoterapijos dienos suskaičiuotos. Plintant meditavimui psichoterapija pradės nykti. Jeigu mes sugebėsime paskleisti meditavimą po visą pasaulį, psichoterapija tiesiog išnyks. Iš jos nebus jokios naudos, tačiau ji bet kokiu atveju, niekam ir nepadėjo.

Меditavimas atveda jus į jūsų Esmę. Tai tiesus kelias išeiti už riboženklių.

Ir kuomet šeimininkas vietoje, protas iškart pasiduoda. Ir tai normalus, sveikas reiškinys, nes šeimininkas savo vietoje, o tarnas taip pat savo vietoje, darna atkurta. O sveikata reiškia būti darniu.

Оšo „Iš vergijos į laisvę“

***

„Labai keista, kad žmonės, kurie nežino, kas jie tokie yra, bando tapti kažkuo. Jie net nežino, kas jie yra dabar! Jie nepažįsta savo esmės, tačiau jie turi tikslą tapti kažkuo. Tapimas – tai sielos liga. Esmė gi – yra tai, kas jūs esate. O atverti savo Esmę, tai reiškia pradėti gyventi.“/ Ošo

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Chandra1